เนื้อเพลง New Kid in Town คำอ่านไทย Eagles

There’s talk on the street; it sounds so familiar
(แดร์ ทอค ออน เดอะ ซทรีท ; อิท เซานด โซ ฟะมีลเยอะ)
Great expectations, everybody’s watching you
(กเรท เอคซเพ็คเทฌัน , เอวี่บอดี้ วัทชิง ยู)
People you meet, they all seem to know you
(พี๊เพิ่ล ยู มีท , เฑ ออล ซีม ทู โน ยู)
Even your old friends treay you like you’re something new
(อีเฝ็น ยุร โอลด ฟเร็นด ทีอี ยู ไลค ยัวร์ ซัมติง นยู)
Johnny come lately, the new kid in town
(จอนนิ คัม เลทลิ , เดอะ นยู คิด อิน ทาวน์)
Everybody loves you, so don’t let them down
(เอวี่บอดี้ ลัฝ ยู , โซ ด้อนท์ เล็ท เฑ็ม เดาน)
You look in her eyes; the music begins to play
(ยู ลุค อิน เฮอ ไอ ; เดอะ มยูสิค บีกีน ทู พเล)
Hopeless romantics, here we go again
(โฮพเล็ซ โระแมนทิค , เฮียร วี โก อะเกน)
But after awhile, you’re lookin’ the other way
(บัท อาฟเทอะ อะฮไวล , ยัวร์ ลุคกิน ดิ อัฑเออะ เว)
It’s those restless hearts that never mend
(อิทซ โฑส เรซทเล็ซ ฮาท แดท เนฝเออะ เม็นด)
Johnny come lately, the new kid in town
(จอนนิ คัม เลทลิ , เดอะ นยู คิด อิน ทาวน์)
Will she still love you when you’re not around?
(วิล ชี ซทิล ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ น็อท อะเรานด)
There’s so many things you should have told her,
(แดร์ โซ เมนอิ ธิง ยู เชิด แฮ็ฝ โทลด เฮอ ,)
but night after night you’re willing to hold her,
(บัท ไนท อาฟเทอะ ไนท ยัวร์ วีลลิง ทู โฮลด เฮอ ,)
Just hold her, tears on your shoulder
(จัซท โฮลด เฮอ , เทีย ออน ยุร โฌลเดอะ)
There’s talk on the street, it’s there to
(แดร์ ทอค ออน เดอะ ซทรีท , อิทซ แดร์ ทู)
Remind you, that it doesn’t really matter
(ริไมนด ยู , แดท ดิธ ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
which side you’re on.
(ฮวิช ไซด ยัวร์ ออน)
You’re walking away and they’re talking behind you
(ยัวร์ วอคกิง อะเว แอ็นด เดรว ทอคอิง บิไฮนด ยู)
They will never forget you ’til somebody new comes along
(เฑ วิล เนฝเออะ เฟาะเกท ยู ทิล ซัมบอดี้ นยู คัม อะลอง)
Where you been lately? There’s a new kid in town
(ฮแว ยู บีน เลทลิ แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)
Everybody loves him, don’t they?
(เอวี่บอดี้ ลัฝ ฮิม , ด้อนท์ เฑ)
Now he’s holding her, and you’re still around
(เนา อีส โฮลดิง เฮอ , แอ็นด ยัวร์ ซทิล อะเรานด)
Oh, my, my
(โอ , มาย , มาย)
There’s a new kid in town
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)
Ooh, hoo
(อู้ , ฮู)
Everybody’s talking ’bout the new kid in town
(เอวี่บอดี้ ทอคอิง เบาท เดอะ นยู คิด อิน ทาวน์)
Ooh, hoo
(อู้ , ฮู)
Everybody’s walking’ like the new kid in town
(เอวี่บอดี้ วอคกิง ไลค เดอะ นยู คิด อิน ทาวน์)
There’s a new kid in town
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)
There’s a new kid in town
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)
I don’t want to hear it
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย อิท)
There’s a new kid in town
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)
I don’t want to hear it
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย อิท)
There’s a new kid in town
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)
There’s a new kid in town
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)
There’s a new kid in town
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Kid in Town คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น