เนื้อเพลง Starsky & Hutch คำอ่านไทย LL Cool J feat Busta Rhymes

Uh. [Ha!]
(อา [ ฮา ! ])
Uh. [Ha!]
(อา [ ฮา ! ])
Uh. [Ha!]
(อา [ ฮา ! ])

Uh. [Ha!]
(อา [ ฮา ! ])
Uh. [Ha!]
(อา [ ฮา ! ])

Yes y’all throw your hands up real high
(เย็ซ ยอล ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ริแอ็ล ไฮ)
Let’s see where the people in the world is at
(เล็ท ซี ฮแว เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เวิลด อีส แอ็ท)
Where you at shorty?
(ฮแว ยู แอ็ท ชอร์ทดิง)
With LL, Busta Rhymes, Check it out…
(วิฑ LL , บัสตร้า ไรม , เช็ค อิท เอ้า)

Two big ballers keep the juice blending
(ทู บิก บอลเลอคีพ เดอะ จูซ เบลนดิง)
F*ck Black Ceaser, I didn’t like the ending
(เอฟ *ck บแล็ค ซีทเซอร์ , ไอ ดิ๊นอิน ไลค ดิ เอนดิง)
Why?, cos we two jiggy n*ggas always making
(ฮไว , คอซ วี ทู เจคกี้ เอ็น *ggas ออลเว เมคอิง)
Too many million dollar affilliations
(ทู เมนอิ มีลยัน ดอลเลอะ เอฟฟิวลีเอเชิน)
Abbreviation, LL, period
(แอ็บรีฝีเอฌัน , LL , เพียเรียด)
I’m platinum every time, it’s serious
(แอม พแลทนัม เอฝริ ไทม , อิทซ ซีเรียซ)
Aeiyo, we serious when we experience millions
(อิวโย , วี ซีเรียซ ฮเว็น วี เอ็คซพีเรียนซ มีลยัน)
High, rolling to the max, extra big willying
(ไฮ , โรลลิง ทู เดอะ เมค , เอ๊กซทร่า บิก วิวลีอิง)
Uh, huh, with a third of my deposit
(อา , ฮู , วิฑ อะ เธิด อ็อฝ มาย ดิพอสอิท)
I’ll buy your whole crib plus the clothes in the closet
(อิล ไบ ยุร โฮล คริบ พลัซ เดอะ คโลฑ ซิน เดอะ คลอสเอ็ท)
Take your current chickens then take your ex-chickens
(เทค ยุร เคอเร็นท ชีคเค็น เด็น เทค ยุร เอ็คซ ชีคเค็น)
Shake it down for papers
(เฌค อิท เดาน ฟอ เพเพอะ)
Hey, now she jump shaking…
(เฮ , เนา ชี จัมพ เชคกิ้ง)

Gotta keep on making it high
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ)
Gotta keep on making it high [Yes, yes Mr Smith]
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ [ เย็ซ , เย็ซ มีซเทอะ ซมิธ ])
Gotta keep on making it high
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ)
Gotta keep on making it high
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ)

Why you ice-grilling, I’m far from a villian
(ฮไว ยู ไอซ กริวลิง , แอม ฟา ฟร็อม มา เวียวเรียน)
Two hundred and twenty pounds, you’re half shilling
(ทู ฮันดเร็ด แอ็นด ทเวนทิ เพานด , ยัวร์ ฮาล์ฟ ฌีลลิง)
Yo, ice-watery lyrics flow like water spilling
(โย , ไอซ วอเทอะริ ลีริค ฟโล ไลค วอเทอะ สปีลลิง)
You know the rules of the giz-ame, milk and top billing
(ยู โน เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ giz เอม , มิลค แอ็นด ท็อพ บิวลิง)
Aeiyo, I think your empty-ass cup needs some refilling
(อิวโย , ไอ ธิงค ยุร เอมทิ อาซ คัพ นีด ซัม ริฝิวริง)
Let me bust my milk on your back, watch you start illing
(เล็ท มี บัซท มาย มิลค ออน ยุร แบ็ค , ว็อช ยู ซทาท ฮิวลิง)
You know she’s willing, cos’ honey’s a Star Trekker
(ยู โน ชี วีลลิง , คอซ ฮันอิ ซา ซทา เทคเกอ)
Clothes coming off like jewels in front of Mecca
(คโลฑ คัมอิง ออฟฟ ไลค จูเอ็ล ซิน ฟรันท อ็อฝ เมกคา)
Aeiyo, cock diesel baby girl, bigger than Chubby Checker
(อิวโย , ค็อค ดีเส็ล เบบิ เกิล , บี๊กเกอร์ แฑ็น ชับบิ เชคเออะ)
In the process of the jolt she might feel the Black’N’Decker
(อิน เดอะ พรอซเอ็ซ อ็อฝ เดอะ โจลท ชี ไมท ฟีล เดอะ แบคเคนเด็กเคอ)
Reason being, I work my tool right
(รี๊ซั่น บีอิง , ไอ เวิค มาย ทูล ไรท)
Handcraft the cake till it’s baked just right
(แฮนคราฟทฺ เดอะ เคค ทิล อิทซ บากคฺ จัซท ไรท)

