เนื้อเพลง It’s Not Right but It’s Okay คำอ่านไทย Whitney Houston

Friday night, you and your boys went out to eat
(ฟไรดิ ไนท , ยู แอ็นด ยุร บอย เว็นท เอ้า ทู อีท)
Then they hung out, but you came home around 3, yes you did!
(เด็น เฑ ฮัง เอ้า , บัท ยู เคม โฮม อะเรานด ที , เย็ซ ยู ดิด !)
If six of y’all went out,
(อิฟ ซิคซ อ็อฝ ยอล เว็นท เอ้า ,)
Then four of you were really cheap,
(เด็น โฟ อ็อฝ ยู เวอ ริแอ็ลลิ ชีพ ,)
Cause only two of you had dinner!
(คอส โอ๊นลี่ ทู อ็อฝ ยู แฮ็ด ดีนเนอะ !)
I found your credit card receipt
(ไอ เฟานด ยุร คเรดอิท คาด ริซีท)
Chorus:
(โครัซ :)
It’s not right, but it’s okay!
(อิทซ น็อท ไรท , บัท อิทซ โอเค !)
I’m gonna make it anyway!
(แอม กอนนะ เมค อิท เอนอิเว !)
Pack your bags up and leave!
(แพ็ค ยุร แบ็ก อัพ แอ็นด ลีฝ !)
Don’t you dare come runnin’ back to me!
(ด้อนท์ ยู แด คัม รูนนิน แบ็ค ทู มี !)
It’s not right, but it’s okay!
(อิทซ น็อท ไรท , บัท อิทซ โอเค !)
I’m gonna make it anyway!
(แอม กอนนะ เมค อิท เอนอิเว !)
Close the door behind you,
(คโลส เดอะ โด บิไฮนด ยู ,)
Leave your keys!
(ลีฝ ยุร คี !)
I’d rather be alone than unhappy!
(อาย ราฑเออะ บี อะโลน แฑ็น อันแฮพพิ !)
I’m packing bags, so you can leave town for a week, yes I am!
(แอม แพคคิง แบ็ก , โซ ยู แค็น ลีฝ ทาวน์ ฟอ รา วีค , เย็ซ ซาย แอ็ม !)
The phone rings, and then you look at me!
(เดอะ โฟน ริง , แอ็นด เด็น ยู ลุค แกท มี !)
[Why’d you turn and look at me?]
([ วาย ยู เทิน แอ็นด ลุค แกท มี ])
You said it was one of your friends
(ยู เซ็ด ดิท วอส วัน อ็อฝ ยุร ฟเร็นด)
Down on 54th Street, boy!
(เดาน ออน 54th ซทรีท , บอย !)
So why did 213 show up on your caller ID?
(โซ ฮไว ดิด 213 โฌ อัพ ออน ยุร คอลเลอะ อาย)
[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
[I’ve been through all of this before!]
([ แอฝ บีน ธรู ออล อ็อฝ ดีซ บิโฟ ! ])
I’ve been through all this before!
(แอฝ บีน ธรู ออล ดีซ บิโฟ !)
[So how could you think]
([ โซ เฮา เคิด ยู ธิงค ])
Don’t think about, don’t think about it!
(ด้อนท์ ธิงค อะเบาท , ด้อนท์ ธิงค อะเบาท ดิธ !)
[That I would stand around and take some more?]
([ แดท ไอ เวิด ซแท็นด อะเรานด แอ็นด เทค ซัม โม ])
Get going, get going!
(เก็ท โกอิ้ง , เก็ท โกอิ้ง !)
[Things are gonna change!]
([ ธิง แซร์ กอนนะ เชนจ ! ])
Things are gonna change, baby!
(ธิง แซร์ กอนนะ เชนจ , เบบิ !)
[‘Cause I won’t be a fool anymore!]
([ คอส ไอ ว็อนท บี อะ ฟูล แอนนี่มอ ! ])
You don’t stand no chance, boy!
(ยู ด้อนท์ ซแท็นด โน ชานซ , บอย !)
[That’s why you have to leave!]
