เนื้อเพลง And One คำอ่านไทย Linkin Park

Where should I start
(ฮแว เชิด ดาย ซทาท)
Disjointed heart
(ดิซจอยนท ฮาท)
I’ve got no commitment
(แอฝ ก็อท โน ค็อมมีทเม็นท)
To my own flesh and blood
(ทู มาย โอน ฟเล็ฌ แอ็นด บลัด)
Left all alone
(เล็ฟท ดอร์ อะโลน)
Far from my home
(ฟา ฟร็อม มาย โฮม)
No one to hear me, to heal my ill heart, I
(โน วัน ทู เฮีย มี , ทู ฮีล มาย อิล ฮาท , ไอ)

Keep it locked up inside
(คีพ อิท ล็อค อัพ อีนไซด)

Cannot express
(แคนน็อท เอ็คซพเรซ)
To the point I’ve regressed
(ทู เดอะ พอยนท แอฝ รีกเร็ซ)
If anger’s a gift, then I guess I’ve been blessed, I
(อิฟ แองเกอะ ซา กิฟท , เด็น นาย เก็ซ แอฝ บีน บาตสฺ , ไอ)

Keep it locked up inside
(คีพ อิท ล็อค อัพ อีนไซด)
Keep my distance from your lies
(คีพ มาย ดีซแท็นซ ฟร็อม ยุร ไล)

It’s too late to love me now
(อิทซ ทู เลท ทู ลัฝ มี เนา)
You helped me to show me
(ยู เฮ็ลพ มี ทู โฌ มี)
It’s too late to love me now
(อิทซ ทู เลท ทู ลัฝ มี เนา)
You don’t take a word in
(ยู ด้อนท์ เทค เก เวิด อิน)

Breaking a part of my heart to find release
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ)
Taking you out of my blood to bring me peace
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ)
Breaking a part of my heart to find release
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ)
Taking you out of my blood to bring me peace
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ)

Breaking a part of my heart to find release [Break]
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ [ บเรค ])
Taking you out of my blood to bring me peace [Me]
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ [ มี ])
Breaking a part of my heart to find release [Too]
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ [ ทู ])
Taking you out of my blood to bring me peace
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ)

Keep it locked up inside
(คีพ อิท ล็อค อัพ อีนไซด)
Keep my distance from your lies
(คีพ มาย ดีซแท็นซ ฟร็อม ยุร ไล)

Breaking a part of my heart to find release [Break]
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ [ บเรค ])
Taking you out of my blood to bring me peace [Me]
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ [ มี ])
Breaking a part of my heart to find release [Too]
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ [ ทู ])
Taking you out of my blood to bring me peace
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ)
Breaking a part of my heart to find release
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ)
Taking you out of my blood to bring me peace
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ)
Breaking a part of my heart to find release
(บเรคคิง อะ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ไฟนด รีลีซ)
Taking you out of my blood to bring me peace
(เทคอิง ยู เอ้า อ็อฝ มาย บลัด ทู บริง มี พีซ)

Keep my distance
(คีพ มาย ดีซแท็นซ)
Keep my distance
(คีพ มาย ดีซแท็นซ)
Keep my distance
(คีพ มาย ดีซแท็นซ)
Keep my distance
(คีพ มาย ดีซแท็นซ)

[music slows to rap solo…]
([ มยูสิค ซโล ทู แร็พ โซโล ])

Spit drips from the jaw of the witless witness
(ซพิท ดริพ ฟร็อม เดอะ จอ อ็อฝ เดอะ วีทเล็ซ วีทเน็ซ)
Cryptic colloquialism shifts your midrift
(ครีพทิค โคโรคิวเลียเอีบซึม ฌิฟท ยุร มิดดริฟ)
Dark all I do embark the shadows
(ดาค ออล ไอ ดู เอ็มบาค เดอะ แฌดโอ)
Involved with my thought catalog, analogue, rap catalog
(อินฝอลฝ วิฑ มาย ธอท แคทอะลอก , เอนาลอก , แร็พ แคทอะลอก)
Keep my distance, and fear resistance, hurt by persistance
(คีพ มาย ดีซแท็นซ , แอ็นด เฟีย ริสีซแท็นซ , เฮิท ไบ เพอซิซเทน)
The twisted web of tangled lies
(เดอะ ทวิซท เว็บ อ็อฝ เทงเกิล ไล)
Strangles my hope to waste and numbs the taste
(สแตงเกิล มาย โฮพ ทู เวซท แอ็นด นัม เดอะ เทซท)
And I’m forced to face these hate crimes
(แอ็นด แอม โฟซ ทู เฟซ ฑิส เฮท คไรม)
Against the state of being
(อะเกนซท เดอะ ซเทท อ็อฝ บีอิง)
Feeling the weight-less-ness pressed between the ceiling
(ฟีลอิง เดอะ เวท เลซ เน็ซ พเร็ซ บีทวิน เดอะ ซีลอิง)
Reeling around room
(รีลลิง อะเรานด รุม)
Riding a bubble of sound proof
(ไรดอิง อะ บั๊บเบิ้ล อ็อฝ เซานด พรูฟ)
It’s the frequency making you
(อิทซ เดอะ ฟรีคเว็นซิ เมคอิง ยู)
Sha-Shake with every boom
(ชา เฌค วิฑ เอฝริ บูม)
Involuntary muscle contraction
(อินฝอลอันเทริ มั๊สเคิ่ล คอนทแรคฌัน)
Ignoring and drinking musical gas field euphoria
(เอ๊กนอลิงค์แอ็นด ดริงคิง มยูสิแค็ล แก๊ซ ฟีลด ยุโฟเรียะ)
The sound pounds to make the dead flush
(เดอะ เซานด เพานด ทู เมค เดอะ เด็ด ฟลัฌ)
To have you a head rush with red thoughts and said stuff
(ทู แฮ็ฝ ยู อะ เฮ็ด รัฌ วิฑ เร็ด ธอท แซน เซ็ด ซทัฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง And One คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น