เนื้อเพลง Show Me Love คำอ่านไทย t.A.T.u.

This was an accident, not the kind were sorrow sounds,
(ดีซ วอส แอน แอคซิเด็นท , น็อท เดอะ ไคนด เวอ ซอโร เซานด ,)
Never even noticed were suddenly crumbling.
(เนฝเออะ อีเฝ็น โนทิซ เวอ ซั๊ดเด้นลี่ ครัมบิง)
Tell me how you’ve never, felt delicate or innocent,
(เท็ล มี เฮา ยู๊ฟ เนฝเออะ , เฟ็ลท เดลอิคิท ออ อีนโนะเซ็นท ,)
Do u still have doubts that us having faith makes any sense.
(ดู ยู ซทิล แฮ็ฝ เดาท แดท อัซ แฮฝวิ่ง เฟธ เมค เอนอิ เซ็นซ)
Tell me nothing ever comes rationale or breaking down.
(เท็ล มี นัธอิง เอฝเออะ คัม แรฌอะแนล ออ บเรคคิง เดาน)
Still somebody loses cause theirs no way to turn around,
(ซทิล ซัมบอดี้ ลูส คอส แด โน เว ทู เทิน อะเรานด ,)
Staring at your photograph everything now in the past
(ซแทริง แอ็ท ยุร โฟโทะกราฟ เอ๊วี่ติง เนา อิน เดอะ พาซท)
Never felt so lonely I wish that you could show me love.
(เนฝเออะ เฟ็ลท โซ โลนลิ ไอ วิฌ แดท ยู เคิด โฌ มี ลัฝ)

Show me love, show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, till you open the door.
(โฌ มี ลัฝ , ทิล ยู โอเพ็น เดอะ โด)
Show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, show me love, till I’m up off the floor.
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , ทิล แอม อัพ ออฟฟ เดอะ ฟโล)
Show me love, show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, till it’s inside my pores.
(โฌ มี ลัฝ , ทิล อิทซ อีนไซด มาย โพ)
Show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, show me love, till I’m screaming for more.
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , ทิล แอม ซครีมอิง ฟอ โม)

Random acts of mindlessness, common place occurrences,
(แรนดัม แอ็คท อ็อฝ มายเลสเนตสฺ , คอมมัน พเลซ อ็อคเคอเร็นซ ,)
Chances of surprises, another state of consciousness’
(ชานซ อ็อฝ เซิพไรส , แอะนัธเออะ ซเทท อ็อฝ คอนฌัซเน็ซ)
Yell me nothing ever comes rationale or breaking down
(เย็ล มี นัธอิง เอฝเออะ คัม แรฌอะแนล ออ บเรคคิง เดาน)
Still somebody loses cause theirs no way to turn around,
(ซทิล ซัมบอดี้ ลูส คอส แด โน เว ทู เทิน อะเรานด ,)
Tell me how you’ve never felt delicate or innocent,
(เท็ล มี เฮา ยู๊ฟ เนฝเออะ เฟ็ลท เดลอิคิท ออ อีนโนะเซ็นท ,)
Do you still have doubts that us having faith makes any sense,
(ดู ยู ซทิล แฮ็ฝ เดาท แดท อัซ แฮฝวิ่ง เฟธ เมค เอนอิ เซ็นซ ,)
You play games I play tricks, girls and girls but you’re the one,
(ยู พเล เกม ซาย พเล ทริค , เกิล แซน เกิล บัท ยัวร์ ดิ วัน ,)
Like a game of pick up sticks played by f*cking lunatics.
(ไลค เก เกม อ็อฝ พิค อัพ ซทิค พเล ไบ เอฟ *ckings ลยูนะทิค)

Show me love, show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, till you open the door.
(โฌ มี ลัฝ , ทิล ยู โอเพ็น เดอะ โด)
Show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, show me love, till I’m up off the floor.
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , ทิล แอม อัพ ออฟฟ เดอะ ฟโล)
Show me love, show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, till it’s inside my pores.
(โฌ มี ลัฝ , ทิล อิทซ อีนไซด มาย โพ)
Show me love, show me love, show me love,
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ ,)
Show me love, show me love, till I’m screaming for more.
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , ทิล แอม ซครีมอิง ฟอ โม)

Show me love, show me love, give me all that I want.
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , กิฝ มี ออล แดท ไอ ว็อนท)
Show me love, show me love, give me all that I want.
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , กิฝ มี ออล แดท ไอ ว็อนท)
Show me love, show me love, give me all that I want.
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , กิฝ มี ออล แดท ไอ ว็อนท)
Show me love, show me love, till I’m screaming for more
(โฌ มี ลัฝ , โฌ มี ลัฝ , ทิล แอม ซครีมอิง ฟอ โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show Me Love คำอ่านไทย t.A.T.u.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น