เนื้อเพลง Nice To Know You คำอ่านไทย Incubus

Better than watching bellerr bending silver spoons
(เบทเทอะ แฑ็น วัทชิง เบลเลอเวอ แบนดิง ซีลเฝอะ ซพูน)
Better than witnessing newborn nebulas in bloom
(เบทเทอะ แฑ็น วิดเนสซิง นิวบรอน เนบอิวละ ซิน บลูม)
She who see’s from up high smiles and surely sings
(ชี ฮู ซี ฟร็อม อัพ ไฮ ซไมล แซน ฌูรลิ ซิง)
Prospective pries your once weighty eyes and it gives you wings
(พโระซเพคทิฝ พายสฺ ยุร วันซ เวทอิ ไอ แซน ดิท กิฝ ยู วิง)

I haven’t felt the way, I feel today
(ไอ แฮฟเวน เฟ็ลท เดอะ เว , ไอ ฟีล ทุเด)
In so long it’s hard for me to specify
(อิน โซ ล็อง อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู ซเพซอิไฟ)
I’m beginning to notice
(แอม บีกีนนิง ทู โนทิซ)
How much this feels like a waking limb
(เฮา มัช ดีซ ฟีล ไลค เก เวคกิ้ง ลิม)
Pins and needles, nice to know you
(พิน แซน นี๊ดเดิ้ล , ไน๊ซ์ ทู โน ยู)
Good-bye, Nice to Know You
(เกิด ไบ , ไน๊ซ์ ทู โน ยู)

Deeper than the deepest Coustou would ever go
(ดิพเพอแฑ็น เดอะ ดีเปท เคสโดว เวิด เอฝเออะ โก)
And higher than the heights of what we often think we know
(แอ็นด ไฮเออะ แฑ็น เดอะ ไฮท อ็อฝ ฮว็อท วี ออฟเอ็น ธิงค วี โน)
Blessed she who clearly sees the wood of the trees
(บาตสฺ ชี ฮู คเลียลิ ซี เดอะ วู๊ด อ็อฝ เดอะ ทรี)
To obtain a birds eye is to turn a blizzard to a breeze
(ทู อ็อบเทน อะ เบิด ไอ อีส ทู เทิน อะ บลีสเสิด ทู อะ บรีส)

I haven’t felt the way, I feel today
(ไอ แฮฟเวน เฟ็ลท เดอะ เว , ไอ ฟีล ทุเด)
In so long it’s hard for me to specify
(อิน โซ ล็อง อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู ซเพซอิไฟ)
I’m beginning to notice
(แอม บีกีนนิง ทู โนทิซ)
How much this feels like a waking limb
(เฮา มัช ดีซ ฟีล ไลค เก เวคกิ้ง ลิม)
Pins and needles, nice to know you
(พิน แซน นี๊ดเดิ้ล , ไน๊ซ์ ทู โน ยู)
Good-bye, Nice to Know You
(เกิด ไบ , ไน๊ซ์ ทู โน ยู)
To know..You
(ทู โน ยู)

Could it be that it had been there all along
(เคิด ดิท บี แดท ดิธ แฮ็ด บีน แดร์ ออล อะลอง)

I haven’t felt the way, I feel today
(ไอ แฮฟเวน เฟ็ลท เดอะ เว , ไอ ฟีล ทุเด)
In so long it’s hard for me to specify
(อิน โซ ล็อง อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู ซเพซอิไฟ)
I’m beginning to notice
(แอม บีกีนนิง ทู โนทิซ)
How much this feels like a waking limb
(เฮา มัช ดีซ ฟีล ไลค เก เวคกิ้ง ลิม)
Pins and needles, nice to know you
(พิน แซน นี๊ดเดิ้ล , ไน๊ซ์ ทู โน ยู)
Good-bye, Nice to Know You
(เกิด ไบ , ไน๊ซ์ ทู โน ยู)
To know..You
(ทู โน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nice To Know You คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น