เนื้อเพลง Thugz Mansion (Nas Acoustic) คำอ่านไทย 2Pac feat J. Phoenix, Nas

Sh*t, tired of gettin shot at
(ฌะ *ที , ไทร อ็อฝ เกดดิน ฌ็อท แอ็ท)
Tired of gettin chased by the police and arrested
(ไทร อ็อฝ เกดดิน เชซ ไบ เดอะ โพะลีซ แอ็นด แอะเรซท)
N*ggaz need a spot where WE can kick it
(เอ็น *ggaz นีด อะ สพอท ฮแว วี แค็น คิด อิท)
A spot where WE belong, that’s just for us
(อะ สพอท ฮแว วี บิลอง , แด๊ท จัซท ฟอ อัซ)
N*ggaz ain’t gotta get all dressed up and be Hollywood
(เอ็น *ggaz เอน กอททะ เก็ท ดอร์ ดเรซ อัพ แอ็นด บี ฮอลิวูด)
Y’knahmean? Where do n*ggaz go when we die?
(เอนนาเมน ฮแว ดู เอ็น *ggaz โก ฮเว็น วี ได)
Ain’t no heaven for a thug n*gga
(เอน โน เฮฝเอ็น ฟอ รา ธัก เอ็น *gga)
That’s why we go to thug mansion
(แด๊ท ฮไว วี โก ทู ธัก แมนฌัน)
That’s the only place where thugs get in free and you gotta be a G
(แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ฮแว ธัก เก็ท อิน ฟรี แอ็นด ยู กอททะ บี อะ จี)
… at thug mansion
(แอ็ท ธัก แมนฌัน)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])
A place to spend my quiet nights, time to unwind
(อะ พเลซ ทู ซเพ็นด มาย คไวเอ็ท ไนท , ไทม ทู อันไวนด)
So much pressure in this life of mine, I cry at times
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดีซ ไลฟ อ็อฝ ไมน , ไอ คไร แอ็ท ไทม)
I once contemplated suicide, and woulda tried
(ไอ วันซ คอนเท็มพเลท ซยูอิไซด , แอ็นด วู๊ดดา ทไร)
But when I held that 9, all I could see was my momma’s eyes
(บัท ฮเว็น นาย เฮ็ลด แดท นาย , ออล ไอ เคิด ซี วอส มาย มอมมาไอ)
No one knows my struggle, they only see the trouble
(โน วัน โน มาย สทรั๊กเกิ้ล , เฑ โอ๊นลี่ ซี เดอะ ทรั๊บเบิ้ล)
Not knowin it’s hard to carry on when no one loves you
(น็อท โนว์อิน อิทซ ฮาด ทู แคริ ออน ฮเว็น โน วัน ลัฝ ยู)
Picture me inside the misery of poverty
(พีคเชอะ มี อีนไซด เดอะ มีสริ อ็อฝ พอฝเออะทิ)
No man alive has ever witnessed struggles I survived
(โน แม็น อะไลฝ แฮ็ส เอฝเออะ วีทเน็ซ สทรั๊กเกิ้ล ซาย เซอะไฝฝ)
Prayin hard for better days, promise to hold on
(เพลย์อิน ฮาด ฟอ เบทเทอะ เด , พรอมอิซ ทู โฮลด ออน)
Me and my dawgs ain’t have a choice but to roll on
(มี แอ็นด มาย ดาว เอน แฮ็ฝ อะ ชอยซ บัท ทู โรล ออน)
We found a family spot to kick it
(วี เฟานด อะ แฟมอิลิ สพอท ทู คิด อิท)
Where we can drink liquor and no one bickers over trick sh*t
(ฮแว วี แค็น ดริงค ลีคเออะ แอ็นด โน วัน บีคเคอะ โอเฝอะ ทริค ฌะ *ที)
A spot where we can smoke in peace, and even though we G’s
(อะ สพอท ฮแว วี แค็น ซโมค อิน พีซ , แอ็นด อีเฝ็น โธ วี จีส)
We still visualize places, that we can roll in peace
