เนื้อเพลง Come Be My Lady คำอ่านไทย Big Bang

Been together for a while now
(บีน ทุเกฑเออะ ฟอ รา ฮไวล เนา)
Gettin’ closer everyday I wake up in the morning and smile
(เกดดิน โคลเซอร์ เอวี่เดย์ ไอ เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ซไมล)
Happy to be your side Don’t you get me wrong now Before we go on
(แฮพพิ ทู บี ยุร ไซด ด้อนท์ ยู เก็ท มี ร็อง เนา บิโฟ วี โก ออน)
Got a thing I need to know Think it through, just be sure
(ก็อท ดา ธิง ไอ นีด ทู โน ธิงค อิท ธรู , จัซท บี ฌุร)
The life we live [livin’] The way we lie [lyin’]
(เดอะ ไลฟ วี ไลฝ [ ลีฝอิน ] เดอะ เว วี ไล [ ลายอิน ])
It’s all about the G’s [Baby] The way we think [Thinkin’]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ จีส [ เบบิ ] เดอะ เว วี ธิงค [ ติ้งกิน ])
The choice you make [Makin’] It’s all about the G’s [Baby]
(เดอะ ชอยซ ยู เมค [ เมกิน ] อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ จีส [ เบบิ ])
[come be my lady] I can show you what you’ve always dreamed
([ คัม บี มาย เลดิ ] ไอ แค็น โฌ ยู ฮว็อท ยู๊ฟ ออลเว ดรีม)
[don’t be so shady] you can live a life of luxury
([ ด้อนท์ บี โซ เฌดอิ ] ยู แค็น ไลฝ อะ ไลฟ อ็อฝ ลัคฌุริ)
[maybe I’m crazy] I’m just tryna think of you and me
([ เมบี แอม คเรสิ ] แอม จัซท ทายนา ธิงค อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
[this world is so cold] so so cold [but that’s how it goes] I don’t wanna doubt you
([ ดีซ เวิลด อีส โซ โคลด ] โซ โซ โคลด [ บัท แด๊ท เฮา อิท โกซ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เดาท ยู)
Your love is really true But you see money talks
(ยุร ลัฝ อีส ริแอ็ลลิ ทรู บัท ยู ซี มันอิ ทอค)
Can easily flip your thoughts Wanna know if you love me more
(แค็น อีสอิลิ ฟลิพ ยุร ธอท วอนนา โน อิฟ ยู ลัฝ มี โม)
than the Gucci’s and Dior Losin’ you I can’t afford
(แฑ็น เดอะ กู๊ซชี่ แซน ดีออ ลูซิน ยู ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด)
You’re the one I adore
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ อะโด)
The life we live [livin’] The way we lie [lyin’] It’s all about the G’s [Baby]
(เดอะ ไลฟ วี ไลฝ [ ลีฝอิน ] เดอะ เว วี ไล [ ลายอิน ] อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ จีส [ เบบิ ])
The way we think [Thinkin’] The choice you make [Makin’] It’s all about the G’s [Baby]
(เดอะ เว วี ธิงค [ ติ้งกิน ] เดอะ ชอยซ ยู เมค [ เมกิน ] อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ จีส [ เบบิ ])
[come be my lady]
([ คัม บี มาย เลดิ ])
I can show you what you’ve always dreamed [don’t be so shady] you can live a life of luxury
(ไอ แค็น โฌ ยู ฮว็อท ยู๊ฟ ออลเว ดรีม [ ด้อนท์ บี โซ เฌดอิ ] ยู แค็น ไลฝ อะ ไลฟ อ็อฝ ลัคฌุริ)
[maybe I’m crazy]
([ เมบี แอม คเรสิ ])
I’m just tryna think of you and me [this world is so cold] so so cold [but that’s how it goes]
(แอม จัซท ทายนา ธิงค อ็อฝ ยู แอ็นด มี [ ดีซ เวิลด อีส โซ โคลด ] โซ โซ โคลด [ บัท แด๊ท เฮา อิท โกซ ])
Too many play it dirty
(ทู เมนอิ พเล อิท เดอทิ)
The rocks will make’em crazy I need your honesty
(เดอะ ร็อค วิล เมกคิง คเรสิ ไอ นีด ยุร ออนเอ็ซทิ)
[oh] Too many play it dirty
([ โอ ] ทู เมนอิ พเล อิท เดอทิ)
The rocks will make’em crazy I need your honesty
(เดอะ ร็อค วิล เมกคิง คเรสิ ไอ นีด ยุร ออนเอ็ซทิ)

[come be my lady] let me show you – I can love you
([ คัม บี มาย เลดิ ] เล็ท มี โฌ ยู ไอ แค็น ลัฝ ยู)
[on’t be so shady] from the depths of my heart [maybe I’m crazy]
([ ont บี โซ เฌดอิ ] ฟร็อม เดอะ เด็พธ อ็อฝ มาย ฮาท [ เมบี แอม คเรสิ ])
I won’t ignore you – I’ll adore you [this world is so cold] this world-is so cold
(ไอ ว็อนท อิกโน ยู อิล อะโด ยู [ ดีซ เวิลด อีส โซ โคลด ] ดีซ เวิลด อีส โซ โคลด)
[but that’s how it goes] [come be my lady]
([ บัท แด๊ท เฮา อิท โกซ ] [ คัม บี มาย เลดิ ])
I can show you what you’ve always dreamed [don’t be so shady]
(ไอ แค็น โฌ ยู ฮว็อท ยู๊ฟ ออลเว ดรีม [ ด้อนท์ บี โซ เฌดอิ ])
and you can live a life of luxury baby [maybe I’m crazy]
(แอ็นด ยู แค็น ไลฝ อะ ไลฟ อ็อฝ ลัคฌุริ เบบิ [ เมบี แอม คเรสิ ])
I’m only thinking about you and me [this world is so cold] so cold [but that’s how it goes]
(แอม โอ๊นลี่ ติ้งกิง อะเบาท ยู แอ็นด มี [ ดีซ เวิลด อีส โซ โคลด ] โซ โคลด [ บัท แด๊ท เฮา อิท โกซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Be My Lady คำอ่านไทย Big Bang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น