เนื้อเพลง A Song For Mama คำอ่านไทย Boyz II Men

you taught me everything
(ยู ทอท มี เอ๊วี่ติง)
and everything you’ve given me
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี)
i always keep it inside
(ไอ ออลเว คีพ อิท อีนไซด)
you’re the driving force in my life
(ยัวร์ เดอะ ดรายวิง โฟซ อิน มาย ไลฟ)
yeah
(เย่)
there isn’t anything
(แดร์ อีสซึ่น เอนอิธิง)
or anyone that i can be
(ออ เอนอิวัน แดท ไอ แค็น บี)
and it just wouldn’t feel right
(แอ็นด ดิท จัซท วูดดึ่น ฟีล ไรท)
if i didn’t have you by my side
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ยู ไบ มาย ไซด)
you were there for me to love and care for me
(ยู เวอ แดร์ ฟอ มี ทู ลัฝ แอ็นด แค ฟอ มี)
when skies were gray
(ฮเว็น สกาย เวอ กเร)
whenever i was down
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ วอส เดาน)
you were always there
(ยู เวอ ออลเว แดร์)
to comfort me
(ทู คัมเฟิท มี)
and no one else can be
(แอ็นด โน วัน เอ็ลซ แค็น บี)
what you have been to me
(ฮว็อท ยู แฮ็ฝ บีน ทู มี)
you’ll always be
(โยว ออลเว บี)
you will always be the girl
(ยู วิล ออลเว บี เดอะ เกิล)
in my life for all times
(อิน มาย ไลฟ ฟอ ออล ไทม)

chorus:
(โครัซ :)
Mama
(มามะ)
mama you know i love you
(มามะ ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
[oh you know i love you]
([ โอ ยู โน ไอ ลัฝ ยู ])
mama
(มามะ)
mama you’re the queen of heart
(มามะ ยัวร์ เดอะ ควีน อ็อฝ ฮาท)
your love is like
(ยุร ลัฝ อีส ไลค)
tears from the stars
(เทีย ฟร็อม เดอะ ซทา)
mama i just you to know
(มามะ ไอ จัซท ยู ทู โน)
lovin’ you is like food to my soul
(ลัฝวิน ยู อีส ไลค ฟูด ทู มาย โซล)

you’re always down for me
(ยัวร์ ออลเว เดาน ฟอ มี)
have always been around for me even when i was bad
(แฮ็ฝ ออลเว บีน อะเรานด ฟอ มี อีเฝ็น ฮเว็น นาย วอส แบ็ด)
you showed me right from my wrong
(ยู โฌ มี ไรท ฟร็อม มาย ร็อง)
[yes you did]
([ เย็ซ ยู ดิด ])
and you took up for me
(แอ็นด ยู ทุค อัพ ฟอ มี)
when everyone was downin’ me
(ฮเว็น เอ๊วี่วัน วอส ดาวนิน มี)
you always did understand
(ยู ออลเว ดิด อันเดิซแทนด)
you gave me strength to go on
(ยู เกฝ มี ซทเร็งธ ทู โก ออน)
there was so many times
(แดร์ วอส โซ เมนอิ ไทม)
looking back when i was so afraid
(ลุคอิง แบ็ค ฮเว็น นาย วอส โซ อัฟเรด)
and then you come to me
(แอ็นด เด็น ยู คัม ทู มี)
and say to me
(แอ็นด เซ ทู มี)
i can face anything
(ไอ แค็น เฟซ เอนอิธิง)
and no one else cando
(แอ็นด โน วัน เอ็ลซ คันดู)
what you have done for me
(ฮว็อท ยู แฮ็ฝ ดัน ฟอ มี)
you’ll always be
(โยว ออลเว บี)
you will always be
(ยู วิล ออลเว บี)
the girl in my life
(เดอะ เกิล อิน มาย ไลฟ)

Chorus:
(โครัซ :)
Mama
(มามะ)
mama you know i love you
(มามะ ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
[oh you know i love you]
([ โอ ยู โน ไอ ลัฝ ยู ])
mama
(มามะ)
mama you’re the queen of heart
(มามะ ยัวร์ เดอะ ควีน อ็อฝ ฮาท)
your love is like
(ยุร ลัฝ อีส ไลค)
tears from the stars
(เทีย ฟร็อม เดอะ ซทา)
mama i just you to know
(มามะ ไอ จัซท ยู ทู โน)
lovin’ you is like food to my soul
(ลัฝวิน ยู อีส ไลค ฟูด ทู มาย โซล)

never gonna go a day without you
(เนฝเออะ กอนนะ โก อะ เด วิเฑาท ยู)
fills me up just thinking about you
(ฟิล มี อัพ จัซท ติ้งกิง อะเบาท ยู)
i’ll never go a day
(อิล เนฝเออะ โก อะ เด)
without my mama
(วิเฑาท มาย มามะ)

Chorus:
(โครัซ :)
Mama
(มามะ)
mama you know i love you
(มามะ ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
[oh you know i love you]
([ โอ ยู โน ไอ ลัฝ ยู ])
mama
(มามะ)
mama you’re the queen of heart
(มามะ ยัวร์ เดอะ ควีน อ็อฝ ฮาท)
your love is like
(ยุร ลัฝ อีส ไลค)
tears from the stars
(เทีย ฟร็อม เดอะ ซทา)
mama i just you to know
(มามะ ไอ จัซท ยู ทู โน)
lovin’ you is like food to my soul
(ลัฝวิน ยู อีส ไลค ฟูด ทู มาย โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Song For Mama คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น