เนื้อเพลง Don’t Cry คำอ่านไทย Seal

[Seal]
([ ซีล ])

Don’t be so hard on yourself.
(ด้อนท์ บี โซ ฮาด ออน ยุรเซลฟ)
Those tears are for someone else.
(โฑส เทีย แซร์ ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)
I hear your voice on the phone.
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ ออน เดอะ โฟน)
I hear you feel so alone.
(ไอ เฮีย ยู ฟีล โซ อะโลน)
My baby.
(มาย เบบิ)

Ohh my baby.
(โอ้ มาย เบบิ)

Please my baby,
(พลีส มาย เบบิ ,)

My baby,
(มาย เบบิ ,)

When we were young,
(ฮเว็น วี เวอ ยัง ,)
And truth was paramount.
(แอ็นด ทรูธ วอส แพระเมานท)
We were older then,
(วี เวอ โอลเดอะ เด็น ,)
And we lived a life without any doubt.
(แอ็นด วี ไลฝ อะ ไลฟ วิเฑาท เอนอิ เดาท)
Those memories,
(โฑส เมรโมรี ,)
They seem so long ago.
(เฑ ซีม โซ ล็อง อะโก)

What’s become of them?
(ฮว็อท บิคัม อ็อฝ เฑ็ม)
When you feel like me I want you to know.
(ฮเว็น ยู ฟีล ไลค มี ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
They’ve all gone for sure
(เดวฟ ออล กอน ฟอ ฌุร)

Don’t cry.
(ด้อนท์ คไร)
Not alone.
(น็อท อะโลน)
Don’t cry,
(ด้อนท์ คไร ,)
Tonight, my baby.
(ทุไนท , มาย เบบิ)
Don’t cry,
(ด้อนท์ คไร ,)
You’ll always be loved.
(โยว ออลเว บี ลัฝ)
Don’t cry,
(ด้อนท์ คไร ,)
Tonight.
(ทุไนท)
My baby.
(มาย เบบิ)

Today I dreamed,
(ทุเด ไอ ดรีม ,)
Of friends I had before.
(อ็อฝ ฟเร็นด ซาย แฮ็ด บิโฟ)
And I wonder why.
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ฮไว)
The ones who care don’t call anymore.
(ดิ วัน ฮู แค ด้อนท์ คอล แอนนี่มอ)
My feelings hurt.
(มาย ฟีลอิง เฮิท)
But you know I overcome the pain.
(บัท ยู โน ไอ โอเว่อร์คัม เดอะ เพน)
And I’m stronger now,
(แอ็นด แอม สตองเกอร์ เนา ,)
There can’t be a fire unless there’s a flame.
(แดร์ แค็นท บี อะ ไฟร อันเลซ แดร์ ซา ฟเลม)

Don’t cry.
(ด้อนท์ คไร)
Your not alone.
(ยุร น็อท อะโลน)
Don’t cry,
(ด้อนท์ คไร ,)
Tonight, my baby.
(ทุไนท , มาย เบบิ)
Don’t cry.
(ด้อนท์ คไร)
You’ll always be loved.
(โยว ออลเว บี ลัฝ)
Don’t cry oh…
(ด้อนท์ คไร โอ)
Limousines and sycophants,
(ลีมอุสีน แซน ซีคโอะแฟ็นท ,)
Don’t leave me now,
(ด้อนท์ ลีฝ มี เนา ,)
Cause I’m afraid what you’ve done to me.
(คอส แอม อัฟเรด ฮว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
Is now the wolf.
(อีส เนา เดอะ วูลฟ)
In my bed,
(อิน มาย เบ็ด ,)

In my head.
(อิน มาย เฮ็ด)
In my head.
(อิน มาย เฮ็ด)
In my head.
(อิน มาย เฮ็ด)

The challenges, we took were hard enough.
(เดอะ แชลเล็นจ , วี ทุค เวอ ฮาด อินัฟ)
They get harder now.
(เฑ เก็ท อาณ์เดอ เนา)
Even when we think that we’ve had enough.
(อีเฝ็น ฮเว็น วี ธิงค แดท หวีบ แฮ็ด อินัฟ)
Don’t feel alone,
(ด้อนท์ ฟีล อะโลน ,)
Cause it’s I you understand.
(คอส อิทซ ซาย ยู อันเดิซแทนด)
I’m your sedative,
(แอม ยุร เซดอะทิฝ ,)
Take a piece of me whenever you can.
(เทค เก พีซ อ็อฝ มี ฮเว็นเอฝเออะ ยู แค็น)

Don’t cry you’re not alone.
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ น็อท อะโลน)
Don’t be so hard on yourself
(ด้อนท์ บี โซ ฮาด ออน ยุรเซลฟ)

Don’t cry tonight my baby
(ด้อนท์ คไร ทุไนท มาย เบบิ)
These tears are for someone else
(ฑิส เทีย แซร์ ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)

Don’t cry you’ll always be loved
(ด้อนท์ คไร โยว ออลเว บี ลัฝ)
I hear your voice on the phone
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ ออน เดอะ โฟน)

Don’t cry tonight sweet baby
(ด้อนท์ คไร ทุไนท สวี้ท เบบิ)
I hear you fear so alone.
(ไอ เฮีย ยู เฟีย โซ อะโลน)

Don’t cry don’t cry don’t cry don’t you cry my baby
(ด้อนท์ คไร ด้อนท์ คไร ด้อนท์ คไร ด้อนท์ ยู คไร มาย เบบิ)
Cry Don’t cry
(คไร ด้อนท์ คไร)
Cause you still be loved
(คอส ยู ซทิล บี ลัฝ)
Don’t cry
(ด้อนท์ คไร)
Don’t cry tonight
(ด้อนท์ คไร ทุไนท)
Ohh..
(โอ้)

My baby my baby my baby my baby my baby my baby my baby
(มาย เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ)
ba da ba ba da da…
(บา ดา บา บา ดา ดา)

my baby my baby my my baby my baby my baby my baby mymy baby my baby my baby
(มาย เบบิ มาย เบบิ มาย มาย เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ mymy เบบิ มาย เบบิ มาย เบบิ)
ohh…yeyeyeyeiah…yeyeyeyeiah…
(โอ้ yeyeyeyeiah yeyeyeyeiah)

My baby….
(มาย เบบิ)

You’ll still be loved
(โยว ซทิล บี ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Cry คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น