เนื้อเพลง You Oughta Know คำอ่านไทย Alanis Morissette

I want you to know, that I’m happy for you
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน , แดท แอม แฮพพิ ฟอ ยู)
I wish nothing but the best for you both
(ไอ วิฌ นัธอิง บัท เดอะ เบ็ซท ฟอ ยู โบธ)
An older version of me
(แอน โอลเดอะ เฝอฉัน อ็อฝ มี)
Is she perverted like me
(อีส ชี เพอเฝิท ไลค มี)
Would she go down on you in a theatre
(เวิด ชี โก เดาน ออน ยู อิน อะ ธีอะเทอะ)
Does she speak eloquently
(โด ชี ซพีค เอวโลควิกลี่)
And would she have your baby
(แอ็นด เวิด ชี แฮ็ฝ ยุร เบบิ)
I’m sure she’d make a really excellent mother
(แอม ฌุร ชี เมค เก ริแอ็ลลิ เอคเซ็ลเล็นท ม๊าเธ่อร์)

Cause the love that you gave that we made wasn’t able
(คอส เดอะ ลัฝ แดท ยู เกฝ แดท วี เมด วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล)
To make it enough for you to be open wide, no
(ทู เมค อิท อินัฟ ฟอ ยู ทู บี โอเพ็น ไวด , โน)
And every time you speak her name
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ซพีค เฮอ เนม)
Does she know how you told me you’d hold me
(โด ชี โน เฮา ยู โทลด มี ยูต โฮลด มี)
Until you died, til you died
(อันทีล ยู ได , ทิล ยู ได)
But you’re still alive
(บัท ยัวร์ ซทิล อะไลฝ)

And I’m here to remind you
(แอ็นด แอม เฮียร ทู ริไมนด ยู)
Of the mess you left when you went away
(อ็อฝ เดอะ เมซ ยู เล็ฟท ฮเว็น ยู เว็นท อะเว)
It’s not fair to deny me
(อิทซ น็อท แฟ ทู ดิไน มี)
Of the cross I bear that you gave to me
(อ็อฝ เดอะ คร็อซ ซาย แบ แดท ยู เกฝ ทู มี)
You, you, you oughta know
(ยู , ยู , ยู เอ้าดา โน)

You seem very well, things look peaceful
(ยู ซีม เฝริ เว็ล , ธิง ลุค พีซฟุล)
I’m not quite as well, I thought you should know
(แอม น็อท คไวท แอ็ส เว็ล , ไอ ธอท ยู เชิด โน)
Did you forget about me Mr. Duplicity
(ดิด ยู เฟาะเกท อะเบาท มี มีซเทอะ ดิวพลีซอิทิ)
I hate to bug you in the middle of dinner
(ไอ เฮท ทู บัก ยู อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดีนเนอะ)
It was a slap in the face how quickly I was replaced
(อิท วอส ซา ซแล็พ อิน เดอะ เฟซ เฮา ควีคลิ ไอ วอส รีเพลย์)
Are you thinking of me when you f*ck her
(อาร์ ยู ติ้งกิง อ็อฝ มี ฮเว็น ยู เอฟ *ck เฮอ)

Cause the love that you gave that we made wasn’t able
(คอส เดอะ ลัฝ แดท ยู เกฝ แดท วี เมด วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล)
To make it enough for you to be open wide, no
(ทู เมค อิท อินัฟ ฟอ ยู ทู บี โอเพ็น ไวด , โน)
And every time you speak her name
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ซพีค เฮอ เนม)
Does she know how you told me you’d hold me
(โด ชี โน เฮา ยู โทลด มี ยูต โฮลด มี)
Until you died, til you died
(อันทีล ยู ได , ทิล ยู ได)
But you’re still alive
(บัท ยัวร์ ซทิล อะไลฝ)

And I’m here to remind you
(แอ็นด แอม เฮียร ทู ริไมนด ยู)
Of the mess you left when you went away
(อ็อฝ เดอะ เมซ ยู เล็ฟท ฮเว็น ยู เว็นท อะเว)
It’s not fair to deny me
(อิทซ น็อท แฟ ทู ดิไน มี)
Of the cross I bear that you gave to me
(อ็อฝ เดอะ คร็อซ ซาย แบ แดท ยู เกฝ ทู มี)
You, you, you oughta know
(ยู , ยู , ยู เอ้าดา โน)

Cause the joke that you laid on the bed that was me
(คอส เดอะ โจค แดท ยู เลด ออน เดอะ เบ็ด แดท วอส มี)
And I’m not gonna fade
(แอ็นด แอม น็อท กอนนะ เฝด)
As soon as you close your eyes and you know it
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู คโลส ยุร ไอ แซน ยู โน อิท)
And every time I scratch my nails down someone else’s back
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ซคแร็ช มาย เนล เดาน ซัมวัน เอ็ลซ แบ็ค)
I hope you feel it…well can you feel it
(ไอ โฮพ ยู ฟีล อิท เว็ล แค็น ยู ฟีล อิท)

And I’m here to remind you
(แอ็นด แอม เฮียร ทู ริไมนด ยู)
Of the mess you left when you went away
(อ็อฝ เดอะ เมซ ยู เล็ฟท ฮเว็น ยู เว็นท อะเว)
It’s not fair to deny me
(อิทซ น็อท แฟ ทู ดิไน มี)
Of the cross I bear that you gave to me
(อ็อฝ เดอะ คร็อซ ซาย แบ แดท ยู เกฝ ทู มี)
You, you, you oughta know
(ยู , ยู , ยู เอ้าดา โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Oughta Know คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น