Gotta keep on making it high [Uh]
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ [ อา ])
Gotta keep on making it high [Uh] [Yeah, that’s right]
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ [ อา ] [ เย่ , แด๊ท ไรท ])
Gotta keep on making it high [Uh]
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ [ อา ])
Gotta keep on making it high [Uh] [Just spark my L]
(กอททะ คีพ ออน เมคอิง อิท ไฮ [ อา ] [ จัซท ซพาค มาย แอล ])

Just lean left, lean right
(จัซท ลีน เล็ฟท , ลีน ไรท)
Lean front, lean back
(ลีน ฟรันท , ลีน แบ็ค)
C’mon, you gotta ride it baby
(ซีมอน , ยู กอททะ ไรด อิท เบบิ)
[You gotta shake it, shake it all night baby]
([ ยู กอททะ เฌค อิท , เฌค อิท ดอร์ ไนท เบบิ ])
Just lean left, lean right [right]
(จัซท ลีน เล็ฟท , ลีน ไรท [ ไรท ])
Lean front, lean back [lean back]
(ลีน ฟรันท , ลีน แบ็ค [ ลีน แบ็ค ])
[C’mon shake it, just shake it]
([ ซีมอน เฌค อิท , จัซท เฌค อิท ])
[C’mon shake it, just break it]
([ ซีมอน เฌค อิท , จัซท บเรค อิท ])
You gotta ride it baby
(ยู กอททะ ไรด อิท เบบิ)

Busta Bust Mr Smith
(บัสตร้า บัซท มีซเทอะ ซมิธ)
Flipmode Yo, lets sing a little something for the song…
(ฟริพโหมด โย , เล็ท ซิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ฟอ เดอะ ซ็อง)

*LL Cool J + Busta Rhymes together*
(*LL คูล เจ + บัสตร้า ไรม ทุเกฑเออะ *)
Ladies get up out your seat, seat, seat
(เลดิส เก็ท อัพ เอ้า ยุร ซีท , ซีท , ซีท)
C’mon and chill with me, me, me
(ซีมอน แอ็นด ชิล วิฑ มี , มี , มี)
C’mon baby, you know I’m audi
(ซีมอน เบบิ , ยู โน แอม เอาดี)
Fellas get up out you seat, seat, seat
(เฟลลา เก็ท อัพ เอ้า ยู ซีท , ซีท , ซีท)
Don’t be ice-grilling me, me, me
(ด้อนท์ บี ไอซ กริวลิง มี , มี , มี)
Uh, you jealous n*ggas – change your ways
(อา , ยู เจลอัซ เอ็น *ggas เชนจ ยุร เว)

Busta Bust
(บัสตร้า บัซท)
Mr Smith
(มีซเทอะ ซมิธ)
We on the track, I always spark the lah
(วี ออน เดอะ ทแรค , ไอ ออลเว ซพาค เดอะ lah)
I always catch a contact
(ไอ ออลเว แค็ช อะ คอนแท็คท)
Aeiyo, stimulation make a n*gga wig [wig] push back [push back]
(อิวโย , ซทิมิวเลฌัน เมค เก เอ็น *gga วิก [ วิก ] พุฌ แบ็ค [ พุฌ แบ็ค ])
Like he gotta touch…
(ไลค ฮี กอททะ ทั๊ช)
A bottom here for Mencap
(อะ บอตตัม เฮียร ฟอ แมนแคป)
He went from Dreadlocks
(ฮี เว็นท ฟร็อม เดรดลอค)
To Ceasers
(ทู ซีทเซอร์)
Now he called
(เนา ฮี คอล)
Cash
(แค็ฌ)
Brothers shaving bums is nasty
(บรัฑเออะ เฌฝอิงส บัม ซิส นาซทิ)
Kid so watch that…
(คิด โซ ว็อช แดท)
I be the B, U, S, T, A, R, H, Y, M, E, S full of finesse, lyrically complex
(ไอ บี เดอะ บี , ยู , เอส , ที , อะ , อาร์ , เฮส , วาย , เอ็ม , อี , เอส ฟูล อ็อฝ ฟิเนซ , ลีลิคครี ค็อมพเลคซ)
And I’m the double L, C dash O, dash O, L, period J my leers waiting on the runway, Bust
(แอ็นด แอม เดอะ ดั๊บเบิ้ล แอล , ซี แด็ฌ โอ , แด็ฌ โอ , แอล , เพียเรียด เจ มาย เลีย เวททิง ออน เดอะ รันเวย์ , บัซท)
Yo, aeiyo, yo, I’m Mr You, God
(โย , อิวโย , โย , แอม มีซเทอะ ยู , ก็อด)
Is it the bashment?
(อีส ซิท เดอะ แบชเมน)
Aeiyo, yo, yo, yes we is a rude bwoy
(อิวโย , โย , โย , เย็ซ วี อีส ซา รูด โบวา)

