เนื้อเพลง Picture คำอ่านไทย Kid Rock feat Sheryl Crow

[Kid Rock] Livin’ my life in a slow hell
([ คิด ร็อค ] ลีฝอิน มาย ไลฟ อิน อะ ซโล เฮ็ล)
Different girl every night at the hotel
(ดีฟเฟอะเร็นท เกิล เอฝริ ไนท แอ็ท เดอะ โฮเทล)
I aint seen the sun shine in 3 damn days
(ไอ เอน ซีน เดอะ ซัน ไฌน อิน ที แด็ม เด)
Been fuelin’ up on c*caine and whisky
(บีน ฟิลอือลิน อัพ ออน ซี *เคน แอ็นด ฮวีซคิ)
Wish I had a good girl to miss me
(วิฌ ไอ แฮ็ด อะ เกิด เกิล ทู มิซ มี)
Lord I wonder if I’ll ever change my ways
(ลอด ดาย วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ เชนจ มาย เว)
I put your picture away
(ไอ พัท ยุร พีคเชอะ อะเว)
Sat down and cried the day
(แซ็ท เดาน แอ็นด คไร เดอะ เด)
I can’t look at you, I’m lyin’ next to her
(ไอ แค็นท ลุค แกท ยู , แอม ลายอิน เน็คซท ทู เฮอ)
I put your picture away, sat down and cried today
(ไอ พัท ยุร พีคเชอะ อะเว , แซ็ท เดาน แอ็นด คไร ทุเด)
I can’t look at you I’m lyin’ next to her
(ไอ แค็นท ลุค แกท ยู แอม ลายอิน เน็คซท ทู เฮอ)

[Sherly Crow]
([ เชอร์รี คโร ])
I called you lastnight in the hotel
(ไอ คอล ยู ลาสไนท์ อิน เดอะ โฮเทล)
Everyone knows but they wont tell
(เอ๊วี่วัน โน บัท เฑ ว็อนท เท็ล)
But their half hearted smiles tell me
(บัท แด ฮาล์ฟ ฮาท ซไมล เท็ล มี)
Somethin’ just ain’t right
(ซัมติน จัซท เอน ไรท)
I been waitin’ on you for a long time
(ไอ บีน เว๊ทดิน ออน ยู ฟอ รา ล็อง ไทม)
Fuelin’ up on heartaches and cheap wine
(ฟิลอือลิน อัพ ออน ฮาทเทคแซน ชีพ ไวน)
I ain’t heard from you in 3 damn nights
(ไอ เอน เฮิด ฟร็อม ยู อิน ที แด็ม ไนท)
I put your picture away
(ไอ พัท ยุร พีคเชอะ อะเว)
I wonder where you been
(ไอ วันเดอะ ฮแว ยู บีน)
I can’t look at you while I’m lyin’ next to him
(ไอ แค็นท ลุค แกท ยู ฮไวล แอม ลายอิน เน็คซท ทู ฮิม)
I put your picture away
(ไอ พัท ยุร พีคเชอะ อะเว)
I wonder where you been
(ไอ วันเดอะ ฮแว ยู บีน)
I can’t look at you while I’m lyin’ next to him
(ไอ แค็นท ลุค แกท ยู ฮไวล แอม ลายอิน เน็คซท ทู ฮิม)
I saw ya yesterday with an old friend
(ไอ ซอ ยา เยซเทอะดิ วิฑ แอน โอลด ฟเร็นด)

[Kid Rock]
([ คิด ร็อค ])
It was the same ole same ” how have you been ”
(อิท วอส เดอะ เซม โอเล เซม ” เฮา แฮ็ฝ ยู บีน “)

[Both]
([ โบธ ])
Since you been gone my worlds been dark & grey
(ซินซ ยู บีน กอน มาย เวิลด บีน ดาค & กเร)

[Kid Rock]
([ คิด ร็อค ])
You reminded me of brighter days
(ยู ริไมนด มี อ็อฝ ไบท์เดอ เด)

[Sheryl Crow]
([ เชวโรว คโร ])
I hoped you were comin’ home to stay
(ไอ ฮ็อพ ยู เวอ คัมอิน โฮม ทู ซเท)
I was head of the church
(ไอ วอส เฮ็ด อ็อฝ เดอะ เชิช)

[Kid Rock]
([ คิด ร็อค ])
I was off to drink you away
(ไอ วอส ออฟฟ ทู ดริงค ยู อะเว)

[Both]
([ โบธ ])
I thought about you for a long time
(ไอ ธอท อะเบาท ยู ฟอ รา ล็อง ไทม)
Can’t seem to get you off my mind
(แค็นท ซีม ทู เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด)
I can’t understand why we’re living life this way
(ไอ แค็นท อันเดิซแทนด ฮไว เวีย ลีฝอิง ไลฟ ดีซ เว)
I found your picture today
(ไอ เฟานด ยุร พีคเชอะ ทุเด)
I swear I’ll change my ways
(ไอ ซแว อิล เชนจ มาย เว)
I just called to say I want you to come back home
(ไอ จัซท คอล ทู เซ ไอ ว็อนท ยู ทู คัม แบ็ค โฮม)
I found your picture today
(ไอ เฟานด ยุร พีคเชอะ ทุเด)
I swear I’ll change my ways
(ไอ ซแว อิล เชนจ มาย เว)
I just called to say I want you to come back home
(ไอ จัซท คอล ทู เซ ไอ ว็อนท ยู ทู คัม แบ็ค โฮม)
I just called to say, I love you come back home
(ไอ จัซท คอล ทู เซ , ไอ ลัฝ ยู คัม แบ็ค โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Picture คำอ่านไทย Kid Rock feat Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น