เนื้อเพลง I Say a Little Prayer คำอ่านไทย Diana King

Say a little prayer for you,
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู ,)
Say a little prayer for you
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

From the moment mi wake up
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท มี เวค อัพ)
Before mi put on mi make up
(บิโฟ มี พัท ออน มี เมค อัพ)
Mi say a little prayer for you
(มี เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

While combing mi hair now
(ฮไวล โคมอิงส มี แฮ เนา)
Mi a wonder what dress me wear now
(มี อะ วันเดอะ ฮว็อท ดเรซ มี แว เนา)
Mi say a little prayer for you
(มี เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
You’ll stay in my heart and I’ll love you
(โยว ซเท อิน มาย ฮาท แอ็นด อิล ลัฝ ยู)
Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
We never will part how I’ll love you
(วี เนฝเออะ วิล พาท เฮา อิล ลัฝ ยู)
Together together
(ทุเกฑเออะ ทุเกฑเออะ)
That’s how it should be
(แด๊ท เฮา อิท เชิด บี)
Without you would only be heartbreak for me
(วิเฑาท ยู เวิด โอ๊นลี่ บี ฮาร์ทเบรก ฟอ มี)

Mi run for the bus love
(มี รัน ฟอ เดอะ บัซ ลัฝ)
Mi ride and mi think about us love
(มี ไรด แอ็นด มี ธิงค อะเบาท อัซ ลัฝ)
Mi say a little prayer for you
(มี เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

At work mi just take time
(แอ็ท เวิค มี จัซท เทค ไทม)
And all through mi coffee break time
(แอ็นด ออล ธรู มี คอฟฟิ บเรค ไทม)
Mi say a little prayer for you
(มี เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
You’ll stay in my heart and I’ll love you
(โยว ซเท อิน มาย ฮาท แอ็นด อิล ลัฝ ยู)
Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
We never will part and I’ll love you
(วี เนฝเออะ วิล พาท แอ็นด อิล ลัฝ ยู)
Together together
(ทุเกฑเออะ ทุเกฑเออะ)
That’s how it should be
(แด๊ท เฮา อิท เชิด บี)
Without you would only be heartbreak for me
(วิเฑาท ยู เวิด โอ๊นลี่ บี ฮาร์ทเบรก ฟอ มี)

Say a little prayer for you, mi a go say
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู , มี อะ โก เซ)
A little prayer for you
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

My darling believe me, for me
(มาย ดาลิง บิลีฝ มี , ฟอ มี)
There is no one but you,
(แดร์ อีส โน วัน บัท ยู ,)
Say you’ll love me too.
(เซ โยว ลัฝ มี ทู)

Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
You’ll stay in my heart and I’ll love you
(โยว ซเท อิน มาย ฮาท แอ็นด อิล ลัฝ ยู)
Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
We never will part and I’ll love you
(วี เนฝเออะ วิล พาท แอ็นด อิล ลัฝ ยู)
Together together
(ทุเกฑเออะ ทุเกฑเออะ)
That’s how it should be…..
(แด๊ท เฮา อิท เชิด บี)
Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
You’ll stay in my heart and I’ll love you
(โยว ซเท อิน มาย ฮาท แอ็นด อิล ลัฝ ยู)
Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
We never will part and I’ll love you
(วี เนฝเออะ วิล พาท แอ็นด อิล ลัฝ ยู)
Together together
(ทุเกฑเออะ ทุเกฑเออะ)
That’s how it should be without you
(แด๊ท เฮา อิท เชิด บี วิเฑาท ยู)
Would only be heartbreak for me
(เวิด โอ๊นลี่ บี ฮาร์ทเบรก ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Say a Little Prayer คำอ่านไทย Diana King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น