เนื้อเพลง Eat You Alive คำอ่านไทย Limp Bizkit

Hey you Mrs I dont know what the f*ck your name is
(เฮ ยู มีซซิซ ซาย ด้อนท์ โน ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck ยุร เนม อีส)
Im drawn to you somethings magnetic here
(แอม ดรอน ทู ยู ซัมติง แมกเนทอิค เฮียร)
If I could approach you or even get close to the scent that you left behind Id be fine
(อิฟ ฟาย เคิด แอ็พโรช ยู ออ อีเฝ็น เก็ท คโลส ทู เดอะ เซ็นท แดท ยู เล็ฟท บิไฮนด อาย บี ไฟน)
No doubt [no doubt] that you bring out [bring out] the animal inside
(โน เดาท [ โน เดาท ] แดท ยู บริง เอ้า [ บริง เอ้า ] ดิ แอนอิแม็ล อีนไซด)

I’D EAT YOU ALIVE!!!! i’d eat you alive…..
(อาย อีท ยู อะไลฝ ! ! ! ! อาย อีท ยู อะไลฝ)
I’D EAT YOU ALIVE!!!! i’d eat you alive…..
(อาย อีท ยู อะไลฝ ! ! ! ! อาย อีท ยู อะไลฝ)

Hey you, Mrs. too-good-to-look-my-way and that’s cool you want nothing at all to do with me.
(เฮ ยู , มีซซิซ ทู เกิด ทู ลุค มาย เว แอ็นด แด๊ท คูล ยู ว็อนท นัธอิง แอ็ท ดอร์ ทู ดู วิฑ มี)
But I want you, ain’t nothing wrong with wanting you cause I’m a man and I can think what the hell I want, you got that
(บัท ไอ ว็อนท ยู , เอน นัธอิง ร็อง วิฑ วอนทิง ยู คอส แอม มา แม็น แอ็นด ดาย แค็น ธิงค ฮว็อท เดอะ เฮ็ล ไอ ว็อนท , ยู ก็อท แดท)
straight?
(ซทเรท)
No doubt [no doubt] that I’d love to [I’d love] sniff on them panties now….
(โน เดาท [ โน เดาท ] แดท อาย ลัฝ ทู [ อาย ลัฝ ] ซนิฟ ออน เฑ็ม แพนดีสฺ เนา)

I’D EAT YOU ALIVE!!!! i’d eat you alive…..
(อาย อีท ยู อะไลฝ ! ! ! ! อาย อีท ยู อะไลฝ)
I’D EAT YOU ALIVE!!!! i’d eat you alive…..
(อาย อีท ยู อะไลฝ ! ! ! ! อาย อีท ยู อะไลฝ)

I’m sorry. So sorry [damn, you’re so hot!!]
(แอม ซอริ โซ ซอริ [ แด็ม , ยัวร์ โซ ฮ็อท ! ! ])
Your beauty is so vain [damn, you’re so hot!!]
(ยุร บยูทิ อีส โซ เฝน [ แด็ม , ยัวร์ โซ ฮ็อท ! ! ])
It drives me, yes it drives me [damn your so hot] absolutely insane
(อิท ดไรฝ มี , เย็ซ ซิท ดไรฝ มี [ แด็ม ยุร โซ ฮ็อท ] แอบโซลยูทลิ อินเซน)

I just want to look at you
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ลุค แกท ยู)
I just want to look at you, look at you all day
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ลุค แกท ยู , ลุค แกท ยู ออล เด)
I just want to look at you, I just want to look at you all day
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ลุค แกท ยู , ไอ จัซท ว็อนท ทู ลุค แกท ยู ออล เด)
There ain’t nothing wrong, no. There aint nothing wrong with that
(แดร์ เอน นัธอิง ร็อง , โน แดร์ เอน นัธอิง ร็อง วิฑ แดท)

Once you seep in [once you seep in] under my skin [under my skin]
(วันซ ยู ซีพ อิน [ วันซ ยู ซีพ อิน ] อันเดอะ มาย ซคิน [ อันเดอะ มาย ซคิน ])
Theres nothing, theres nothing in this world that could wash you away
(แดร์ นัธอิง , แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด แดท เคิด ว็อฌ ยู อะเว)

Once you seep in [once you seep in] under my skin [under my skin]
(วันซ ยู ซีพ อิน [ วันซ ยู ซีพ อิน ] อันเดอะ มาย ซคิน [ อันเดอะ มาย ซคิน ])
Theres nothing, theres nothing in this world that could wash you away…..
(แดร์ นัธอิง , แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด แดท เคิด ว็อฌ ยู อะเว)

I’m sorry. So sorry [damn, you’re so hot!!]
(แอม ซอริ โซ ซอริ [ แด็ม , ยัวร์ โซ ฮ็อท ! ! ])
Your beauty is so vain [damn, you’re so hot!!]
(ยุร บยูทิ อีส โซ เฝน [ แด็ม , ยัวร์ โซ ฮ็อท ! ! ])
It drives me, yes it drives me[damn your so hot] absolutely insane
(อิท ดไรฝ มี , เย็ซ ซิท ดไรฝ มี [ แด็ม ยุร โซ ฮ็อท ] แอบโซลยูทลิ อินเซน)

I’D EAT YOU ALIVE!!!! i’d eat you alive…..
(อาย อีท ยู อะไลฝ ! ! ! ! อาย อีท ยู อะไลฝ)
I’D EAT YOU ALIVE!!!! i’d eat you alive…..
(อาย อีท ยู อะไลฝ ! ! ! ! อาย อีท ยู อะไลฝ)
I’D EAT YOU A-LIVE!
(อาย อีท ยู อะ ไลฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eat You Alive คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น