เนื้อเพลง Suit & Tie คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Jay-Z

[Intro: Justin Timberlake]
([ อินโทร : จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
I be on my suit and tie, sh*t tie, sh*t tie
(ไอ บี ออน มาย ซยูท แอ็นด ไท , ฌะ *ที ไท , ฌะ *ที ไท)
I be on my suit and tie, sh*t tie, sh*t
(ไอ บี ออน มาย ซยูท แอ็นด ไท , ฌะ *ที ไท , ฌะ *ที)
Can I show you a few things, a few things, a few things, little baby?
(แค็น นาย โฌ ยู อะ ฟยู ธิง , อะ ฟยู ธิง , อะ ฟยู ธิง , ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Cause…
(คอส)
I be on my suit and tie, sh*t tie, sh*t
(ไอ บี ออน มาย ซยูท แอ็นด ไท , ฌะ *ที ไท , ฌะ *ที)
I be on my suit and tie, sh*t tie, sh*t
(ไอ บี ออน มาย ซยูท แอ็นด ไท , ฌะ *ที ไท , ฌะ *ที)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)

Wait a minute. You ready, JT?
(เวท ดา มินยูท ยู เรดอิ , JT)

[Verse 1: Justin Timberlake]
([ เฝิซ วัน : จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
I can’t wait ’til I get you on the floor, good-looking
(ไอ แค็นท เวท ทิล ไอ เก็ท ยู ออน เดอะ ฟโล , เกิด ลุคอิง)
Going hot, so hot, just like an oven
(โกอิ้ง ฮ็อท , โซ ฮ็อท , จัซท ไลค แอน อัฝเอ็น)
And I’ll burn myself, but just had to touch it
(แอ็นด อิล เบิน ไมเซลฟ , บัท จัซท แฮ็ด ทู ทั๊ช อิท)
But it’s so fire and it’s all mine
(บัท อิทซ โซ ไฟร แอ็นด อิทซ ซอร์ ไมน)
Hey baby, we don’t mind all the watching, ha
(เฮ เบบิ , วี ด้อนท์ ไมนด ออล เดอะ วัทชิง , ฮา)
Cause if they study close, real close
(คอส อิฟ เฑ ซทัดอิ คโลส , ริแอ็ล คโลส)
They might learn something
(เฑ ไมท เลิน ซัมติง)
She ain’t nothing but a little doozie when she does it
(ชี เอน นัธอิง บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดูเชอ ฮเว็น ชี โด ซิท)
She’s so fire tonight
(ชี โซ ไฟร ทุไนท)

[Hook: Justin Timberlake]
([ ฮุค : จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
And as long as I got my suit and tie
(แอ็นด แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ก็อท มาย ซยูท แอ็นด ไท)
I’ma leave it all on the floor tonight
(แอมอา ลีฝ อิท ดอร์ ออน เดอะ ฟโล ทุไนท)
And you got fixed up to the nines
(แอ็นด ยู ก็อท ฟิคซ อัพ ทู เดอะ ไนน)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
All pressed up in black and white
(ออล พเร็ซ อัพ อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
And you’re dressed in that dress I like
(แอ็นด ยัวร์ ดเรซ อิน แดท ดเรซ ซาย ไลค)
Love is swinging in the air tonight
(ลัฝ อีส สวิงงิงอิน ดิ แอ ทุไนท)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Show you a few things about love
(โฌ ยู อะ ฟยู ธิง อะเบาท ลัฝ)
Now we’re in the swing of love
(เนา เวีย อิน เดอะ ซวิง อ็อฝ ลัฝ)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Show you a few things about love
(โฌ ยู อะ ฟยู ธิง อะเบาท ลัฝ)
Hey
(เฮ)

[Verse 2: Justin Timberlake]
([ เฝิซ ทู : จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
Stop, let me get a good look at it
(ซท็อพ , เล็ท มี เก็ท ดา เกิด ลุค แกท อิท)
Oh, so thick, now I know why they call it a fatty
(โอ , โซ ธิค , เนา ไอ โน ฮไว เฑ คอล อิท ดา แฟททิ)
And aww, sh*t’s so sick, got a hit and picked up a habit
(แอ็นด อาวว , ฌะ *ts โซ ซิค , ก็อท ดา ฮิท แอ็นด พิค อัพ อะ แฮบอิท)
But that’s alright, cause you’re all mine
(บัท แด๊ท ออลไร๊ท , คอส ยัวร์ ออล ไมน)
Awww, go on and show ’em who you call ” Daddy ”
(Awww , โก ออน แอ็นด โฌ เอ็ม ฮู ยู คอล ” แดดดิ “)
I guess they’re just mad cause girl, they wish they had it
(ไอ เก็ซ เดรว จัซท แม็ด คอส เกิล , เฑ วิฌ เฑ แฮ็ด ดิท)
Oh, my killer, my thriller, yeah, you’re a classic
(โอ , มาย คีลเลอะ , มาย ธรีลเลอะ , เย่ , ยัวร์ อะ คแลซซิแค็ล)
And you’re all mine tonight
(แอ็นด ยัวร์ ออล ไมน ทุไนท)

