เนื้อเพลง Take It From Here คำอ่านไทย Justin Timberlake

Sometimes, sometimes the world gets hard
(ซัมไทม์ , ซัมไทม์ เดอะ เวิลด เก็ท ฮาด)

Oh na na na
(โอ นา นา นา)
I’m gonna take it from here girl
(แอม กอนนะ เทค อิท ฟร็อม เฮียร เกิล)
Don’t you worry
(ด้อนท์ ยู เวอริ)

I wanna be your lake, or your bay
(ไอ วอนนา บี ยุร เลค , ออ ยุร เบ)
And any problems that you have
(แอ็นด เอนอิ พรอบเล็ม แดท ยู แฮ็ฝ)
I wanna wash ’em away
(ไอ วอนนา ว็อฌ เอ็ม อะเว)
I wanna be your sky
(ไอ วอนนา บี ยุร ซไค)
So blue and high
(โซ บลู แอ็นด ไฮ)
And everytime you think of me
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ยู ธิงค อ็อฝ มี)
I wanna blow your mind
(ไอ วอนนา บโล ยุร ไมนด)

I wanna be your air
(ไอ วอนนา บี ยุร แอ)
So sweet and fair
(โซ สวี้ท แอ็นด แฟ)
So when you feel that you can’t breathe
(โซ ฮเว็น ยู ฟีล แดท ยู แค็นท บรีฑ)
Ma, I’ll be there
(มา , อิล บี แดร์)

I wanna be your answer, all the time
(ไอ วอนนา บี ยุร อานเซอะ , ออล เดอะ ไทม)
When you see how I put your life before mine
(ฮเว็น ยู ซี เฮา ไอ พัท ยุร ไลฟ บิโฟ ไมน)
With no question
(วิฑ โน คเวซชัน)

When all the love feels gone
(ฮเว็น ออล เดอะ ลัฝ ฟีล กอน)
And you can’t carry on
(แอ็นด ยู แค็นท แคริ ออน)
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)
Just as sure as the sun will shine
(จัซท แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ ซัน วิล ไฌน)
Every morning, everytime
(เอฝริ มอนิง , เอ๊รี่ไทม์)
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)

I wanna hold your hands
(ไอ วอนนา โฮลด ยุร แฮ็นด)
Review all your plans
(ริฝยู ออล ยุร แพล็น)
I wanna make sure everyone of your dreams is there
(ไอ วอนนา เมค ฌุร เอ๊วี่วัน อ็อฝ ยุร ดรีม ซิส แดร์)
I wanna be your broadway show on review
(ไอ วอนนา บี ยุร บอร์ดเวย์ โฌ ออน ริฝยู)
So I can act out how God was when he made you
(โซ ไอ แค็น แอ็คท เอ้า เฮา ก็อด วอส ฮเว็น ฮี เมด ยู)
I wanna be your lighthouse when you get lost
(ไอ วอนนา บี ยุร ไลท์เฮ้า ฮเว็น ยู เก็ท ล็อซท)
I’ll light a bright and shiny path to help you across
(อิล ไลท ดา ไบร๊ท แอ็นด ไฌนอิ พาธ ทู เฮ็ลพ ยู อัครอซ)
I wanna be your mother, wait
(ไอ วอนนา บี ยุร ม๊าเธ่อร์ , เวท)
See what I see
(ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And when you see that can’t nobody hold you like me
(แอ็นด ฮเว็น ยู ซี แดท แค็นท โนบอดี้ โฮลด ยู ไลค มี)
Cause I love you
(คอส ไอ ลัฝ ยู)

When all the love feels gone
(ฮเว็น ออล เดอะ ลัฝ ฟีล กอน)
And you can’t carry on
(แอ็นด ยู แค็นท แคริ ออน)
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)
Just as sure as the sun will shine
(จัซท แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ ซัน วิล ไฌน)
Every morning, everytime
(เอฝริ มอนิง , เอ๊รี่ไทม์)
Don’t worry, girl [no no]
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล [ โน โน ])
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)

