เนื้อเพลง Kokomo คำอ่านไทย The Beach Boys

Aruba, Jamaica ooo I wanna take you
(อารูบา , เจไมกา อู้ ไอ วอนนา เทค ยู)
Bermuda, Bahama come on pretty mama
(เบอร์มิวดา , บาฮามา คัมมอน พรีททิ มามะ)
Key Largo, Montego baby why don’t we go
(คี ลอร์โก , มอนเทโก เบบิ ฮไว ด้อนท์ วี โก)
Jamaica
(เจไมกา)

Off the Florida Keys
(ออฟฟ เดอะ ฟอรีดา คี)
There’s a place called Kokomo
(แดร์ ซา พเลซ คอล โคโคโม)
That’s where you wanna go to get away from it all
(แด๊ท ฮแว ยู วอนนา โก ทู เก็ท อะเว ฟร็อม อิท ดอร์)

Bodies in the sand
(บอดีสฺซิน เดอะ แซ็นด)
Tropical drink melting in your hand
(ทรอพอิแค็ล ดริงค เมลทิง อิน ยุร แฮ็นด)
We’ll be falling in love
(เว็ล บี ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
To the rhythm of a steel drum band
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ อะ ซทีล ดรัม แบ็นด)
Down in Kokomo
(เดาน อิน โคโคโม)

Aruba, Jamaica ooo I wanna take you
(อารูบา , เจไมกา อู้ ไอ วอนนา เทค ยู)
To Bermuda, Bahama come on pretty mama
(ทู เบอร์มิวดา , บาฮามา คัมมอน พรีททิ มามะ)
Key Largo, Montego baby why don’t we go
(คี ลอร์โก , มอนเทโก เบบิ ฮไว ด้อนท์ วี โก)

Ooo I wanna take you down to Kokomo
(อู้ ไอ วอนนา เทค ยู เดาน ทู โคโคโม)
We’ll get there fast
(เว็ล เก็ท แดร์ ฟัซท)
And then we’ll take it slow
(แอ็นด เด็น เว็ล เทค อิท ซโล)
That’s where we wanna go
(แด๊ท ฮแว วี วอนนา โก)
Way down to Kokomo
(เว เดาน ทู โคโคโม)

To Martinique, that Monserrat mystique
(ทู มาร์ดีนิก , แดท มอนเซอร์รัส มิสติก)

We’ll put out to sea
(เว็ล พัท เอ้า ทู ซี)
And we’ll perfect our chemistry
(แอ็นด เว็ล เพ๊อร์เฟ็คท เอ๊า เคมอิซทริ)
By and by we’ll defy a little bit of gravity
(ไบ แอ็นด ไบ เว็ล ดิไฟ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ กเรฝอิทิ)

Afternoon delight
(แอฟเตอร์นูน ดิไลท)
Cocktails and moonlit nights
(คอคเทล แซน มูนลิท ไนท)
That dreamy look in your eye
(แดท ดรีมอิ ลุค อิน ยุร ไอ)
Give me a tropical contact high
(กิฝ มี อะ ทรอพอิแค็ล คอนแท็คท ไฮ)
Way down in Kokomo
(เว เดาน อิน โคโคโม)

Aruba, Jamaica ooo I wanna take you
(อารูบา , เจไมกา อู้ ไอ วอนนา เทค ยู)
To Bermuda, Bahama come on pretty mama
(ทู เบอร์มิวดา , บาฮามา คัมมอน พรีททิ มามะ)
Key Largo, Montego baby why don’t we go
(คี ลอร์โก , มอนเทโก เบบิ ฮไว ด้อนท์ วี โก)

Ooo I wanna take you down to Kokomo
(อู้ ไอ วอนนา เทค ยู เดาน ทู โคโคโม)
We’ll get there fast
(เว็ล เก็ท แดร์ ฟัซท)
And then we’ll take it slow
(แอ็นด เด็น เว็ล เทค อิท ซโล)
That’s where we wanna go
(แด๊ท ฮแว วี วอนนา โก)
Way down to Kokomo
(เว เดาน ทู โคโคโม)

Port Au Prince I wanna catch a glimpse
(โพท โอ พรินซ ไอ วอนนา แค็ช อะ กลิมซ)

Everybody knows
(เอวี่บอดี้ โน)
A little place like Kokomo
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ ไลค โคโคโม)
Now if you wanna go
(เนา อิฟ ยู วอนนา โก)
And get away from it all
(แอ็นด เก็ท อะเว ฟร็อม อิท ดอร์)
Go down to Kokomo
(โก เดาน ทู โคโคโม)

Aruba, Jamaica ooo I wanna take you
(อารูบา , เจไมกา อู้ ไอ วอนนา เทค ยู)
To Bermuda, Bahama come on pretty mama
(ทู เบอร์มิวดา , บาฮามา คัมมอน พรีททิ มามะ)
Key Largo, Montego baby why don’t we go
(คี ลอร์โก , มอนเทโก เบบิ ฮไว ด้อนท์ วี โก)

Ooo I wanna take you down to Kokomo
(อู้ ไอ วอนนา เทค ยู เดาน ทู โคโคโม)
We’ll get there fast
(เว็ล เก็ท แดร์ ฟัซท)
And then we’ll take it slow
(แอ็นด เด็น เว็ล เทค อิท ซโล)
That’s where we wanna go
(แด๊ท ฮแว วี วอนนา โก)
Way down to Kokomo
(เว เดาน ทู โคโคโม)

Aruba, Jamaica ooo I wanna take you
(อารูบา , เจไมกา อู้ ไอ วอนนา เทค ยู)
To Bermuda, Bahama come on pretty mama
(ทู เบอร์มิวดา , บาฮามา คัมมอน พรีททิ มามะ)
Key Largo, Montego baby why don’t we go
(คี ลอร์โก , มอนเทโก เบบิ ฮไว ด้อนท์ วี โก)

Ooo I wanna take you down to Kokomo
(อู้ ไอ วอนนา เทค ยู เดาน ทู โคโคโม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kokomo คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น