เนื้อเพลง Soldier คำอ่านไทย Eminem

I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)
I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)
Da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)
I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)

Yo
(โย)
Never was a thug, just infatuated with guns
(เนฝเออะ วอส ซา ธัก , จัซท อินแฟชอิวเอท วิฑ กัน)
Never was a gangsta, til I graduated to one
(เนฝเออะ วอส ซา แก๊งซดา , ทิล ไอ กแรจอิวเอ็ท ทู วัน)
And got the rep of a villian, for weapon concealin’
(แอ็นด ก็อท เดอะ เร็พ อ็อฝ อะ เวียวเรียน , ฟอ เวพอัน คินซิวลิน)
Took the image of a thug kept sh*t appealing
(ทุค ดิ อีมอิจ อ็อฝ อะ ธัก เค็พท ฌะ *ที อเพียวลิง)
Willin to stick out my neck for respect if it meant life or death
(วิลลิน ทู ซทิค เอ้า มาย เน็ค ฟอ ริซเพคท อิฟ อิท เม็นท ไลฟ ออ เด็ธ)
Never live to regret what I said
(เนฝเออะ ไลฝ ทู ริกเรท ฮว็อท ไอ เซ็ด)
When your me, people just wanna see if its true
(ฮเว็น ยุร มี , พี๊เพิ่ล จัซท วอนนา ซี อิฟ อิทซ ทรู)
If it’s you, what you say in your raps what you do
(อิฟ อิทซ ยู , ฮว็อท ยู เซ อิน ยุร แร็พ ฮว็อท ยู ดู)
So they feel, it’s part of your obligation of fulfill
(โซ เฑ ฟีล , อิทซ พาท อ็อฝ ยุร ออบลิเกฌัน อ็อฝ ฟุลฟีล)
When they see you on the streets face to face are you for real?
(ฮเว็น เฑ ซี ยู ออน เดอะ ซทรีท เฟซ ทู เฟซ อาร์ ยู ฟอ ริแอ็ล)
In confrontation ain’t no conversation if you feel
(อิน คอนฟ้อนเทเชิน เอน โน คอนเฝอะเซฌัน อิฟ ยู ฟีล)
Your in violation any hesitation’ll get you killed
(ยุร อิน ไฝโอะเลฌัน เอนอิ เฮสเซอเทเชินโนว เก็ท ยู คิล)
If you feel it, kill it, if you conceal it, reveal it
(อิฟ ยู ฟีล อิท , คิล อิท , อิฟ ยู ค็อนซีล อิท , ริฝิล อิท)
Being reasonable will leave you full of bullets
(บีอิง รีเซินนาเบิล วิล ลีฝ ยู ฟูล อ็อฝ บูลเล็ท)
Pull it, squeeze it, ’til its empty, tempt me, push me, pussies
(พุล อิท , ซควีส อิท , ทิล อิทซ เอมทิ , เท็ม มี , พุฌ มี , พัซซีซฺ)
I need a good reason to give this trigger a good squeeze
(ไอ นีด อะ เกิด รี๊ซั่น ทู กิฝ ดีซ ทรีกเกอะ รา เกิด ซควีส)

Chorus
(โครัซ)
I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)
These shoulders hold up so much
(ฑิส โฌลเดอะ โฮลด อัพ โซ มัช)
They wont budge, I’ll never fall or fold up
(เฑ ว็อนท บัจ , อิล เนฝเออะ ฟอล ออ โฟลด อัพ)
I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)
Even if my collar bones crush or crumble
(อีเฝ็น อิฟ มาย คอลเลอะ บอน ครัฌ ออ แคมเบิล)
I will never slip or stumble
(ไอ วิล เนฝเออะ ซลิพ ออ แสตมเบิล)
I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)
These shoulders hold up so much
(ฑิส โฌลเดอะ โฮลด อัพ โซ มัช)
They wont budge, I’ll never fall or fold up
(เฑ ว็อนท บัจ , อิล เนฝเออะ ฟอล ออ โฟลด อัพ)
I’m a soldier
(แอม มา โซลเจอะ)
Even if my collar bones crush or crumble
(อีเฝ็น อิฟ มาย คอลเลอะ บอน ครัฌ ออ แคมเบิล)
I will never stumble
(ไอ วิล เนฝเออะ แสตมเบิล)

