เนื้อเพลง Money Honey คำอ่านไทย Lady Gaga

That’s M-O-N-E-Y, so sexy, I
(แด๊ท เอ็ม โอ เอ็น อี วาย , โซ เซคซิ , ไอ)

Damn I love the Jag, the jet and the mansion
(แด็ม นาย ลัฝ เดอะ แจ็ก , เดอะ เจ๊ต แอ็นด เดอะ แมนฌัน)
Oh yea
(โอ เย)
And I enjoy the gifts and trips to the islands
(แอ็นด ดาย เอ็นจอย เดอะ กิฟท แซน ทริพ ทู ดิ ไอแล็นด)
Oh yea
(โอ เย)

It’s good to live expensive you know it but
(อิทซ เกิด ทู ไลฝ เอ็คซเพนซิฝ ยู โน อิท บัท)
My knees get weak, intensive
(มาย นี เก็ท วีค , อินเทนซิฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When you give me k-kisses
(ฮเว็น ยู กิฝ มี เค คีสเซซ)
That’s money honey
(แด๊ท มันอิ ฮันอิ)
When I’m your lover and your mistress
(ฮเว็น แอม ยุร ลัฝเออะ แอ็นด ยุร มีซทเร็ซ)
That’s money honey
(แด๊ท มันอิ ฮันอิ)
When you touch me it’s so delicious
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี อิทซ โซ ดิลีฌอัซ)
That’s money honey
(แด๊ท มันอิ ฮันอิ)
Baby when you tear me to pieces
(เบบิ ฮเว็น ยู เทีย มี ทู พีซ)
That’s money honey
(แด๊ท มันอิ ฮันอิ)

That’s M-O-N-E-Y, so sexy, I
(แด๊ท เอ็ม โอ เอ็น อี วาย , โซ เซคซิ , ไอ)
That’s money honey
(แด๊ท มันอิ ฮันอิ)

Damn I’d love a boat by the beach on the west coast
(แด็ม อาย ลัฝ อะ โบท ไบ เดอะ บีช ออน เดอะ เว็ซท โคซท)
Oh yea
(โอ เย)
And I’d enjoy some fine champagne while my girls toast
(แอ็นด อาย เอ็นจอย ซัม ไฟน แฌ็มเพน ฮไวล มาย เกิล โทซท)
Oh yea
(โอ เย)

It’s good to live expensive you know it but
(อิทซ เกิด ทู ไลฝ เอ็คซเพนซิฝ ยู โน อิท บัท)
My knees get weak, intensive
(มาย นี เก็ท วีค , อินเทนซิฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You know I appreciate the finer things
(ยู โน ไอ แอ็พรีฌิเอท เดอะ ฟายเนอร์ ธิง)
But it’s not what makes me happiest baby
(บัท อิทซ น็อท ฮว็อท เมค มี แฮพปีเอ็ด เบบิ)
{I can do without it babe}
({ ไอ แค็น ดู วิเฑาท ดิธ เบบ })
Your tender loving’s more than I can handle
(ยุร เทนเดอะ ลัฝอิง โม แฑ็น นาย แค็น แฮ๊นเดิ้ล)
Never burn out this candle baby, baby
(เนฝเออะ เบิน เอ้า ดีซ แค๊นเดิ้ล เบบิ , เบบิ)

[Chorus x3]
([ โครัซ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money Honey คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น