เนื้อเพลง C.S. Lewis Song คำอ่านไทย Brooke Fraser

If i find in myself desires nothing in this world can satisfy,
(อิฟ ฟาย ไฟนด อิน ไมเซลฟ ดิไสร นัธอิง อิน ดีซ เวิลด แค็น แซทอิซไฟ ,)
I can only conclude that I was not made for here
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ ค็อนคลูด แดท ไอ วอส น็อท เมด ฟอ เฮียร)
If the felsh that i fight is at best only light and momentary,
(อิฟ เดอะ เฟลชฺ แดท ไอ ไฟท อีส แอ็ท เบ็ซท โอ๊นลี่ ไลท แอ็นด โมเมนเทริ ,)
then ofcourse I’ll feel nude when to where I’m destined I’m compared
(เด็น ออฟคอส อิล ฟีล นยูด ฮเว็น ทู ฮแว แอม เดซทิน แอม ค็อมแพ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Speak to me in the light of the dawn
(ซพีค ทู มี อิน เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ ดอน)
Mercy comes with the morning
(เมอซิ คัม วิฑ เดอะ มอนิง)
I will sigh and with all creation groan as I wait for hope to come for me
(ไอ วิล ไซ แอ็นด วิฑ ออล คริเอฌัน กโรน แอ็ส ซาย เวท ฟอ โฮพ ทู คัม ฟอ มี)

Am i lost or just found? On the straight or on the roundabout of the wrong way?
(แอ็ม ไอ ล็อซท ออ จัซท เฟานด ออน เดอะ ซทเรท ออ ออน เดอะ ราวดาเบ้า อ็อฝ เดอะ ร็อง เว)
is this a soul that stirs in me, is it breaking free, wanting to come alive?
(อีส ดีซ ซา โซล แดท ซเทอ ซิน มี , อีส ซิท บเรคคิง ฟรี , วอนทิง ทู คัม อะไลฝ)
Cos my comfort would prefer for me to be numb
(คอซ มาย คัมเฟิท เวิด พริเฟอ ฟอ มี ทู บี นัม)
An avoid the impending birth of who I was born to become
(แอน อะฝอยด ดิ อิมเพนดิง เบิธ อ็อฝ ฮู ไอ วอส บอน ทู บิคัม)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[BRIDGE]
([ บริจ ])
For we, we are not long here
(ฟอ วี , วี อาร์ น็อท ล็อง เฮียร)
Our time is but a breath, so we better breathe it
(เอ๊า ไทม อีส บัท ดา บเร็ธ , โซ วี เบทเทอะ บรีฑ อิท)
And I, I was made to live, I was made to love, I was made to know you
(แอ็นด ดาย , ไอ วอส เมด ทู ไลฝ , ไอ วอส เมด ทู ลัฝ , ไอ วอส เมด ทู โน ยู)
Hope is coming for me
(โฮพ อีส คัมอิง ฟอ มี)
Hope, He’s coming
(โฮพ , อีส คัมอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C.S. Lewis Song คำอ่านไทย Brooke Fraser

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น