เนื้อเพลง Shiver คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

I walk a mile with a smile
(ไอ วอค กา ไมล วิฑ อะ ซไมล)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)
I don’t care where I am
(ไอ ด้อนท์ แค ฮแว ไอ แอ็ม)
But I know it’s alright
(บัท ไอ โน อิทซ ออลไร๊ท)

Jump the tracks
(จัมพ เดอะ ทแรค)
Can’t get back
(แค็นท เก็ท แบ็ค)
I don’t know anyone around here
(ไอ ด้อนท์ โน เอนอิวัน อะเรานด เฮียร)
But I’m safe this time
(บัท แอม เซฟ ดีซ ไทม)

Cos when you
(คอซ ฮเว็น ยู)
Tell me, tell me, tell me
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี)
Stupid things, like you do
(ซทยูทิด ธิง , ไลค ยู ดู)
Yes, I
(เย็ซ , ไอ)
Have to, have to, have to
(แฮ็ฝ ทู , แฮ็ฝ ทู , แฮ็ฝ ทู)
Change the rules
(เชนจ เดอะ รูล)
I can’t lose
(ไอ แค็นท ลูส)

CHORUS
(โครัซ)
Cause I shiver
(คอส ไอ ฌีฝเออะ)
I just break up
(ไอ จัซท บเรค อัพ)
When I’m near you
(ฮเว็น แอม เนีย ยู)
It all gets out of hand
(อิท ดอร์ เก็ท เอ้า อ็อฝ แฮ็นด)
Yes I shiver
(เย็ซ ซาย ฌีฝเออะ)
I get bent up
(ไอ เก็ท เบ็นท อัพ)
There’s no way that
(แดร์ โน เว แดท)
I know you’ll understand
(ไอ โน โยว อันเดิซแทนด)

We talk and talk
(วี ทอค แอ็นด ทอค)
round it all
(เรานด ดิท ออล)
Who’d have thought
(โวด แฮ็ฝ ธอท)
We’d end up here
(เว็ด เอ็นด อัพ เฮียร)
But I’m feeling fine
(บัท แอม ฟีลอิง ไฟน)
In a rush
(อิน อะ รัฌ)
Never trust
(เนฝเออะ ทรัซท)
You’ll be there
(โยว บี แดร์)
If I’d only stop and take my time
(อิฟ อาย โอ๊นลี่ ซท็อพ แอ็นด เทค มาย ไทม)

Cos with you
(คอซ วิฑ ยู)
I’m running, running, running
(แอม รันนิง , รันนิง , รันนิง)
Somewhere I can’t get to
(ซัมแวร์ ไอ แค็นท เก็ท ทู)
Yes I have to have to have to
(เย็ซ ซาย แฮ็ฝ ทู แฮ็ฝ ทู แฮ็ฝ ทู)
Change the rules
(เชนจ เดอะ รูล)
I’m with you
(แอม วิฑ ยู)

CHORUS
(โครัซ)

BRIDGE
(บริจ)

What if you get off at the next stop
(ฮว็อท อิฟ ยู เก็ท ออฟฟ แอ็ท เดอะ เน็คซท ซท็อพ)
Would you just wave as I’m drifting off
(เวิด ยู จัซท เวฝ แอ็ส แอม ดริฟทิง ออฟฟ)
And if I never saw you again
(แอ็นด อิฟ ฟาย เนฝเออะ ซอ ยู อะเกน)
Could I keep all of this inside
(เคิด ดาย คีพ ออล อ็อฝ ดีซ อีนไซด)

CHORUS repeat to fade
(โครัซ ริพีท ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shiver คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น