Verse #2
(เฝิซ #2)
I love pissing you off, it get’s me off
(ไอ ลัฝ พิซซิง ยู ออฟฟ , อิท เก็ท มี ออฟฟ)
Like my lawyers, when the f*cking judge lets me off
(ไลค มาย ลอเยอะ , ฮเว็น เดอะ เอฟ *ckings จัจ เล็ท มี ออฟฟ)
All you motherf*ckers gotta do is set me off
(ออล ยู motherf*ckers กอททะ ดู อีส เซ็ท มี ออฟฟ)
I’ll violate, and all the motherf*cking bets be off
(อิล ไฝโอะเลท , แอ็นด ออล เดอะ motherf*ckings เบ็ท บี ออฟฟ)
I’m a lit fuse, anything I do b*tch it’s news
(แอม มา ลิท ฟยูส , เอนอิธิง ไอ ดู บี *tch อิทซ นยู)
Pistol whipping mothaf*ckin bouncers 6’2 ”
(พิ๊สท่อล วิบพิง mothaf*ckin เบานเซอะ 62 “)
Who needs bullets? As soon as I pull it
(ฮู นีด บูลเล็ท แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย พุล อิท)
You sweat bullets, an excellent method to get rid of the next bully
(ยู ซเว็ท บูลเล็ท , แอน เอคเซ็ลเล็นท เมธอัด ทู เก็ท ริด อ็อฝ เดอะ เน็คซท บุลลิ)
It’s actually better, cause instead of you murderin
(อิทซ แอคชัวลิ เบทเทอะ , คอส อินซเทด อ็อฝ ยู เมอร์เดอริน)
You can hurt em and come back, again and kick dirt at em
(ยู แค็น เฮิท เอ็ม แอ็นด คัม แบ็ค , อะเกน แอ็นด คิด เดิท แอ็ท เอ็ม)
It’s like pouring salt in the wounds, assault and get sued,
(อิทซ ไลค ช ซอลท อิน เดอะ วูนด , แอ็ซซอลท แอ็นด เก็ท ซยู ,)
You can smell the lawsuits soon as I waltz in the room
(ยู แค็น ซเม็ล เดอะ โลวูท ซูน แอ็ส ซาย วอลซ อิน เดอะ รุม)
Everybody halts and stops, calls the cops
(เอวี่บอดี้ ฮอลท แซน ซท็อพ , คอล เดอะ ค็อพ)
All you see is b*tches coming out their halter tops
(ออล ยู ซี อีส บี *tches คัมอิง เอ้า แด ฮอลเทอะ ท็อพ)
Running and ducking out the Hot Rock’s parking lot
(รันนิง แอ็นด ดัคกิง เอ้า เดอะ ฮ็อท ร็อค พาคกิ้ง ล็อท)
You’ll all get shot, whether its your fault or not
(โยว ออล เก็ท ฌ็อท , ฮเวทเออะ อิทซ ยุร ฟอลท ออ น็อท)

Chorus
(โครัซ)

Verse #3
(เฝิซ #3)
I spit it slow so these kids know that I’m talking to em
(ไอ ซพิท ดิธ ซโล โซ ฑิส คิด โน แดท แอม ทอคอิง ทู เอ็ม)
Give it back to these damn critics and sock it to em
(กิฝ อิท แบ็ค ทู ฑิส แด็ม ครีทอิค แซน ซ็อค อิท ทู เอ็ม)
I’m like a thug, with a little bit of ‘Pac influence
(แอม ไลค เก ธัก , วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แพค อีนฟลวนซ)
I spew it, and look how I got you b*tches rocking to it
(ไอ ซพู อิท , แอ็นด ลุค เฮา ไอ ก็อท ยู บี *tches รอคกิง ทู อิท)
You mother f*ckers could never do it like I can do it
(ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers เคิด เนฝเออะ ดู อิท ไลค ไก แค็น ดู อิท)
Don’t even try it, you’ll look stupid, do not pursue it
(ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร อิท , โยว ลุค ซทยูทิด , ดู น็อท เพิซยู อิท)
Don’t ever in your life try to knock the truest
(ด้อนท์ เอฝเออะ อิน ยุร ไลฟ ทไร ทู น็อค เดอะ ทิวเอด)
I spit the illest sh*t ever been dropped to two inch
(ไอ ซพิท ดิ ไอเลสชฺ ฌะ *ที เอฝเออะ บีน ดร็อพ ทู ทู อินช)
So ticky-tock, listen as the sound ticks on the clock
(โซ ทิคกี ทอก , ลิ๊สซึ่น แอ็ส เดอะ เซานด ทิค ออน เดอะ คล็อค)
Listen to the sound of Kim as she licks on the cock
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซานด อ็อฝ คิม แอ็ส ชี ลิค ออน เดอะ ค็อค)
Listen to the sound of me spilling my heart through this pen
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซานด อ็อฝ มี สปีลลิง มาย ฮาท ธรู ดีซ เพ็น)
Mother f*ckers know that I’ll never be Marshall again
(ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers โน แดท อิล เนฝเออะ บี มาร์แชลล์ อะเกน)
Full of controversy, until I retire my jersey
(ฟูล อ็อฝ คอนทโระเฝอซิ , อันทีล ไอ ริไทร มาย เจอสิ)
Til the fire inside dies and expires at 30
(ทิล เดอะ ไฟร อีนไซด ได แซน เอ็คซไพร แอ็ท 30)
And Lord have mercy on anymore of these rappers that verse me
(แอ็นด ลอด แฮ็ฝ เมอซิ ออน แอนนี่มอ อ็อฝ ฑิส แรพเพอ แดท เฝิซ มี)
And put a curse on authorities, in the face of adversity
(แอ็นด พัท ดา เคิซ ออน แอดตอรีดีส , อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ แอ็ดเฝอซิทิ)

Chorus
(โครัซ)

Yo left, Yo left, Yo left right left
(โย เล็ฟท , โย เล็ฟท , โย เล็ฟท ไรท เล็ฟท)
Yo left, Yo left, Yo left right left
(โย เล็ฟท , โย เล็ฟท , โย เล็ฟท ไรท เล็ฟท)
Yo left, Yo left, Yo left right left
(โย เล็ฟท , โย เล็ฟท , โย เล็ฟท ไรท เล็ฟท)
Yo left, Yo left, Yo left right left
(โย เล็ฟท , โย เล็ฟท , โย เล็ฟท ไรท เล็ฟท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soldier คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น