เนื้อเพลง The Rock Show คำอ่านไทย Blink 182

Hanging Out Behind The Club On The Weekends
(แฮงอิง เอ้า บิไฮนด เดอะ คลับ ออน เดอะ วี๊คเกน)
Acting Stupid Getting Drunk With My Best Friends
(แอคทิง ซทยูทิด เกดดดิ้ง ดรังค วิฑ มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
I Couldn’t Wait For The Summer At The Warped Tour
(ไอ คูดซึ่น เวท ฟอ เดอะ ซัมเมอะ แรท เดอะ วอพ ทัวร์)
I Rememeber That It’s The First Time That I Saw Her There
(ไอ รีเมมเมเบอร์ แดท อิทซ เดอะ เฟิซท ไทม แดท ไอ ซอ เฮอ แดร์)

She’s Getting Kicked Out Of School Cause She’s Failing
(ชี เกดดดิ้ง คิด เอ้า อ็อฝ ซคูล คอส ชี เฟลอิง)
I’m Kinda Nervous Cause I Think All Her Friends Hate Me
(แอม กินดา เนอฝัซ คอส ไอ ธิงค ออล เฮอ ฟเร็นด เฮท มี)
She’s The One She’ll Always Be There
(ชี ดิ วัน เฌ็ล ออลเว บี แดร์)
She Took My Hand And I Made It I Swear
(ชี ทุค มาย แฮ็นด แอ็นด ดาย เมด อิท ไอ ซแว)

Cause I Fell In Love With The Girl At The Rock Show
(คอส ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)
She Said What And I Told Her That I Didn’t Know
(ชี เซ็ด ฮว็อท แอ็นด ดาย โทลด เฮอ แดท ไอ ดิ๊นอิน โน)
She’s So Cool Better Sneak Me In Through The Window
(ชี โซ คูล เบทเทอะ ซนีค มี อิน ธรู เดอะ วีนโด)
Everything’s Better When She’s Around
(เอ๊วี่ติง เบทเทอะ ฮเว็น ชี อะเรานด)
Can’t Wait Until Her Parents Go Out Of Town
(แค็นท เวท อันทีล เฮอ แพเร็นท โก เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
I Fell In Love With The Girl At The Rock Show
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)

When We Said We Were Gonna Move To Vegas
(ฮเว็น วี เซ็ด วี เวอ กอนนะ มูฝ ทู ฝีกะ)
I Rememeber The Look Her Mother Gave Us
(ไอ รีเมมเมเบอร์ เดอะ ลุค เฮอ ม๊าเธ่อร์ เกฝ อัซ)
17 Without A Purpose Or Direction
(17 วิเฑาท ดา เพอพัซ ออ ดิเรคฌัน)
We Don’t Owe Anyone A F*cken Explatation
(วี ด้อนท์ โอ เอนอิวัน อะ เอฟ *cken เอ๊กเปิดเทเชิน)

I Fell In Love With The Girl At The Rock Show
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)
She Said What And I Told Her That I Didn’t Know
(ชี เซ็ด ฮว็อท แอ็นด ดาย โทลด เฮอ แดท ไอ ดิ๊นอิน โน)
She’s So Cool Better Sneak Me In Through The Window
(ชี โซ คูล เบทเทอะ ซนีค มี อิน ธรู เดอะ วีนโด)
Everything’s Better When She’s Around
(เอ๊วี่ติง เบทเทอะ ฮเว็น ชี อะเรานด)
Can’t Wait Until Her Parents Go Out Of Town
(แค็นท เวท อันทีล เฮอ แพเร็นท โก เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
I Fell In Love With The Girl At The Rock Show
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)

Black And White Pictures Of Her On My Wall
(บแล็ค แอ็นด ฮไวท พีคเชอะ อ็อฝ เฮอ ออน มาย วอล)
I Waited For Her Call She Always Kept Me Waiting
(ไอ เวท ฟอ เฮอ คอล ชี ออลเว เค็พท มี เวททิง)
And If I Ever Got Another Chance I’d Still Ask Her To Dance
(แอ็นด อิฟ ฟาย เอฝเออะ ก็อท แอะนัธเออะ ชานซ อาย ซทิล อาซค เฮอ ทู ดานซ)
Because She Kept Me Waiting
(บิคอส ชี เค็พท มี เวททิง)

I Fell In Love With The Girl At The Rock Show
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)
She Said What And I Told Her That I Didn’t Know
(ชี เซ็ด ฮว็อท แอ็นด ดาย โทลด เฮอ แดท ไอ ดิ๊นอิน โน)
She’s So Cool Better Sneak Me In Through The Window
(ชี โซ คูล เบทเทอะ ซนีค มี อิน ธรู เดอะ วีนโด)
Everything’s Better When She’s Around
(เอ๊วี่ติง เบทเทอะ ฮเว็น ชี อะเรานด)
Can’t Wait Until Her Parents Go Out Of Town
(แค็นท เวท อันทีล เฮอ แพเร็นท โก เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
I Fell In Love With The Girl At The Rock Show
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)

With The Girl At The Rock Show
(วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)
With The Girl At The Rock Show
(วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)
I’ll Never Forget Tonight
(อิล เนฝเออะ เฟาะเกท ทุไนท)
With The Girl At The Rock Show
(วิฑ เดอะ เกิล แอ็ท เดอะ ร็อค โฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Rock Show คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น