เนื้อเพลง Break Stuff คำอ่านไทย Limp Bizkit

It’s just one of those days
(อิทซ จัซท วัน อ็อฝ โฑส เด)
Where ya don’t wanna wake up
(ฮแว ยา ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ)
Everything is f*cked, everybody s*cks.
(เอ๊วี่ติง อีส เอฟ *cked , เอวี่บอดี้ เอส *cks)
You don’t really know why
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ฮไว)
But you wanna justify rippin’ someone’s head off
(บัท ยู วอนนา จัซทิไฟ ริพปิน ซัมวัน เฮ็ด ออฟฟ)
No human contact
(โน ฮยูแม็น คอนแท็คท)
And if you interact your life is on contract
(แอ็นด อิฟ ยู อีนเทอะแรคท ยุร ไลฟ อีส ออน คอนทแร็คท)
Your best bet is to stay away mother f*cker!
(ยุร เบ็ซท เบ็ท อีส ทู ซเท อะเว ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker !)
It’s just one of those days!
(อิทซ จัซท วัน อ็อฝ โฑส เด !)

It’s all about the he said she said bullsh*t
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ฮี เซ็ด ชี เซ็ด bullsh*ที)
I think you better quit lettin’ sh*t slip
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ควิท เลทดิน ฌะ *ที ซลิพ)
Or you’ll be leavin with a fat lip
(ออ โยว บี เลวิน วิฑ อะ แฟ็ท ลิพ)
It’s all about the he said she said bullsh*t
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ฮี เซ็ด ชี เซ็ด bullsh*ที)
I think you better quit talkin’ that sh*t
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ควิท ทอคกิ่น แดท ฌะ *ที)

It’s just one of those days
(อิทซ จัซท วัน อ็อฝ โฑส เด)
Feelin’ like a freight train
(ฟีลิน ไลค เก ฟเรท ทเรน)
First one to complain
(เฟิซท วัน ทู ค็อมพเลน)
Leaves with a blood stain
(ลีฝ วิฑ อะ บลัด ซเทน)
Damn right I’m a maniac
(แด็ม ไรท แอม มา เมเนียค)
You better watch your back
(ยู เบทเทอะ ว็อช ยุร แบ็ค)
Cuz I’m f*ckin’ up your program
(คัซ แอม เอฟ *ckin อัพ ยุร พโรกแร็ม)
And if you’re stuck up
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ซทัค อัพ)
You just lucked up
(ยู จัซท ลูซี่ อัพ)
Next in line to get f*cked up
(เน็คซท อิน ไลน ทู เก็ท เอฟ *cked อัพ)
Your best bet is to stay away motherf*cker!
(ยุร เบ็ซท เบ็ท อีส ทู ซเท อะเว motherf*cker !)
It’s just one of those days!
(อิทซ จัซท วัน อ็อฝ โฑส เด !)

It’s all about the he said she said bullsh*t.
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ฮี เซ็ด ชี เซ็ด bullsh*ที)
I think you better quit lettin sh*t slip
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ควิท เลทดิน ฌะ *ที ซลิพ)
Or you’ll be leavin with a fat lip
(ออ โยว บี เลวิน วิฑ อะ แฟ็ท ลิพ)
It’s all about the he said she said bullsh*t
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ฮี เซ็ด ชี เซ็ด bullsh*ที)
I think you better quit talkin that sh*t, punk
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ควิท ทอคกิ่น แดท ฌะ *ที , พรัค)
So come and get it
(โซ คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)

I feel like sh*t
(ไอ ฟีล ไลค ฌะ *ที)
My suggestion is to keep your distance
(มาย ซะเจซชัน อีส ทู คีพ ยุร ดีซแท็นซ)
Cuz right now I’m dangerous
(คัซ ไรท เนา แอม เดนเจอะรัซ)
We’ve all felt like sh*t
(หวีบ ออล เฟ็ลท ไลค ฌะ *ที)
And been treated like sh*t
(แอ็นด บีน ทรีท ไลค ฌะ *ที)
All those motherf*ckers, they want to step up
(ออล โฑส motherf*ckers , เฑ ว็อนท ทู ซเท็พ อัพ)
I hope ya know
(ไอ โฮพ ยา โน)
I pack a chainsaw
(ไอ แพ็ค กา เชนซอร์)
I’ll skin your ass raw
(อิล ซคิน ยุร อาซ รอ)
And if my day keeps going this way
(แอ็นด อิฟ มาย เด คีพ โกอิ้ง ดีซ เว)
I just might break something tonight
(ไอ จัซท ไมท บเรค ซัมติง ทุไนท)
Give me something to break
(กิฝ มี ซัมติง ทู บเรค)

I pack a chainsaw
(ไอ แพ็ค กา เชนซอร์)
I’ll skin your ass raw
(อิล ซคิน ยุร อาซ รอ)
And if my day keeps going this way
(แอ็นด อิฟ มาย เด คีพ โกอิ้ง ดีซ เว)
I just might break your f*ckin’ face tonite
(ไอ จัซท ไมท บเรค ยุร เอฟ *ckin เฟซ ทูไนท์)

Give me something to break
(กิฝ มี ซัมติง ทู บเรค)
Just give me something to break
(จัซท กิฝ มี ซัมติง ทู บเรค)
How ’bout your f*ckin’ face?
(เฮา เบาท ยุร เอฟ *ckin เฟซ)

I hope you know I pack a chainsaw, what?
(ไอ โฮพ ยู โน ไอ แพ็ค กา เชนซอร์ , ฮว็อท)
I hope you know I pack a chainsaw, a mutherf*ckin’ chainsaw, what?
(ไอ โฮพ ยู โน ไอ แพ็ค กา เชนซอร์ , อะ mutherf*ckin เชนซอร์ , ฮว็อท)
Some and get it
(ซัม แอ็นด เก็ท ดิธ)

It’s all about the he said she said bullsh*t.
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ฮี เซ็ด ชี เซ็ด bullsh*ที)
I think you better quit lettin sh*t slip
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ควิท เลทดิน ฌะ *ที ซลิพ)
Or you’ll be leavin with a fat lip
(ออ โยว บี เลวิน วิฑ อะ แฟ็ท ลิพ)
It’s all about the he said she said bullsh*t
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ ฮี เซ็ด ชี เซ็ด bullsh*ที)
I think you better quit talkin that sh*t
(ไอ ธิงค ยู เบทเทอะ ควิท ทอคกิ่น แดท ฌะ *ที)
So come and get it
(โซ คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Stuff คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น