เนื้อเพลง Affirmation คำอ่านไทย Savage Garden

I Believe The Sun Should Never Set Upon An Argument
(ไอ บิลีฝ เดอะ ซัน เชิด เนฝเออะ เซ็ท อุพอน แอน อากิวเม็นท)
I Believe We Place Our Happiness In Other People’s Hands
(ไอ บิลีฝ วี พเลซ เอ๊า แฮพพิเน็ซ ซิน อัฑเออะ พี๊เพิ่ล แฮ็นด)
I Believe That Junk Food Tastes So Good Because It’s Bad For You
(ไอ บิลีฝ แดท จังค ฟูด เทซท โซ เกิด บิคอส อิทซ แบ็ด ฟอ ยู)
I Believe Your Parents Did The Best Job They Knew How To Do
(ไอ บิลีฝ ยุร แพเร็นท ดิด เดอะ เบ็ซท โจบ เฑ นยู เฮา ทู ดู)
I Believe That Beauty Magazines Promote Low Self Esteem
(ไอ บิลีฝ แดท บยูทิ แมกอะสีน พโระโมท โล เซ็ลฟ เอ็ซทีม)
I Believe I’m Loved When I’m Completely By Myself Alone
(ไอ บิลีฝ แอม ลัฝ ฮเว็น แอม ค็อมพลีทลี ไบ ไมเซลฟ อะโลน)

I Believe In Karma What You Give Is What You Get Returned
(ไอ บิลีฝ อิน คามะ ฮว็อท ยู กิฝ อีส ฮว็อท ยู เก็ท ริเทิน)
I Believe You Can’t Appreciate Real Love Until You’ve Been Burned
(ไอ บิลีฝ ยู แค็นท แอ็พรีฌิเอท ริแอ็ล ลัฝ อันทีล ยู๊ฟ บีน เบิน)
I Believe The Grass Is No More Greener On The Other Side
(ไอ บิลีฝ เดอะ กราซ ซิส โน โม กรีนเออะ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
I Believe You Don’t Know What You’ve Got Until You Say Goodbye
(ไอ บิลีฝ ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู๊ฟ ก็อท อันทีล ยู เซ กู๊ดบาย)

I Believe You Can’t Control Or Choose Your Sexuality
(ไอ บิลีฝ ยู แค็นท ค็อนทโรล ออ ชูส ยุร เซคฌุแอลอิทิ)
I Believe That Trust Is More Important Than Monogamy
(ไอ บิลีฝ แดท ทรัซท อีส โม อิมพอแท็นท แฑ็น โมะนอกอะมิ)
I Believe Your Most Attractive Features Are Your Heart And Soul
(ไอ บิลีฝ ยุร โมซท แอ็ทแรคทิฝ ฟีเชอะ แซร์ ยุร ฮาท แอ็นด โซล)
I Believe That Family Is Worth More Than Money Or Gold
(ไอ บิลีฝ แดท แฟมอิลิ อีส เวิธ โม แฑ็น มันอิ ออ โกลด)
I Believe The Struggle For Financial Freedom Is Unfair
(ไอ บิลีฝ เดอะ สทรั๊กเกิ้ล ฟอ ฟิแนนแฌ็ล ฟรีดัม อีส อันแฟ)
I Believe The Only Ones Who Disagree Are Millionaires
(ไอ บิลีฝ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ดิซักริ อาร์ มิลยะแน)

I Believe In Karma What You Give Is What You Get Returned
(ไอ บิลีฝ อิน คามะ ฮว็อท ยู กิฝ อีส ฮว็อท ยู เก็ท ริเทิน)
I Believe You Can’t Appreciate Real Love Until You’ve Been Burned
(ไอ บิลีฝ ยู แค็นท แอ็พรีฌิเอท ริแอ็ล ลัฝ อันทีล ยู๊ฟ บีน เบิน)
I Believe The Grass Is No More Greener On The Other Side
(ไอ บิลีฝ เดอะ กราซ ซิส โน โม กรีนเออะ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
I Believe You Don’t Know What You’ve Got Until You Say Goodbye
(ไอ บิลีฝ ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู๊ฟ ก็อท อันทีล ยู เซ กู๊ดบาย)

I Believe Forgiveness Is The Key To Your Unhappiness
(ไอ บิลีฝ ฟอร์กีพเหนด ซิส เดอะ คี ทู ยุร อันแฮพปีเนต)
I Believe That Wedded Bliss Negates The Need To Be Undressed
(ไอ บิลีฝ แดท เวดดิด บลิซ นิกเกด เดอะ นีด ทู บี อันดเรซ)
I Believe That God Does Not Endorse Tv Evangelists
(ไอ บิลีฝ แดท ก็อด โด น็อท เอ็นดอซ ทีวี อิแฝนเจะลิซท)
I Believe In Love Surviving Death Into Eternity
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ เซอวายวิ่ง เด็ธ อีนทุ อิเทอนิทิ)

I Believe In Karma What You Give Is What You Get Returned
(ไอ บิลีฝ อิน คามะ ฮว็อท ยู กิฝ อีส ฮว็อท ยู เก็ท ริเทิน)
I Believe You Can’t Appreciate Real Love Until You’ve Been Burned
(ไอ บิลีฝ ยู แค็นท แอ็พรีฌิเอท ริแอ็ล ลัฝ อันทีล ยู๊ฟ บีน เบิน)
I Believe The Grass Is No More Greener On The Other Side
(ไอ บิลีฝ เดอะ กราซ ซิส โน โม กรีนเออะ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
I Believe You Don’t Know What You’ve Got Until You Say Goodbye
(ไอ บิลีฝ ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู๊ฟ ก็อท อันทีล ยู เซ กู๊ดบาย)

Repeat
(ริพีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Affirmation คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น