([ แด๊ท ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู ลีฝ ! ])
Yeah, yeah, yeah, yeah…
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
[So don’t you turn around to see my face!]
([ โซ ด้อนท์ ยู เทิน อะเรานด ทู ซี มาย เฟซ ! ])
Don’t you turn around!
(ด้อนท์ ยู เทิน อะเรานด !)
There’s no more tears left here for you to see!
(แดร์ โน โม เทีย เล็ฟท เฮียร ฟอ ยู ทู ซี !)
Was it really worth you going out like that?
(วอส ซิท ริแอ็ลลิ เวิธ ยู โกอิ้ง เอ้า ไลค แดท)
Tell me!
(เท็ล มี !)
See, I’m moving on, and I refuse to turn back!
(ซี , แอม มูฝอิง ออน , แอ็นด ดาย เรฟยุซ ทู เทิน แบ็ค !)
See, all of this time I thought I had somebody down for Whitney!
(ซี , ออล อ็อฝ ดีซ ไทม ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ซัมบอดี้ เดาน ฟอ วิชนี่ !)
It turns out you were making a fool of me!
(อิท เทิน เอ้า ยู เวอ เมคอิง อะ ฟูล อ็อฝ มี !)
[It’s not right, but it’s okay!]
([ อิทซ น็อท ไรท , บัท อิทซ โอเค ! ])
Sho ’nuff okay!
(โช นัฟ โอเค !)
[I’m gonna make it anyway!]
([ แอม กอนนะ เมค อิท เอนอิเว ! ])
Make it anyway!
(เมค อิท เอนอิเว !)
[Pack your bags up and leave!]
([ แพ็ค ยุร แบ็ก อัพ แอ็นด ลีฝ ! ])
Pack your bags! Get up and leave!
(แพ็ค ยุร แบ็ก ! เก็ท อัพ แอ็นด ลีฝ !)
[Don’t you dare come runnin’ back to me!]
([ ด้อนท์ ยู แด คัม รูนนิน แบ็ค ทู มี ! ])
Don’t you dare… back to me, boy!
(ด้อนท์ ยู แด แบ็ค ทู มี , บอย !)
[It’s not right, but it’s okay!]
([ อิทซ น็อท ไรท , บัท อิทซ โอเค ! ])
It’s not right, it’s okay!
(อิทซ น็อท ไรท , อิทซ โอเค !)
[I’m gonna make it anyway!]
([ แอม กอนนะ เมค อิท เอนอิเว ! ])
I’m gonna… I’m gonna…
(แอม กอนนะ แอม กอนนะ)
[Close the behind you, leave your keys!]
([ คโลส เดอะ บิไฮนด ยู , ลีฝ ยุร คี ! ])
Close the door, and leave your keys!
(คโลส เดอะ โด , แอ็นด ลีฝ ยุร คี !)
[I’d rather be alone than unhappy!]
([ อาย ราฑเออะ บี อะโลน แฑ็น อันแฮพพิ ! ])
Rather be alone than unhappy!
(ราฑเออะ บี อะโลน แฑ็น อันแฮพพิ !)
[It’s not right, but it’s okay!]
([ อิทซ น็อท ไรท , บัท อิทซ โอเค ! ])
It’s not right, it’s okay, baby!
(อิทซ น็อท ไรท , อิทซ โอเค , เบบิ !)
[I’m gonna make it anyway!]
([ แอม กอนนะ เมค อิท เอนอิเว ! ])
I can pay my own rent, pay my light bill, take care of my babies!
(ไอ แค็น เพ มาย โอน เร็นท , เพ มาย ไลท บิล , เทค แค อ็อฝ มาย เบบีสฺ !)
Oh, Lord!
(โอ , ลอด !)
Get up and leave!
(เก็ท อัพ แอ็นด ลีฝ !)
I’d rather be alone than unhappy!
(อาย ราฑเออะ บี อะโลน แฑ็น อันแฮพพิ !)
I’m gonna be okay!
(แอม กอนนะ บี โอเค !)
I’m gonna be alright!
(แอม กอนนะ บี ออลไร๊ท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Not Right but It’s Okay คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น