[Hook: Justin Timberlake]
([ ฮุค : จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
And as long as I got my suit and tie
(แอ็นด แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ก็อท มาย ซยูท แอ็นด ไท)
I’ma leave it all on the floor tonight
(แอมอา ลีฝ อิท ดอร์ ออน เดอะ ฟโล ทุไนท)
And you got fixed up to the nines
(แอ็นด ยู ก็อท ฟิคซ อัพ ทู เดอะ ไนน)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
All pressed up in black and white
(ออล พเร็ซ อัพ อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
And you’re dressed in that dress I like
(แอ็นด ยัวร์ ดเรซ อิน แดท ดเรซ ซาย ไลค)
Love is swinging in the air tonight
(ลัฝ อีส สวิงงิงอิน ดิ แอ ทุไนท)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Show you a few things about love
(โฌ ยู อะ ฟยู ธิง อะเบาท ลัฝ)
Now we’re in the swing of love
(เนา เวีย อิน เดอะ ซวิง อ็อฝ ลัฝ)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Show you a few things about love
(โฌ ยู อะ ฟยู ธิง อะเบาท ลัฝ)
Hey
(เฮ)

Get out your seat, Hov
(เก็ท เอ้า ยุร ซีท , Hov)

[Verse 3: Jay-Z]
([ เฝิซ ที : เจ ซี ])
All black at the white shows
(ออล บแล็ค แกท เดอะ ฮไวท โฌ)
White shoes at the black shows
(ฮไวท ฌู แอ็ท เดอะ บแล็ค โฌ)
Green card for the Cuban links
(กรีน คาด ฟอ เดอะ คยูแบ็น ลิงค)
Y’all sit back and enjoy the light show
(ยอล ซิท แบ็ค แอ็นด เอ็นจอย เดอะ ไลท โฌ)
Nothing exceeds like excess
(นัธอิง เอ็คซีด ไลค เอ็คเซซ)
Stoute got gout from having the best of the best
(สเตาทฺ ก็อท เกาท ฟร็อม แฮฝวิ่ง เดอะ เบ็ซท อ็อฝ เดอะ เบ็ซท)
Is this what it’s all about?
(อีส ดีซ ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
I’m at the restaurant
(แอม แอ็ท เดอะ เรซโทะแร็นท)
My rant disturbing the guests
(มาย แร็นท ดิซเทิบบริง เดอะ เก็ซท)
Years of distress, tears on the dress
(เยีย อ็อฝ ดิซทเรซ , เทีย ออน เดอะ ดเรซ)
Trying to hide her face with some make up sex
(ทไรอิง ทู ไฮด เฮอ เฟซ วิฑ ซัม เมค อัพ เซ็คซ)
This is truffle season
(ดีซ ซิส ทัฟเฟิล ซี๊ซั่น)
Tom Ford tuxedos for no reason
(ท็อม โฟด ทัคซีโด ฟอ โน รี๊ซั่น)
All Saints for my angel
(ออล เซนท ฟอ มาย เอนเจล)
Alexander Wang too
(แอลเลคแซนเดอร์ วัง ทู)
Ass-tight Denim and some Dunks
(อาซ ไทท เดนิม แอ็นด ซัม ดังซฺ)
I’ll show you how to do this young!
(อิล โฌ ยู เฮา ทู ดู ดีซ ยัง !)
No papers, catch vapors
(โน เพเพอะ , แค็ช เฝเพอะ)
Get high, out Vegas
(เก็ท ไฮ , เอ้า ฝีกะ)
D’usses on doubles, ain’t looking for trouble
(ดัสเซซ ออน ดั๊บเบิ้ล , เอน ลุคอิง ฟอ ทรั๊บเบิ้ล)
You just got good genes so a n*gga trying to cuff you
(ยู จัซท ก็อท เกิด จีน โซ อะ เอ็น *gga ทไรอิง ทู คัฟ ยู)
Tell your mother that I love her cause I love you
(เท็ล ยุร ม๊าเธ่อร์ แดท ไอ ลัฝ เฮอ คอส ไอ ลัฝ ยู)
Tell your father we go farther as a couple
(เท็ล ยุร ฟาเฑอะ วี โก ฟาเฑอะ แอ็ส ซา คั๊พเพิ่ล)
They ain’t lose a daughter, got a son
(เฑ เอน ลูส อะ ดอเทอะ , ก็อท ดา ซัน)
I show you how to do this, huh, uhh!
(ไอ โฌ ยู เฮา ทู ดู ดีซ , ฮู , อา !)

[Hook: Justin Timberlake]
([ ฮุค : จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
And as long as I got my suit and tie
(แอ็นด แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ก็อท มาย ซยูท แอ็นด ไท)
I’ma leave it all on the floor tonight
(แอมอา ลีฝ อิท ดอร์ ออน เดอะ ฟโล ทุไนท)
And you got fixed up to the nines
(แอ็นด ยู ก็อท ฟิคซ อัพ ทู เดอะ ไนน)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
All pressed up in black and white
(ออล พเร็ซ อัพ อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
And you’re dressed in that dress I like
(แอ็นด ยัวร์ ดเรซ อิน แดท ดเรซ ซาย ไลค)
Love is swinging in the air tonight
(ลัฝ อีส สวิงงิงอิน ดิ แอ ทุไนท)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Show you a few things about love love love
(โฌ ยู อะ ฟยู ธิง อะเบาท ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
Let me show you a few things
(เล็ท มี โฌ ยู อะ ฟยู ธิง)
Show you a few things about love, hey
(โฌ ยู อะ ฟยู ธิง อะเบาท ลัฝ , เฮ)
Oh…
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suit & Tie คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น