เนื้อเพลง Lately คำอ่านไทย Stevie Wonder

Lately
(เลทลิ)

Lately, I have had the strangest feeling
(เลทลิ , ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด เดอะ สแตงเจซ ฟีลอิง)
With no vivid reason here to find
(วิฑ โน ฝีฝอิด รี๊ซั่น เฮียร ทู ไฟนด)
Yet the thought of losing you’s been hanging
(เย็ท เดอะ ธอท อ็อฝ โรซิง ยู บีน แฮงอิง)
round my mind
(เรานด มาย ไมนด)

Far more frequently you’re wearing perfume
(ฟา โม ฟรีคเว็นทลิ ยัวร์ เวียริง เพอฟยูม)
With you say no special place to go
(วิฑ ยู เซ โน ซเพฌแอ็ล พเลซ ทู โก)
But when I ask will you be coming back soon
(บัท ฮเว็น นาย อาซค วิล ยู บี คัมอิง แบ็ค ซูน)
You don’t know, never know
(ยู ด้อนท์ โน , เนฝเออะ โน)

Well, I’m a man of many wishes
(เว็ล , แอม มา แม็น อ็อฝ เมนอิ วิซเชรด)
Hope my premonition misses
(โฮพ มาย พรีโมะนีฌอัน มิซเซซ)
But what I really feel my eyes won’t let me hide
(บัท ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล มาย ไอ ว็อนท เล็ท มี ไฮด)
‘Cause they always start to cry
(คอส เฑ ออลเว ซทาท ทู คไร)
‘Cause this time could mean goodbye
(คอส ดีซ ไทม เคิด มีน กู๊ดบาย)

Lately I’ve been staring in the mirror
(เลทลิ แอฝ บีน ซแทริง อิน เดอะ มีเรอะ)
Very slowly picking me apart
(เฝริ ซโลลิ พีคคิงส มี อะพาท)
Trying to tell myself I have no reason
(ทไรอิง ทู เท็ล ไมเซลฟ ไอ แฮ็ฝ โน รี๊ซั่น)
with your heart
(วิฑ ยุร ฮาท)

Just the other night while you were sleeping
(จัซท ดิ อัฑเออะ ไนท ฮไวล ยู เวอ ซลีพพิง)
I vaguely heard you whisper someone’s name
(ไอ เฝกลิ เฮิด ยู ฮวีซเพอะ ซัมวัน เนม)
But when I ask you of the thoughts your keeping
(บัท ฮเว็น นาย อาซค ยู อ็อฝ เดอะ ธอท ยุร คีพอิง)
You just say nothing’s changed
(ยู จัซท เซ นัธอิง เชนจ)

Well, I’m a man of many wishes
(เว็ล , แอม มา แม็น อ็อฝ เมนอิ วิซเชรด)
I hope my premonition misses
(ไอ โฮพ มาย พรีโมะนีฌอัน มิซเซซ)
But what I really feel my eyes won’t let me hide
(บัท ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล มาย ไอ ว็อนท เล็ท มี ไฮด)
‘Cause they always start to cry
(คอส เฑ ออลเว ซทาท ทู คไร)
‘Cause this time could mean goodbye, goodbye
(คอส ดีซ ไทม เคิด มีน กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)

Oh, I’m a man of many wishes
(โอ , แอม มา แม็น อ็อฝ เมนอิ วิซเชรด)
I hope my premonition misses
(ไอ โฮพ มาย พรีโมะนีฌอัน มิซเซซ)
But what I really feel my eyes won’t let me hide
(บัท ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล มาย ไอ ว็อนท เล็ท มี ไฮด)
‘Cause they always start to cry
(คอส เฑ ออลเว ซทาท ทู คไร)
‘Cause this time could mean goodbye
(คอส ดีซ ไทม เคิด มีน กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lately คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น