*Together*
(*ทุเกฑเออะ *)
Mizzy gizzy busy for bissi
(มิซซี กิซซี่ บีสอิ ฟอ บิซซี)
Mizzy kizzi let the rhythm dizzi
(มิซซี คิซซี เล็ท เดอะ ริธึ่ม ดิซซี)
Just a leeson for you s*cker MC’s
(จัซท ดา ลีเซิน ฟอ ยู เอส *cker เมซีสฺ)
Cos y’all don’t make no rhymes like these, period
(คอซ ยอล ด้อนท์ เมค โน ไรม ไลค ฑิส , เพียเรียด)

Word is bond
(เวิด อีส บ็อนด)
Ah man
(อา แม็น)
I had a good time working with you Mr Smith
(ไอ แฮ็ด อะ เกิด ไทม เวิคกิง วิฑ ยู มีซเทอะ ซมิธ)
Do you think they’ll ever recover?
(ดู ยู ธิงค เด๊ว เอฝเออะ ริคัฝเออะ)
I have no idea, I’m seen*ggas is in comas and concussions
(ไอ แฮ็ฝ โน ไอดีอะ , แอม ซีน *ggas ซิส ซิน โคมะ แซน ค็อนคัฌอัน)
It’s ridiculous, word up – throw your hands in the air
(อิทซ ริดีคอิวลัซ , เวิด อัพ ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
Just have a good time and wave them around
(จัซท แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม แอ็นด เวฝ เฑ็ม อะเรานด)
Throw your hands in the air, word up
(ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ , เวิด อัพ)
Mr Smith and Busta Rhymes get down
(มีซเทอะ ซมิธ แอ็นด บัสตร้า ไรม เก็ท เดาน)

*LL Cool J + Busta Rhymes together*
(*LL คูล เจ + บัสตร้า ไรม ทุเกฑเออะ *)
Ladies get up out your seat, seat, seat
(เลดิส เก็ท อัพ เอ้า ยุร ซีท , ซีท , ซีท)
C’mon and chill with me, me, me
(ซีมอน แอ็นด ชิล วิฑ มี , มี , มี)
C’mon baby, you know I’m audi
(ซีมอน เบบิ , ยู โน แอม เอาดี)
Fellas get up out you seat, seat, seat
(เฟลลา เก็ท อัพ เอ้า ยู ซีท , ซีท , ซีท)
Don’t be ice-grilling me, me, me
(ด้อนท์ บี ไอซ กริวลิง มี , มี , มี)
Uh, you jealous n*ggas – change your ways son
(อา , ยู เจลอัซ เอ็น *ggas เชนจ ยุร เว ซัน)

Ah man
(อา แม็น)
Splash a little bit of flossing on n*ggas
(ซพแลฌ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฟอสซิง ออน เอ็น *ggas)
Ah man
(อา แม็น)
In a happy and fun loving way
(อิน อะ แฮพพิ แอ็นด ฟัน ลัฝอิง เว)
You know, splash!
(ยู โน , ซพแลฌ !)
Yeah, you know that
(เย่ , ยู โน แดท)
Like a little bit of ice waters and sh*t man
(ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ไอซ วอเทอะ แซน ฌะ *ที แม็น)
You n*ggas need to chill down
(ยู เอ็น *ggas นีด ทู ชิล เดาน)
Put your shades on kid
(พัท ยุร เฌด ออน คิด)
Cool the f*ck off
(คูล เดอะ เอฟ *ck ออฟฟ)
Put your shades on baby
(พัท ยุร เฌด ออน เบบิ)
Aight?
(ไอชฺ)
Shine, n*gga put them shades on
(ไฌน , เอ็น *gga พัท เฑ็ม เฌด ออน)
N*ggas leaning
(เอ็น *ggas ลีนอิง)
Leaning like they deformed or something
(ลีนอิง ไลค เฑ ดิฟอม ออ ซัมติง)
Ha, fix your neck
(ฮา , ฟิคซ ยุร เน็ค)
You like like Shaq in that commercial
(ยู ไลค ไลค ชัค อิน แดท ค็อมเมอแฌ็ล)

[Laughter to fade]
([ ลาฟเทอะ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starsky & Hutch คำอ่านไทย LL Cool J feat Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น