เนื้อเพลง My First Kiss คำอ่านไทย 3OH!3 feat Kesha

My first kiss went a little like this
(มาย เฟิซท คิซ เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไลค ดีซ)
And twist, and twist
(แอ็นด ทวิซท , แอ็นด ทวิซท)
Well, my first kiss went a little like this
(เว็ล , มาย เฟิซท คิซ เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไลค ดีซ)
And twist, and twist
(แอ็นด ทวิซท , แอ็นด ทวิซท)

I said no more teachers and no more books
(ไอ เซ็ด โน โม ทีชเออะ แซน โน โม เบิค)
I gotta kiss under the bleachers, hopin’ that nobody looks
(ไอ กอททะ คิซ อันเดอะ เดอะ บีสเชอร์ , โฮพปิน แดท โนบอดี้ ลุค)
Lips like licorice, tongue like candy
(ลิพ ไลค ลีคโอะริซ , ทัง ไลค แคนดิ)
Excuse me, miss, but can I get you out your panties?
(เอ็คซคยูซ มี , มิซ , บัท แค็น นาย เก็ท ยู เอ้า ยุร แพนดีสฺ)

In the back of the car, on the way to the bar
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คา , ออน เดอะ เว ทู เดอะ บา)
I got you on my lips
(ไอ ก็อท ยู ออน มาย ลิพ)
[I got you on my lips]
([ ไอ ก็อท ยู ออน มาย ลิพ ])
At the foot of the stairs
(แอ็ท เดอะ ฟุท อ็อฝ เดอะ ซแท)
With my fingers in your hair
(วิฑ มาย ฟีงเกอะ ซิน ยุร แฮ)
Baby, this is it
(เบบิ , ดีซ ซิส อิท)

She won’t ever get enough
(ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
She won’t ever get enough
(ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)

Well, my first kiss went a little like this
(เว็ล , มาย เฟิซท คิซ เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไลค ดีซ)

I said no more sailors and no more soldiers
(ไอ เซ็ด โน โม เซลเออะ แซน โน โม โซลเจอะ)
With your name in a heart tattooed up on your shoulders
(วิฑ ยุร เนม อิน อะ ฮาท แท็ททู อัพ ออน ยุร โฌลเดอะ)
Your kiss is like whiskey; it gets me drunk
(ยุร คิซ ซิส ไลค ฮวีซคิ ; อิท เก็ท มี ดรังค)
And I wake up in the morning with the taste of your tongue
(แอ็นด ดาย เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง วิฑ เดอะ เทซท อ็อฝ ยุร ทัง)

In the back of the car on the way to the bar
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คา ออน เดอะ เว ทู เดอะ บา)
I got you on my lips
(ไอ ก็อท ยู ออน มาย ลิพ)
[I got you on my lips]
([ ไอ ก็อท ยู ออน มาย ลิพ ])
At the foot of the stairs
(แอ็ท เดอะ ฟุท อ็อฝ เดอะ ซแท)
With my fingers in your hair
(วิฑ มาย ฟีงเกอะ ซิน ยุร แฮ)
Baby, this is it
(เบบิ , ดีซ ซิส อิท)

She won’t ever get enough
(ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
She won’t ever get enough
(ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)

My first kiss went a little like this
(มาย เฟิซท คิซ เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไลค ดีซ)
And twist, and twist
(แอ็นด ทวิซท , แอ็นด ทวิซท)
Well, my first kiss went a little like this
(เว็ล , มาย เฟิซท คิซ เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไลค ดีซ)
And twist, and twist
(แอ็นด ทวิซท , แอ็นด ทวิซท)

Yeah, she won’t ever get enough
(เย่ , ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)

She won’t ever get enough
(ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
She won’t ever get enough
(ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)

She won’t ever get enough
(ชี ว็อนท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
Once she gets a little touch
(วันซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช)
If I had it my way
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิท มาย เว)
You know that I’d make her say
(ยู โน แดท อาย เมค เฮอ เซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My First Kiss คำอ่านไทย 3OH!3 feat Kesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น