เนื้อเพลง Head On Collision คำอ่านไทย New Found Glory

I’ve been waiting for a good day
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ รา เกิด เด)
I’ve been holding back long enough
(แอฝ บีน โฮลดิง แบ็ค ล็อง อินัฟ)
I’ve been hurting to tell you some things
(แอฝ บีน เฮอดิง ทู เท็ล ยู ซัม ธิง)
it’s not the falling of the temperature
(อิทซ น็อท เดอะ ฟ๊อลิง อ็อฝ เดอะ เทมเพอะระเชอะ)
that’s making all our bones run cool
(แด๊ท เมคอิง ออล เอ๊า บอน รัน คูล)
it’s the breeze you make
(อิทซ เดอะ บรีส ยู เมค)
the presence felt when you’re around me
(เดอะ พเรสเอ็นซ เฟ็ลท ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด มี)

and it feels like I’m at an all-time low
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค แอม แอ็ท แอน ออล ไทม โล)
slightly bruised and broken
(ซไลทลิ บรูส แอ็นด บโรเค็น)
from our head on collision
(ฟร็อม เอ๊า เฮ็ด ออน ค็อลลีฉอัน)
I’ve never seen this side of you
(แอฝ เนฝเออะ ซีน ดีซ ไซด อ็อฝ ยู)
another tragic case of feeling
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ อ็อฝ ฟีลอิง)
bruised and broken
(บรูส แอ็นด บโรเค็น)
from our head on collision
(ฟร็อม เอ๊า เฮ็ด ออน ค็อลลีฉอัน)
I’ve never seen this side of you
(แอฝ เนฝเออะ ซีน ดีซ ไซด อ็อฝ ยู)
another tragic case
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ)

and I’m still waiting for a good day
(แอ็นด แอม ซทิล เวททิง ฟอ รา เกิด เด)
I think I’ve held this long enough
(ไอ ธิงค แอฝ เฮ็ลด ดีซ ล็อง อินัฟ)
I think it’s safe to tell you some things
(ไอ ธิงค อิทซ เซฟ ทู เท็ล ยู ซัม ธิง)
it’s not just what you say to people
(อิทซ น็อท จัซท ฮว็อท ยู เซ ทู พี๊เพิ่ล)
and it’s not the way you look at me
(แอ็นด อิทซ น็อท เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
it’s the way you present yourself
(อิทซ เดอะ เว ยู เพร๊สเซ่นท ยุรเซลฟ)
for all your worst critics to see
(ฟอ ออล ยุร เวิซท ครีทอิค ทู ซี)

and it feels like I’m at an all-time low
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค แอม แอ็ท แอน ออล ไทม โล)
slightly bruised and broken
(ซไลทลิ บรูส แอ็นด บโรเค็น)
from our head on collision
(ฟร็อม เอ๊า เฮ็ด ออน ค็อลลีฉอัน)
I’ve never seen this side of you
(แอฝ เนฝเออะ ซีน ดีซ ไซด อ็อฝ ยู)
another tragic case of feeling
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ อ็อฝ ฟีลอิง)
bruised and broken
(บรูส แอ็นด บโรเค็น)
from our head on collision
(ฟร็อม เอ๊า เฮ็ด ออน ค็อลลีฉอัน)
I’ve never seen this side of you
(แอฝ เนฝเออะ ซีน ดีซ ไซด อ็อฝ ยู)
another tragic case
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ)

then you were gone
(เด็น ยู เวอ กอน)
you were gone
(ยู เวอ กอน)
all this time you just didn’t know it yet
(ออล ดีซ ไทม ยู จัซท ดิ๊นอิน โน อิท เย็ท)
you were gone
(ยู เวอ กอน)
all this time you just didn’t know it yet
(ออล ดีซ ไทม ยู จัซท ดิ๊นอิน โน อิท เย็ท)
you were gone
(ยู เวอ กอน)

and it feels like I’m at an all-time low
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค แอม แอ็ท แอน ออล ไทม โล)
slightly bruised and broken
(ซไลทลิ บรูส แอ็นด บโรเค็น)
from our head on collision
(ฟร็อม เอ๊า เฮ็ด ออน ค็อลลีฉอัน)
I’ve never seen this side of you
(แอฝ เนฝเออะ ซีน ดีซ ไซด อ็อฝ ยู)
another tragic case of feeling
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ อ็อฝ ฟีลอิง)
bruised and broken
(บรูส แอ็นด บโรเค็น)
from our head on collision
(ฟร็อม เอ๊า เฮ็ด ออน ค็อลลีฉอัน)
I’ve never seen this side of you
(แอฝ เนฝเออะ ซีน ดีซ ไซด อ็อฝ ยู)
another tragic case
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ)
another tragic case of feeling
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ อ็อฝ ฟีลอิง)
bruised and broken
(บรูส แอ็นด บโรเค็น)
another tragic case and I’ve been
(แอะนัธเออะ ทแรจอิค เคซ แอ็นด แอฝ บีน)
still waiting for a good day
(ซทิล เวททิง ฟอ รา เกิด เด)
still waiting for a good day
(ซทิล เวททิง ฟอ รา เกิด เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Head On Collision คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น