เนื้อเพลง Run Rabbit Run คำอ่านไทย Eminem

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
Some days I just wanna up and call it quits,
(ซัม เด ซาย จัซท วอนนา อัพ แอ็นด คอล อิท ควิท ,)
I feel like I’m surrounded by a wall of bricks,
(ไอ ฟีล ไลค แอม ซะเรานด ไบ อะ วอล อ็อฝ บริค ,)
Every time I go to get up I just fall in pits,
(เอฝริ ไทม ไอ โก ทู เก็ท อัพ ไอ จัซท ฟอล อิน พิท ,)
My life’s like one great big ball of sh*t,
(มาย ไลฟ ไลค วัน กเรท บิก บอล อ็อฝ ฌะ *ที ,)

If I could just put it all in to all I spit,
(อิฟ ฟาย เคิด จัซท พัท ดิธ ดอร์ อิน ทู ออล ไอ ซพิท ,)
Stead I always try an’ swallow it,
(ซเท็ด ดาย ออลเว ทไร แอน ซวอลโล อิท ,)
Instead of staring at this wall and sh*t,
(อินซเทด อ็อฝ ซแทริง แอ็ท ดีซ วอล แอ็นด ฌะ *ที ,)
While I sit writers block sick of all this sh*t,
(ฮไวล ไอ ซิท ไรทเออะ บล็อค ซิค อ็อฝ ออล ดีซ ฌะ *ที ,)
Can’t call it sh*t,
(แค็นท คอล อิท ฌะ *ที ,)

all I know is I’m about to hit the wall,
(ออล ไอ โน อีส แอม อะเบาท ทู ฮิท เดอะ วอล ,)
If I have to see another one of Mom’s alcoholic fits,
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ซี แอะนัธเออะ วัน อ็อฝ มัม แอลโคะฮอลอิค ฟิท ,)
This is it, last straw, that’s all, that’s it,
(ดีซ ซิส อิท , ลาซท ซทรอ , แด๊ท ซอร์ , แด๊ท ซิท ,)
I ain’t dealin’ widdanother f*ckin’ politic,
(ไอ เอน ดิลลินwiddanother เอฟ *ckin พอลอิทิค ,)

I’m like a skillet bubblin’ until it filters up,
(แอม ไลค เก สคิลลิต บั๊บบลิน อันทีล อิท ฟีลเทอะ อัพ ,)
I’m about to kill it, I can feel it buildin’ up,
(แอม อะเบาท ทู คิล อิท , ไอ แค็น ฟีล อิท เบลดิน อัพ ,)
Blow this buildin’ up, I’ve concealed enough,
(บโล ดีซ เบลดิน อัพ , แอฝ ค็อนซีล อินัฟ ,)
My cup run’ith over, I done filled it up
(มาย คัพ รูนิต โอเฝอะ , ไอ ดัน ฟิล ดิท อัพ)

The pen explodes n’ busts, ink spills my guts,
(เดอะ เพ็น เอ็คซพโลด เอ็น บัซท , อิงค ซพิล มาย กัท ,)
You’d think all I do is stand here and feel my nuts,
(ยูต ธิงค ออล ไอ ดู อีส ซแท็นด เฮียร แอ็นด ฟีล มาย นัท ,)
Well I’ma show you what, you gon’ feel my rush,
(เว็ล แอมอา โฌ ยู ฮว็อท , ยู ก็อน ฟีล มาย รัฌ ,)
You don’t feel it then it must be too real to touch,
(ยู ด้อนท์ ฟีล อิท เด็น หนิด มัซท บี ทู ริแอ็ล ทู ทั๊ช ,)
Peel the dutch, I’m about to tear sh*t up,
(พีล เดอะ ดัช , แอม อะเบาท ทู เทีย ฌะ *ที อัพ ,)

