เนื้อเพลง Eyes Like Yours คำอ่านไทย Shakira

Oh, you know I have seen
(โอ , ยู โน ไอ แฮ็ฝ ซีน)
A sky without sun
(อะ ซไค วิเฑาท ซัน)
A man with no nation
(อะ แม็น วิฑ โน เนฌัน)
Saints captive in chains
(เซนท แคพทิฝ อิน เชน)
A song with no name
(อะ ซ็อง วิฑ โน เนม)
For lack of imagination
(ฟอ แล็ค อ็อฝ อิแมจิเนฌัน)
Ya he ya he ya la he
(ยา ฮี ยา ฮี ยา ลา ฮี)
And I have seen
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ซีน)
Darker than ebony
(ดาร์คเกอร์ แฑ็น เอบอะนิ)
Ya he ya he ya la he
(ยา ฮี ยา ฮี ยา ลา ฮี)
You know it seems that I
(ยู โน อิท ซีม แดท ไอ)
Without your eyes
(วิเฑาท ยุร ไอ)
Could never be
(เคิด เนฝเออะ บี)

My one desire
(มาย วัน ดิไสร)
All I aspire
(ออล ไอ แอซไพร)
Is in your eyes
(อีส ซิน ยุร ไอ)
Forever to live
(เฟาะเรฝเออะ ทู ไลฝ)
Traveled all over
(ทแรฝแอ็ล ออล โอเฝอะ)
Crossed lands and oceans
(คร็อซ แล็นด แซน โอแฌ็น)
There’s nothing
(แดร์ นัธอิง)
That I wouldn’t give
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ)

Came from Bahrein
(เคม ฟร็อม บาเรน)
Got to Beirut
(ก็อท ทู เบรูต)
Looking for someone
(ลุคอิง ฟอ ซัมวัน)
Comparing to you
(คอมพิวริง ทู ยู)
Tearing down
(แทริง เดาน)
Windows and doors
(วีนโด แซน โด)
And I could not
(แอ็นด ดาย เคิด น็อท)
Find eyes like yours
(ไฟนด ไอ ไลค ยุร)

Rabboussamai fikarrajaii
(รับโบซามาย ฟอคแครเรเจอี)
Fi ainaiha aralhayati
(ฟาย ไอนาฮา อโลเฮเอทาย)
Ati ilaika min haza lkaaouni
(Ati ไอเลกา มีน แฮซซา lkaaouni)
Arjouka labbi labbi nidai
(อาจิวคา แหลบบาย แหลบบาย นายเด)

Came from bahrein
(เคม ฟร็อม บาเรน)
Got to beirut
(ก็อท ทู เบรูต)
Looking for someone
(ลุคอิง ฟอ ซัมวัน)
Comparing to you
(คอมพิวริง ทู ยู)
Tearing down
(แทริง เดาน)
Windows and doors
(วีนโด แซน โด)
And I could not
(แอ็นด ดาย เคิด น็อท)
Find eyes like yours
(ไฟนด ไอ ไลค ยุร)

Oh, you know I have seen
(โอ , ยู โน ไอ แฮ็ฝ ซีน)
A woman of means and rags
(อะ วูมเอิน อ็อฝ มีน แซน แร็ก)
And begging for pleasure
(แอ็นด เบกกิง ฟอ พเลฉเออะ)
Crossed a river of salt
(คร็อซ อะ รีฝเออะ อ็อฝ ซอลท)
The specter I rode
(เดอะ ซเพคเทอะ ไอ โรด)
The ship that sank
(เดอะ ฌิพ แดท แซ็งค)
In the desert
(อิน เดอะ เดสเอิท)

Ya he ya he ya la he
(ยา ฮี ยา ฮี ยา ลา ฮี)
And I have seen
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ซีน)
Darker than ebony
(ดาร์คเกอร์ แฑ็น เอบอะนิ)
Ya he ya he ya la he
(ยา ฮี ยา ฮี ยา ลา ฮี)
You know it seems that I
(ยู โน อิท ซีม แดท ไอ)
Without your eyes
(วิเฑาท ยุร ไอ)
Could never be
(เคิด เนฝเออะ บี)

My one desire
(มาย วัน ดิไสร)
All I aspire
(ออล ไอ แอซไพร)
Is in your eyes
(อีส ซิน ยุร ไอ)
Forever to live
(เฟาะเรฝเออะ ทู ไลฝ)
Traveled all over
(ทแรฝแอ็ล ออล โอเฝอะ)
Crossed lands and oceans
(คร็อซ แล็นด แซน โอแฌ็น)
There’s nothing
(แดร์ นัธอิง)
That I wouldn’t give
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ)

Rabboussamai fikarrajaii
(รับโบซามาย ฟอคแครเรเจอี)
Fi ainaiha aralhayati
(ฟาย ไอนาฮา อโลเฮเอทาย)
Ati ilaika min haza lkaaouni
(Ati ไอเลกา มีน แฮซซา lkaaouni)
Arjouka labbi labbi nidai
(อาจิวคา แหลบบาย แหลบบาย นายเด)

Came from Bahrein
(เคม ฟร็อม บาเรน)
Got to Beirut
(ก็อท ทู เบรูต)
Looking for someone
(ลุคอิง ฟอ ซัมวัน)
Comparing to you
(คอมพิวริง ทู ยู)
Tearing down
(แทริง เดาน)
Windows and doors
(วีนโด แซน โด)
And I could not
(แอ็นด ดาย เคิด น็อท)
Find eyes like yours
(ไฟนด ไอ ไลค ยุร)

Rabboussamai fikarrajaii
(รับโบซามาย ฟอคแครเรเจอี)
Fi ainaiha aralhayati
(ฟาย ไอนาฮา อโลเฮเอทาย)
Ati ilaika min haza lkaaouni
(Ati ไอเลกา มีน แฮซซา lkaaouni)
Arjouka labbi labbi nidai
(อาจิวคา แหลบบาย แหลบบาย นายเด)

Looking for someone
(ลุคอิง ฟอ ซัมวัน)
Comparing to you
(คอมพิวริง ทู ยู)
Tearing down
(แทริง เดาน)
Windows and doors
(วีนโด แซน โด)
And I could not
(แอ็นด ดาย เคิด น็อท)
Find eyes like yours
(ไฟนด ไอ ไลค ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eyes Like Yours คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น