เนื้อเพลง Wild World คำอ่านไทย Cat Stevens

Now that I’ve lost everything to you, you say you
(เนา แดท แอฝ ล็อซท เอ๊วี่ติง ทู ยู , ยู เซ ยู)
want to start something new, and it’s breaking
(ว็อนท ทู ซทาท ซัมติง นยู , แอ็นด อิทซ บเรคคิง)
my heart you’re leaving, baby I’m grieving
(มาย ฮาท ยัวร์ ลีฝอิงส , เบบิ แอม กรีฝวิ่ง)
But if you wanna leave take good care, hope you
(บัท อิฟ ยู วอนนา ลีฝ เทค เกิด แค , โฮพ ยู)
have a lot of nice things to wear, but then a lot
(แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ ไน๊ซ์ ธิง ทู แว , บัท เด็น อะ ล็อท)
of nice things turn bad out there. Oh Baby baby
(อ็อฝ ไน๊ซ์ ธิง เทิน แบ็ด เอ้า แดร์ โอ เบบิ เบบิ)
it’s a wild world, it’s hard to get by just upon
(อิทซ ซา ไวลด เวิลด , อิทซ ฮาด ทู เก็ท ไบ จัซท อุพอน)
a smile. Oh baby baby, it’s a wild world
(อะ ซไมล โอ เบบิ เบบิ , อิทซ ซา ไวลด เวิลด)
I’ll always remember you like a child, gril.
(อิล ออลเว ริเมมเบอะ ยู ไลค เก ไชล , กริว)
You know I’ve seen a lot of what the world can do,
(ยู โน แอฝ ซีน อะ ล็อท อ็อฝ ฮว็อท เดอะ เวิลด แค็น ดู ,)
and it’s breaking my heart in two, cause I never want
(แอ็นด อิทซ บเรคคิง มาย ฮาท อิน ทู , คอส ไอ เนฝเออะ ว็อนท)
to see you sad, girl, don’t be a bad girl, but if you
(ทู ซี ยู แซ็ด , เกิล , ด้อนท์ บี อะ แบ็ด เกิล , บัท อิฟ ยู)
want to leave take good care, hope you make a lot of
(ว็อนท ทู ลีฝ เทค เกิด แค , โฮพ ยู เมค เก ล็อท อ็อฝ)
nice friends out there, but just remember there’s a
(ไน๊ซ์ ฟเร็นด เอ้า แดร์ , บัท จัซท ริเมมเบอะ แดร์ ซา)
lot of bad and beware, beware, Oh baby baby it’s
(ล็อท อ็อฝ แบ็ด แอ็นด บิแว , บิแว , โอ เบบิ เบบิ อิทซ)
a wild world, it’s hard to get by just upon a smile.
(อะ ไวลด เวิลด , อิทซ ฮาด ทู เก็ท ไบ จัซท อุพอน อะ ซไมล)
oh baby baby it’s a wild world, and I’ll always
(โอ เบบิ เบบิ อิทซ ซา ไวลด เวิลด , แอ็นด อิล ออลเว)
remember you like a child, girl
(ริเมมเบอะ ยู ไลค เก ไชล , เกิล)
Baby I love you, but if you wanna leave take good
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู , บัท อิฟ ยู วอนนา ลีฝ เทค เกิด)
care, hpe you make al ot of nice friends out there,
(แค , hpe ยู เมค เอล ot อ็อฝ ไน๊ซ์ ฟเร็นด เอ้า แดร์ ,)
but just remember there’s a lot of bad and beware
(บัท จัซท ริเมมเบอะ แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ แบ็ด แอ็นด บิแว)
beware, oh baby baby it’s a wild world, it’s hard to
(บิแว , โอ เบบิ เบบิ อิทซ ซา ไวลด เวิลด , อิทซ ฮาด ทู)
get by just upon a smile. Oh baby baby it’s a
(เก็ท ไบ จัซท อุพอน อะ ซไมล โอ เบบิ เบบิ อิทซ ซา)
wild world, and i’ll always remember you like a
(ไวลด เวิลด , แอ็นด อิล ออลเว ริเมมเบอะ ยู ไลค เก)
child, girl.
(ไชล , เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wild World คำอ่านไทย Cat Stevens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น