(วี ซทิล ฝีฉอัวไลส พเลซ , แดท วี แค็น โรล อิน พีซ)
And in my mind’s eye I see this place, the players go in fast
(แอ็นด อิน มาย ไมนด ไอ ไอ ซี ดีซ พเลซ , เดอะ เพย์เยอร์ โก อิน ฟัซท)
I got a spot for us all, so we can ball, at thug’s mansion
(ไอ ก็อท ดา สพอท ฟอ อัซ ซอร์ , โซ วี แค็น บอล , แอ็ท ธัก แมนฌัน)

[Chorus: J. Phoenix + [Nas]]
([ โครัซ : เจ ฟีนิคซ + [ นาส ] ])
Every corner, every city
(เอฝริ คอเนอะ , เอฝริ ซีทอิ)
There’s a place where life’s a little busy
(แดร์ ซา พเลซ ฮแว ไลฟ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บีสอิ)
Little Hennessy, laid back and cool
(ลิ๊ทเทิ่ล เฮนเนสซี , เลด แบ็ค แอ็นด คูล)
Every hour, cause it’s all good
(เอฝริ เอาร , คอส อิทซ ซอร์ เกิด)
Leave all the stress from the world outside
(ลีฝ ออล เดอะ ซทเร็ซ ฟร็อม เดอะ เวิลด เอาทไซด)
Every wrong done will be alright [I wanna go]
(เอฝริ ร็อง ดัน วิล บี ออลไร๊ท [ ไอ วอนนา โก ])
Nothin but peace [I wanna go] love [I wanna go n*gga]
(นอทติน บัท พีซ [ ไอ วอนนา โก ] ลัฝ [ ไอ วอนนา โก เอ็น *gga ])
And street passion, every ghetto needs a thug mansion
(แอ็นด ซทรีท แพฌอัน , เอฝริ เกทโท นีด ซา ธัก แมนฌัน)

[Verse Two: Nas]
([ เฝิซ ทู : นาส ])
A place where death doesn’t reside, just thugs who collide
(อะ พเลซ ฮแว เด็ธ ดัสอินท ริไสด , จัซท ธัก ฮู ค็อลไลด)
Not to start beef but spark trees, no cops rollin by
(น็อท ทู ซทาท บีฟ บัท ซพาค ทรี , โน ค็อพ โรลลิน ไบ)
No policemen, no homicide, no chalk on the streets
(โน โพลีสแมน , โน ฮอมอิไซด , โน ชอค ออน เดอะ ซทรีท)
No reason, for nobody’s momma to cry
(โน รี๊ซั่น , ฟอ โนบอดี้ มอมมาทู คไร)
See I’m a good guy, I’m tryin to stick around for my daughter
(ซี แอม มา เกิด ไก , แอม ทายอิน ทู ซทิค อะเรานด ฟอ มาย ดอเทอะ)
But if I should die, I know all of my albums support her
(บัท อิฟ ฟาย เชิด ได , ไอ โน ออล อ็อฝ มาย แอลบัม ซัพโพท เฮอ)
This whole year’s been crazy, asked the Holy Spirit to save me
(ดีซ โฮล เยีย บีน คเรสิ , อาซค เดอะ โฮลิ ซพีริท ทู เซฝ มี)
Only difference from me and Ossie Davis, gray hair maybe
(โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ ฟร็อม มี แอ็นด ออสซี เดวิส , กเร แฮ เมบี)
Cause I feel like my eyes saw too much sufferin
(คอส ไอ ฟีล ไลค มาย ไอ ซอ ทู มัช ซัฟเฟอลิน)
I’m just twenty-some-odd years, I done lost my mother
(แอม จัซท ทเวนทิ ซัม อ๊อดด เยีย , ไอ ดัน ล็อซท มาย ม๊าเธ่อร์)
And I cried tears of joy, I know she smiles on her boy
(แอ็นด ดาย คไร เทีย อ็อฝ จอย , ไอ โน ชี ซไมล ออน เฮอ บอย)
I dream of you more, my love goes to Afeni Shakur