Goosebumps, yeah, I’ma make ya hair sit up,
(ดกูซมัมสฺ , เย่ , แอมอา เมค ยา แฮ ซิท อัพ ,)
Yeah, sit up, I’ma tell ya who I be,
(เย่ , ซิท อัพ , แอมอา เท็ล ยา ฮู ไอ บี ,)
I’ma make you hate me, ’cause you ain’t me,
(แอมอา เมค ยู เฮท มี , คอส ยู เอน มี ,)
You wait, it ain’t too late to finally see,
(ยู เวท , อิท เอน ทู เลท ทู ไฟแน็ลลิ ซี ,)
What you close minded f*cks were too blind to see,
(ฮว็อท ยู คโลส ไมนด เอฟ *cks เวอ ทู บไลนด ทู ซี ,)
Whoever finds me’s gonna get a finder’s fee,
(ฮูเอฝเออะ ไฟนด เมซ กอนนะ เก็ท ดา ไฟนเดอะ ฟี ,)
Out this world, ain’t no one out they mind as me,
(เอ้า ดีซ เวิลด , เอน โน วัน เอ้า เฑ ไมนด แอ็ส มี ,)

You need peace of mind, here’s a piece of mine,
(ยู นีด พีซ อ็อฝ ไมนด , เฮียร ซา พีซ อ็อฝ ไมน ,)
All I need’s a line but sometimes,
(ออล ไอ นีด ซา ไลน บัท ซัมไทม์ ,)
I don’t always find the words ta rhyme,
(ไอ ด้อนท์ ออลเว ไฟนด เดอะ เวิด ทา ไรม ,)
To express how I’m really feelin’ at that time,
(ทู เอ็คซพเรซ เฮา แอม ริแอ็ลลิ ฟีลิน แอ็ท แดท ไทม ,)
Yeah sometimes, sometimes, sometimes, just sometimes,
(เย่ ซัมไทม์ , ซัมไทม์ , ซัมไทม์ , จัซท ซัมไทม์ ,)

It’s always me, how dark can these hallways be?
(อิทซ ออลเว มี , เฮา ดาค แค็น ฑิส ฮอวเวย์ บี)
The clock strikes midnight, 1, 2, then half-past 3,
(เดอะ คล็อค ซทไรค มิดไนท์ , วัน , ทู , เด็น ฮาล์ฟ พาซท ที ,)
This half-assed rhyme with this half-assed piece a’ paper,
(ดีซ ฮาล์ฟ อาซ ไรม วิฑ ดีซ ฮาล์ฟ อาซ พีซ อะ เพเพอะ ,)

I’m desperate at my desk if I could just get the rest,
(แอม เดซเพอะริท แอ็ท มาย เด็ซค อิฟ ฟาย เคิด จัซท เก็ท เดอะ เร็ซท ,)
Of this sh*t off my chest, again, stuck in this slump,
(อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที ออฟฟ มาย เช็ซท , อะเกน , ซทัค อิน ดีซ ซลัมพ ,)
Can’t think of nothing, f*ck I’m stumped,
(แค็นท ธิงค อ็อฝ นัธอิง , เอฟ *ck แอม ซทัมพ ,)
But wait here comes something,
(บัท เวท เฮียร คัม ซัมติง ,)

Nope, it’s not good enough, scribble it out, new pad,
(โนพ , อิทซ น็อท เกิด อินัฟ , สคริบเบิล อิท เอ้า , นยู แพ็ด ,)
Crinkle it up ‘n throw that sh*t out,
(คริงเคิล อิท อัพ เอ็น ธโร แดท ฌะ *ที เอ้า ,)
I’m fizzlin’ now, thought I figured it out,
(แอม ฟิซลิน เนา , ธอท ไอ ฟีกยุร ดิท เอ้า ,)
Ball’s in my court but I’m scared to dribble it out,
(บอล ซิน มาย โคท บัท แอม ซคา ทู ดริ๊บเบิล อิท เอ้า ,)

I’m afraid, but why am I afraid, why am I a slave to this trade,
(แอม อัฟเรด , บัท ฮไว แอ็ม ไอ อัฟเรด , ฮไว แอ็ม ไอ อะ ซเลฝ ทู ดีซ เทรด ,)
Cyanide I’ll spit to the grave, real enough to rile you up,
(ไซอะไนด อิล ซพิท ทู เดอะ กแรฝ , ริแอ็ล อินัฟ ทู ไรล ยู อัพ ,)
Want me to flip it I can rip it any style you want,
(ว็อนท มี ทู ฟลิพ อิท ไอ แค็น ริพ อิท เอนอิ ซไทล ยู ว็อนท ,)

