เนื้อเพลง Black Black Heart คำอ่านไทย David Usher

Something ugly this way comes
(ซัมติง อักลิ ดีซ เว คัม)
Through my fingers sliding inside
(ธรู มาย ฟีงเกอะ สลายดิง อีนไซด)
All these blessings all these burns
(ออล ฑิส บเลซซิง ซอร์ ฑิส เบิน)
I’m godless underneath your cover
(แอม กอดเล็ซ อันเดอะนีธ ยุร คัฝเออะ)
Search for pleasure search for pain
(เซิช ฟอ พเลฉเออะ เซิช ฟอ เพน)
In this world now I am undying
(อิน ดีซ เวิลด เนา ไอ แอ็ม อันไดอิง)
I unfurl my flag my nation helpless
(ไอ อันเฟิล มาย ฟแล็ก มาย เนฌัน เฮลพเล็ซ)

Black black heart why would you offer more
(บแล็ค บแล็ค ฮาท ฮไว เวิด ยู ออฟเฟอะ โม)
Why would you make it easier on me to satisfy
(ฮไว เวิด ยู เมค อิท อีสไซน์ ออน มี ทู แซทอิซไฟ)
I’m on fire I’m rotting to the core
(แอม ออน ไฟร แอม หรอดดิง ทู เดอะ โค)
I’m eating all your kings and queens
(แอม อีสดิง ออล ยุร คิง แซน ควีน)
All your sex and your diamonds
(ออล ยุร เซ็คซ แอ็นด ยุร ไดมันด)

As I begin to lose my grip
(แอ็ส ซาย บีกีน ทู ลูส มาย กริพ)
On these realities your sending
(ออน ฑิส รีแอลลีดีสฺ ยุร เซนดิ้ง)
Taste your mind and taste your sex
(เทซท ยุร ไมนด แอ็นด เทซท ยุร เซ็คซ)
I’m naked underneath your cover
(แอม เนคิด อันเดอะนีธ ยุร คัฝเออะ)
Covers lie and we will bend and borrow
(คัฝเออะ ไล แอ็นด วี วิล เบ็นด แอ็นด บอโร)
With the coming sign
(วิฑ เดอะ คัมอิง ไซน)
The tide will take the sea will rise and time will rape
(เดอะ ไทด วิล เทค เดอะ ซี วิล ไรส แอ็นด ไทม วิล เรพ)

Black black heart why would you offer more
(บแล็ค บแล็ค ฮาท ฮไว เวิด ยู ออฟเฟอะ โม)
Why would you make it easier on me to satisfy
(ฮไว เวิด ยู เมค อิท อีสไซน์ ออน มี ทู แซทอิซไฟ)
I’m on fire I’m rotting to the core
(แอม ออน ไฟร แอม หรอดดิง ทู เดอะ โค)
I’m eating all your kings and queens
(แอม อีสดิง ออล ยุร คิง แซน ควีน)
All your sex and your diamonds
(ออล ยุร เซ็คซ แอ็นด ยุร ไดมันด)

Black black heart why would you offer more
(บแล็ค บแล็ค ฮาท ฮไว เวิด ยู ออฟเฟอะ โม)
Why would you make it easier on me to satisfy
(ฮไว เวิด ยู เมค อิท อีสไซน์ ออน มี ทู แซทอิซไฟ)
I’m on fire I’m rotting to the core
(แอม ออน ไฟร แอม หรอดดิง ทู เดอะ โค)
I’m eating all your kings and queens
(แอม อีสดิง ออล ยุร คิง แซน ควีน)
All your sex and your diamonds
(ออล ยุร เซ็คซ แอ็นด ยุร ไดมันด)
All your sex and your diamonds
(ออล ยุร เซ็คซ แอ็นด ยุร ไดมันด)
All your sex and your diamonds
(ออล ยุร เซ็คซ แอ็นด ยุร ไดมันด)
All your sex and your diamonds
(ออล ยุร เซ็คซ แอ็นด ยุร ไดมันด)
All your sex and your diamonds
(ออล ยุร เซ็คซ แอ็นด ยุร ไดมันด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Black Heart คำอ่านไทย David Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น