เนื้อเพลง My First Time คำอ่านไทย Lobo

I was a inexperienced boy who just turned fifteen
(ไอ วอส ซา อิเน็คซเพียเรียน บอย ฮู จัซท เทิน ฟีฟทีน)
She was a worldly woman exactly my same age
(ชี วอส ซา เวิลลิ วูมเอิน เอ็กแสคทลิ มาย เซม เอจ)
And I had heard the stories going around about her
(แอ็นด ดาย แฮ็ด เฮิด เดอะ สตอยสฺ โกอิ้ง อะเรานด อะเบาท เฮอ)
Ah what I heard put my young blood into a rage
(อา ฮว็อท ไอ เฮิด พัท มาย ยัง บลัด อีนทุ อะ เรจ)

So I asked to take her out one Friday evening
(โซ ไอ อาซค ทู เทค เฮอ เอ้า วัน ฟไรดิ อีฝนิง)
Scared to death I’d find what I was looking for
(ซคา ทู เด็ธ อาย ไฟนด ฮว็อท ไอ วอส ลุคอิง ฟอ)
And when she got into my car She sat close to me
(แอ็นด ฮเว็น ชี ก็อท อีนทุ มาย คา ชี แซ็ท คโลส ทู มี)
Then reached right out and firmly locked my door
(เด็น รีช ไรท เอ้า แอ็นด เฟิมลิ ล็อค มาย โด)

My first time
(มาย เฟิซท ไทม)
Going through my mind
(โกอิ้ง ธรู มาย ไมนด)
Was this is my first time
(วอส ดีซ ซิส มาย เฟิซท ไทม)
My first time
(มาย เฟิซท ไทม)
Please be kind this is my first time
(พลีส บี ไคนด ดีซ ซิส มาย เฟิซท ไทม)

Then she suggested we drive out somewhere into the country
(เด็น ชี ซะเจซท วี ดไรฝ เอ้า ซัมแวร์ อีนทุ เดอะ คันทริ)
Then she suggested we climb into the back seat
(เด็น ชี ซะเจซท วี คไลม อีนทุ เดอะ แบ็ค ซีท)
But when she asked how long I thought that I could last there
(บัท ฮเว็น ชี อาซค เฮา ล็อง ไอ ธอท แดท ไอ เคิด ลาซท แดร์)
Ah I had to confess it was all over for me
(อา ไอ แฮ็ด ทู ค็อนเฟซ ซิท วอส ซอร์ โอเฝอะ ฟอ มี)

You see this is my first time
(ยู ซี ดีซ ซิส มาย เฟิซท ไทม)
I was so blind
(ไอ วอส โซ บไลนด)
This is my first time
(ดีซ ซิส มาย เฟิซท ไทม)
My first time
(มาย เฟิซท ไทม)
You were so kind
(ยู เวอ โซ ไคนด)
My first time
(มาย เฟิซท ไทม)

My first time
(มาย เฟิซท ไทม)
It was so fine
(อิท วอส โซ ไฟน)
My first time
(มาย เฟิซท ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My First Time คำอ่านไทย Lobo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น