I’m a switch hitter b*tch, Jimmy Smith ain’t a quitter,
(แอม มา ซวิช ฮิทเดอร์ บี *tch , จิมมี่ ซมิธ เอน ดา ควีทเทอะ ,)
I’m a sit here ’til I get enough,
(แอม มา ซิท เฮียร ทิล ไอ เก็ท อินัฟ ,)
For me to finally hit a f*ckin’ boilin’ point,
(ฟอ มี ทู ไฟแน็ลลิ ฮิท ดา เอฟ *ckin บอยลิน พอยนท ,)
Put some oil in ya joints,
(พัท ซัม ออยล อิน ยา จอยนท ,)
Flip the coin, b*tch, come get destroyed,
(ฟลิพ เดอะ คอยน , บี *tch , คัม เก็ท ดิซทรอย ,)

An MC’s worst dream I make ’em tense they hate me,
(แอน เมซีสฺ เวิซท ดรีม ไอ เมค เอ็ม เท็นซ เฑ เฮท มี ,)
See me and shake like a chain-link fence,
(ซี มี แอ็นด เฌค ไลค เก เชน ลิงค เฟ็นซ ,)
By the looks of ’em you would swear that Jaws was comin’,
(ไบ เดอะ ลุค อ็อฝ เอ็ม ยู เวิด ซแว แดท จอ วอส คัมอิน ,)
By the screams of ’em you would swear I’m sawing someone,
(ไบ เดอะ ซครีม อ็อฝ เอ็ม ยู เวิด ซแว แอม ซอร์วิง ซัมวัน ,)
By the way they running you would swear the law was comin’,
(ไบ เดอะ เว เฑ รันนิง ยู เวิด ซแว เดอะ ลอ วอส คัมอิน ,)
It’s now or never and tonight it’s all or nothin’,
(อิทซ เนา ออ เนฝเออะ แอ็นด ทุไนท อิทซ ซอร์ ออ นอทติน ,)

Momma, Jimmy keeps leavin’ on us, he said he’d be back,
(มอมมา, จิมมี่ คีพ เลวิน ออน อัซ , ฮี เซ็ด ฮีด บี แบ็ค ,)
He pinky promised, I don’t think he’s honest,
(ฮี พีงคอิ พรอมอิซ , ไอ ด้อนท์ ธิงค อีส ออนเอ็ซท ,)
I be back baby, I just got to beat this clock,
(ไอ บี แบ็ค เบบิ , ไอ จัซท ก็อท ทู บีท ดีซ คล็อค ,)
F*ck this clock, I’ma make ’em eat this watch,
(เอฟ *ck ดีซ คล็อค , แอมอา เมค เอ็ม อีท ดีซ ว็อช ,)
Don’t believe me watch, I’ma win this race,
(ด้อนท์ บิลีฝ มี ว็อช , แอมอา วิน ดีซ เรซ ,)
and I’ma come back and rub my sh*t in ya face,
(แอ็นด แอมอา คัม แบ็ค แอ็นด รับ มาย ฌะ *ที อิน ยา เฟซ ,)
B*tch, I found my niche, you gon’ hear my voice,
(บี *tch , ไอ เฟานด มาย นิช , ยู ก็อน เฮีย มาย ฝอยซ ,)
Til you sick of it you ain’t gonna have a choice,
(ทิล ยู ซิค อ็อฝ อิท ยู เอน กอนนะ แฮ็ฝ อะ ชอยซ ,)
If I gotta scream ’til I have half a lung,
(อิฟ ฟาย กอททะ ซครีม ทิล ไอ แฮ็ฝ ฮาล์ฟ อะ ลัง ,)
If I have half a chance I grab it, Rabbit, run.
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ฮาล์ฟ อะ ชานซ ไอ กแร็บ อิท , แรบบิท , รัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run Rabbit Run คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น