(ไอ ดรีม อ็อฝ ยู โม , มาย ลัฝ โกซ ทู เอฟเฟนี่ ชีเคอ)
Cause like Ann Jones, she raised a ghetto king in a war
(คอส ไลค แอน โจเนส , ชี เรส อะ เกทโท คิง อิน อะ วอ)
And just for that alone she shouldn’t feel no pain no more
(แอ็นด จัซท ฟอ แดท อะโลน ชี ชูดดึ่น ฟีล โน เพน โน โม)
Cause one day we’ll all be together, sippin heavnly champagne
(คอส วัน เด เว็ล ออล บี ทุเกฑเออะ , ซิบปิ่น เฮฝวึนลี แฌ็มเพน)
What angels saw, with golden wings in thug’s mansion
(ฮว็อท เอนเจล ซอ , วิฑ โกลเด็น วิง ซิน ธัก แมนฌัน)

[Chorus w/o Nas]
([ โครัซ ดับบิว /โอ นาส ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ธรี : 2Pac ])
Dear momma don’t cry, your baby boy’s doin good
(เดีย มอมมาด้อนท์ คไร , ยุร เบบิ บอย โดย เกิด)
Tell the homies I’m in heaven and they ain’t got hoods
(เท็ล เดอะ โฮมี แอม อิน เฮฝเอ็น แอ็นด เฑ เอน ก็อท ฮุด)
Seen a show with Marvin Gaye last night, it had me shook
(ซีน อะ โฌ วิฑ มาร์วิน เก๋ ลาซท ไนท , อิท แฮ็ด มี ฌุค)
Drippin peppermint Schnapps, with Jackie Wilson, and Sam Cooke
(ดริพปิน เพพเพอร์มิน ฌแน็พซ , วิฑ แจ็กกี้ วิลสัน , แอ็นด แซม คุ๊ก)
Then some lady named Billie Holiday
(เด็น ซัม เลดิ เนม บิลลี่ ฮอลอิเด)
Sang sittin there kickin it with Malcolm, ’til the day came
(แซ็ง ซิทดิน แดร์ คิคคินหนิด วิฑ มัลคอล์ , ทิล เดอะ เด เคม)
Little LaTasha sho’ grown
(ลิ๊ทเทิ่ล ลาทาสชา โช กโรน)
Tell the lady in the liquor that she’s forgiven, so come home
(เท็ล เดอะ เลดิ อิน เดอะ ลีคเออะ แดท ชี เฟาะกีฝเอ็น , โซ คัม โฮม)
Maybe in time you’ll understand only God can save us
(เมบี อิน ไทม โยว อันเดิซแทนด โอ๊นลี่ ก็อด แค็น เซฝ อัซ)
When Miles Davis cuttin lose with the band
(ฮเว็น ไมล เดวิส คัทดิน ลูส วิฑ เดอะ แบ็นด)
Just think of all the people that you knew in the past
(จัซท ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ยู นยู อิน เดอะ พาซท)
that passed on, they in heaven, found peace at last
(แดท พาซ ออน , เฑ อิน เฮฝเอ็น , เฟานด พีซ แอ็ท ลาซท)
Picture a place that they exist, together
(พีคเชอะ อะ พเลซ แดท เฑ เอ็กสีซท , ทุเกฑเออะ)
There has to be a place better than this, in heaven
(แดร์ แฮ็ส ทู บี อะ พเลซ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ , อิน เฮฝเอ็น)
So right before I sleep, dear God, what I’m askin
(โซ ไรท บิโฟ ไอ ซลีพ , เดีย ก็อด , ฮว็อท แอม แอสกิน)
Remember this face, save me a place, in thug’s mansion
(ริเมมเบอะ ดีซ เฟซ , เซฝ มี อะ พเลซ , อิน ธัก แมนฌัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thugz Mansion (Nas Acoustic) คำอ่านไทย 2Pac feat J. Phoenix, Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น