เนื้อเพลง Help Me คำอ่านไทย Nick Carter

I wish I could define
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ดิไฟน)
All the thoughts that cross my mind
(ออล เดอะ ธอท แดท คร็อซ มาย ไมนด)
They seem too big for me to choose
(เฑ ซีม ทู บิก ฟอ มี ทู ชูส)
I don’t know which ones to lose
(ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช วัน ทู ลูส)
When I’ve fallen down so far
(ฮเว็น แอฝ ฟอลเล็น เดาน โซ ฟา)
I think I’ll never see your light
(ไอ ธิงค อิล เนฝเออะ ซี ยุร ไลท)
Bouncing off of me
(เบานซิง ออฟฟ อ็อฝ มี)
Shining down here from your eyes
(ชายนิง เดาน เฮียร ฟร็อม ยุร ไอ)

Help me figure out the difference
(เฮ็ลพ มี ฟีกยุร เอ้า เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Between right and wrong, weak and strong
(บีทวิน ไรท แอ็นด ร็อง , วีค แอ็นด ซทร็อง)
Day and night, where I belong
(เด แอ็นด ไนท , ฮแว ไอ บิลอง)
Help me make the right decisions
(เฮ็ลพ มี เมค เดอะ ไรท ดิซีฉอัน)
Know which way to turn, lessons to learn
(โน ฮวิช เว ทู เทิน , เล๊ซซั่น ทู เลิน)
And just what my purpose is here
(แอ็นด จัซท ฮว็อท มาย เพอพัซ อีส เฮียร)

It’s like I got the signals crossed
(อิทซ ไลค ไก ก็อท เดอะ ซีกแน็ล คร็อซ)
With messages I can’t decode
(วิฑ เมซซิจ ซาย แค็นท ดีโคด)
Half asleep, never wide awake
(ฮาล์ฟ อัซลีพ , เนฝเออะ ไวด อะเวค)
And on complete overload
(แอ็นด ออน ค็อมพลีท โอเฝอะโลด)
I got so much information here
(ไอ ก็อท โซ มัช อินเฟาะเมฌัน เฮียร)
And nothing I can really grasp
(แอ็นด นัธอิง ไอ แค็น ริแอ็ลลิ กราซพ)
I should know the truth
(ไอ เชิด โน เดอะ ทรูธ)
But I’m too afraid so I have to ask
(บัท แอม ทู อัฟเรด โซ ไอ แฮ็ฝ ทู อาซค)

Help me figure out the difference
(เฮ็ลพ มี ฟีกยุร เอ้า เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Between right and wrong, weak and strong
(บีทวิน ไรท แอ็นด ร็อง , วีค แอ็นด ซทร็อง)
Day and night, where I belong
(เด แอ็นด ไนท , ฮแว ไอ บิลอง)
Help me make the right decisions
(เฮ็ลพ มี เมค เดอะ ไรท ดิซีฉอัน)
Know which way to turn, lessons to learn
(โน ฮวิช เว ทู เทิน , เล๊ซซั่น ทู เลิน)
And just what my purpose is here
(แอ็นด จัซท ฮว็อท มาย เพอพัซ อีส เฮียร)

I wanna know you more than anything
(ไอ วอนนา โน ยู โม แฑ็น เอนอิธิง)
I need you in my every dream, you’re there for me
(ไอ นีด ยู อิน มาย เอฝริ ดรีม , ยัวร์ แดร์ ฟอ มี)
You love me for who I am
(ยู ลัฝ มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม)
No angel, just an ordinary man
(โน เอนเจล , จัซท แอน ออดิเนริ แม็น)

Help me figure out why I’m stuck in the middle
(เฮ็ลพ มี ฟีกยุร เอ้า ฮไว แอม ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Tryin’ to understand why I can’t
(ทายอิน ทู อันเดิซแทนด ฮไว ไอ แค็นท)
Why’s it such a riddle?
(ฮไว ซิท ซัช อะ ริ๊ดเดิ้ล)
Got my eyes crossed, thinking so hard
(ก็อท มาย ไอ คร็อซ , ติ้งกิง โซ ฮาด)
And I know I’m missing the mark
(แอ็นด ดาย โน แอม มีซซิง เดอะ ม๊าร์ค)
Can you help me sort out all this information
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี ซอท เอ้า ดอร์ ดีซ อินเฟาะเมฌัน)
I’m just racking my brain, paying attention
(แอม จัซท แรคคิง มาย บเรน , เพย์อิง แอ็ทเทนฌัน)
But I’m still lost and at all cost I…I got to know
(บัท แอม ซทิล ล็อซท แอ็นด แอ็ท ดอร์ ค็อซท ไอ ไอ ก็อท ทู โน)

Help me figure out the difference
(เฮ็ลพ มี ฟีกยุร เอ้า เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Between right and wrong, weak and strong
(บีทวิน ไรท แอ็นด ร็อง , วีค แอ็นด ซทร็อง)
Day and night, where I belong
(เด แอ็นด ไนท , ฮแว ไอ บิลอง)
Help me make the right decisions
(เฮ็ลพ มี เมค เดอะ ไรท ดิซีฉอัน)
Know which way to turn, lessons to learn
(โน ฮวิช เว ทู เทิน , เล๊ซซั่น ทู เลิน)
And just what my purpose is here
(แอ็นด จัซท ฮว็อท มาย เพอพัซ อีส เฮียร)

Help me figure out why I’m stuck in the middle
(เฮ็ลพ มี ฟีกยุร เอ้า ฮไว แอม ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Tryin’ to understand why I can’t
(ทายอิน ทู อันเดิซแทนด ฮไว ไอ แค็นท)
Why’s it such a riddle?
(ฮไว ซิท ซัช อะ ริ๊ดเดิ้ล)
Got my eyes crossed, thinking so hard
(ก็อท มาย ไอ คร็อซ , ติ้งกิง โซ ฮาด)
And I know I’m missing the mark
(แอ็นด ดาย โน แอม มีซซิง เดอะ ม๊าร์ค)
Can you help me sort out all this information
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี ซอท เอ้า ดอร์ ดีซ อินเฟาะเมฌัน)
I’m just racking my brain, paying attention
(แอม จัซท แรคคิง มาย บเรน , เพย์อิง แอ็ทเทนฌัน)
But I’m still lost and at all cost I…I got to know
(บัท แอม ซทิล ล็อซท แอ็นด แอ็ท ดอร์ ค็อซท ไอ ไอ ก็อท ทู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Help Me คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น