เนื้อเพลง If คำอ่านไทย Destiny’s Child

Ohhhhhhhhhhhhhhhh
(Ohhhhhhhhhhhhhhhh)

[Michelle]
([ มิเชลอ])
If I Don’t Pick Up The Phone Like I Use To [For You]
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ พิค อัพ เดอะ โฟน ไลค ไก ยูซ ทู [ ฟอ ยู ])
Don’t You take It Personal
(ด้อนท์ ยู เทค อิท เพอซแน็ล)

[Kelly]
([ เคลลี่ ])
If I Don’t Do I All The Things That I Use To [To You]
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ดู ไอ ออล เดอะ ธิง แดท ไอ ยูซ ทู [ ทู ยู ])
I Ain’t Mad At You
(ไอ เอน แม็ด แอ็ท ยู)

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
If You Get The Feelings Stressed Up In Your Chest Thinking
(อิฟ ยู เก็ท เดอะ ฟีลอิง ซทเร็ซ อัพ อิน ยุร เช็ซท ติ้งกิง)
That You About To Lose [It’s True]
(แดท ยู อะเบาท ทู ลูส [ อิทซ ทรู ])
And If you losing Out On Sleep Home Worrying About Me Ohhhhhh
(แอ็นด อิฟ ยู โรซิง เอ้า ออน ซลีพ โฮม วอรี่อิง อะเบาท มี โอ้~)
This How It Be
(ดีซ เฮา อิท บี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If You Don’t No
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน)
Now you Know You Going To Miss
(เนา ยู โน ยู โกอิ้ง ทู มิซ)
My Love
(มาย ลัฝ)
And I Ain’t Not Stressing Bout A Dawg On Thang
(แอ็นด ดาย เอน น็อท สเตสซิง เบาท ดา ดาว ออน เตง)
Cause I was True When I Gave You
(คอส ไอ วอส ทรู ฮเว็น นาย เกฝ ยู)
My Love [My Love Yeahhh]
(มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ เย้ ])

If You Search You Would Never Find Another Love Like My Love
(อิฟ ยู เซิช ยู เวิด เนฝเออะ ไฟนด แอะนัธเออะ ลัฝ ไลค มาย ลัฝ)
You going To Miss Me I Ain’t Got Time For You to Sit Around
(ยู โกอิ้ง ทู มิซ มี ไอ เอน ก็อท ไทม ฟอ ยู ทู ซิท อะเรานด)
And Play With my Love [My Love]
(แอ็นด พเล วิฑ มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ ])

[Michelle]
([ มิเชลอ])
If You Think I Caught A Feeling When I Heard About That Other Chick
(อิฟ ยู ธิงค ไอ คอท ดา ฟีลอิง ฮเว็น นาย เฮิด อะเบาท แดท อัฑเออะ ชิค)
[Noooooo] I Already New
([ Noooooo ] ไอ ออลเรดอิ นยู)
About It
(อะเบาท ดิธ)

[Kelly]
([ เคลลี่ ])
I Just Needed Time Just To Clear My Mind And That’s What Said
(ไอ จัซท นีด ไทม จัซท ทู คเลีย มาย ไมนด แอ็นด แด๊ท ฮว็อท เซ็ด)

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
And If You Would’ve Taken care Of Home I Wouldn’t Even Be Alone Cause I Would Be Right There
(แอ็นด อิฟ ยู วูดเด็ป เทคเอ็น แค อ็อฝ โฮม ไอ วูดดึ่น อีเฝ็น บี อะโลน คอส ไอ เวิด บี ไรท แดร์)
With You Taken Care Of You Steady loving You Like I Used To Do
(วิฑ ยู เทคเอ็น แค อ็อฝ ยู ซเทดอิ ลัฝอิง ยู ไลค ไก ยูซ ทู ดู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

There Was A Time I Blamed Myself
(แดร์ วอส ซา ไทม ไอ บเลม ไมเซลฟ)
But I Can See So clearly Now Cause You Are Gone
(บัท ไอ แค็น ซี โซ คเลียลิ เนา คอส ยู อาร์ กอน)
That’s How I Spend All My Time When You Weren’t Home Playing Around With Them Raggedy Hafers
(แด๊ท เฮา ไอ ซเพ็นด ออล มาย ไทม ฮเว็น ยู เวินท์ โฮม พเลนิ่ง อะเรานด วิฑ เฑ็ม แรกเกดี เฮฟเฟอสฺ)
No More stressing, No more crying, No More Trying
(โน โม สเตสซิง , โน โม คไรอิง , โน โม ทไรอิง)
I Would Rather be Alone
(ไอ เวิด ราฑเออะ บี อะโลน)
I’d Rather Be All By Myself
(อาย ราฑเออะ บี ออล ไบ ไมเซลฟ)
Because This Valuable Heart Of Mine Was Yours Until I Realize Finally Opened My Eyes
(บิคอส ดีซ แวรีเบิล ฮาท อ็อฝ ไมน วอส ยุร อันทีล ไอ รีแอะไลส ไฟแน็ลลิ โอเพ็น มาย ไอ)

You See Ladies I No I Need It What Was I Thinking He Going To Miss Me When I’m Gone
(ยู ซี เลดิส ซาย โน ไอ นีด ดิท ฮว็อท วอส ซาย ติ้งกิง ฮี โกอิ้ง ทู มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Until Song Fade]
([ อันทีล ซ็อง เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น