And when there’s no one there to hold
(แอ็นด ฮเว็น แดร์ โน วัน แดร์ ทู โฮลด)
And you realize the world is cold
(แอ็นด ยู รีแอะไลส เดอะ เวิลด อีส โคลด)
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)
That’s what I’m gonna do
(แด๊ท ฮว็อท แอม กอนนะ ดู)
Just as sure as the sun will shine
(จัซท แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ ซัน วิล ไฌน)
Every morning, everytime
(เอฝริ มอนิง , เอ๊รี่ไทม์)
[Don’t you worry, baby]
([ ด้อนท์ ยู เวอริ , เบบิ ])
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)

Give me one reason why we should not be leaving
(กิฝ มี วัน รี๊ซั่น ฮไว วี เชิด น็อท บี ลีฝอิงส)
This world is so deceiving, the time is now
(ดีซ เวิลด อีส โซ ดิซีฟวิง , เดอะ ไทม อีส เนา)
Let’s fly away speeding
(เล็ท ฟไล อะเว สปีดดิง)
Through the Garden of Eden
(ธรู เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
Where all the sweet breathing of love surrounds
(ฮแว ออล เดอะ สวี้ท บรีสดิง อ็อฝ ลัฝ ซะเรานด)

When all the love feels gone
(ฮเว็น ออล เดอะ ลัฝ ฟีล กอน)
And you can’t carry on
(แอ็นด ยู แค็นท แคริ ออน)
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)
Just as sure as the sun will shine
(จัซท แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ ซัน วิล ไฌน)
Every morning, everytime
(เอฝริ มอนิง , เอ๊รี่ไทม์)
Don’t worry, girl [no no]
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล [ โน โน ])
I’ma take it from here
(แอมอา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)

Give me one reason
(กิฝ มี วัน รี๊ซั่น)
Why we should not be leaving
(ฮไว วี เชิด น็อท บี ลีฝอิงส)
This world is so deceiving
(ดีซ เวิลด อีส โซ ดิซีฟวิง)
The time is now
(เดอะ ไทม อีส เนา)
Lets fly away speeding
(เล็ท ฟไล อะเว สปีดดิง)
[We’ll fly away]
([ เว็ล ฟไล อะเว ])
Through the Garden of Eden
(ธรู เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
Where all the sweet and breathing
(ฮแว ออล เดอะ สวี้ท แอ็นด บรีสดิง)
Of love surrounds
(อ็อฝ ลัฝ ซะเรานด)

When all the love feels gone
(ฮเว็น ออล เดอะ ลัฝ ฟีล กอน)
And you can’t carry on
(แอ็นด ยู แค็นท แคริ ออน)
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’m-a take it from here
(แอม มา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)
Just as sure as the sun will shine
(จัซท แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ ซัน วิล ไฌน)
Every morning, everytime
(เอฝริ มอนิง , เอ๊รี่ไทม์)
Don’t worry, girl
(ด้อนท์ เวอริ , เกิล)
I’m-a take it from here
(แอม มา เทค อิท ฟร็อม เฮียร)

Love ain’t always the way they write in books
(ลัฝ เอน ออลเว เดอะ เว เฑ ไรท อิน เบิค)
[No, no]
([ โน , โน ])
See there’s the good guys
(ซี แดร์ เดอะ เกิด ไก)
And also heartbreak crooks
(แอ็นด ออลโซ ฮาร์ทเบรก ครุค)
Your hearts the real one
(ยุร ฮาท เดอะ ริแอ็ล วัน)
Just take a look inside
(จัซท เทค เก ลุค อีนไซด)
Cause it’s a colorful illustrated guide
(คอส อิทซ ซา คัลเออะฟุล อีลลัซทเรท ไกด)

So there you go
(โซ แดร์ ยู โก)
Don’t worry
(ด้อนท์ เวอริ)
To help you weather the storm
(ทู เฮ็ลพ ยู เวฑเออะ เดอะ ซทอม)
I’ll be there mami
(อิล บี แดร์ มัมมี)
No matter what time
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ไทม)
No matter what place
(โน แมทเทอะ ฮว็อท พเลซ)
You can always count on me
(ยู แค็น ออลเว เคานท ออน มี)
I’ll take it from here
(อิล เทค อิท ฟร็อม เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take It From Here คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น