เนื้อเพลง I Just Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Michael Jackson

I just want to lay next to you for a while
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เล เน็คซท ทู ยู ฟอ รา ฮไวล)
You look so beautiful tonight
(ยู ลุค โซ บยูทิฟุล ทุไนท)
Your eyes are so lovely
(ยุร ไอ แซร์ โซ ลัฝลิ)
Your mouth is so sweet
(ยุร เมาธ อีส โซ สวี้ท)
A lot of people misunderstand me
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล มิซันเดิซแทนด มี)
That’s because they don’t know me at all
(แด๊ท บิคอส เฑ ด้อนท์ โน มี แอ็ท ดอร์)
I just want to touvh you
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ทูฝฮฺ ยู)
And hold you
(แอ็นด โฮลด ยู)
I need you
(ไอ นีด ยู)
God I need you
(ก็อด ดาย นีด ยู)
I love you so much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)

[Michael]
([ ไมเล ])
Each time the wind blows
(อีช ไทม เดอะ วินด บโล)
I hear your voice so
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ โซ)
I call your name…
(ไอ คอล ยุร เนม)
Whispers at morning
(ฮวีซเพอะ แอ็ท มอนิง)
Our love is dawling
(เอ๊า ลัฝ อีส ดอว์ลิง)
Heaven’s glad you came…
(เฮฝเอ็น กแล็ด ยู เคม)

You know how I feel
(ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
This
(ดีซ)
thing can’t go wrong
(ธิง แค็นท โก ร็อง)
I’m so proud to say I love you
(แอม โซ พเราด ทู เซ ไอ ลัฝ ยู)
Your love’s got me high
(ยุร ลัฝ ก็อท มี ไฮ)
I long to get by
(ไอ ล็อง ทู เก็ท ไบ)
This time is forever
(ดีซ ไทม อีส เฟาะเรฝเออะ)
Love is the answer
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ)

[Siedah]
([ ซีดา ])
I hear your voice now
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ เนา)
You are my choice now
(ยู อาร์ มาย ชอยซ เนา)
The love you bring
(เดอะ ลัฝ ยู บริง)
Heaven’s in my heart
(เฮฝเอ็น ซิน มาย ฮาท)
At your call
(แอ็ท ยุร คอล)
I hear harps,
(ไอ เฮีย ฮาพ ,)
And angels sing
(แอ็นด เอนเจล ซิง)

You know how I feel
(ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
This thing can’t go wrong
(ดีซ ธิง แค็นท โก ร็อง)
I can’t live my life without you
(ไอ แค็นท ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
I just can’t hold on
(ไอ จัซท แค็นท โฮลด ออน)

[Siedah]
([ ซีดา ])
I feel we belong
(ไอ ฟีล วี บิลอง)

[Michael]
([ ไมเล ])
My life ain’t worth living
(มาย ไลฟ เอน เวิธ ลีฝอิง)
If I can’t be with you
(อิฟ ฟาย แค็นท บี วิฑ ยู)

[Both]
([ โบธ ])
I
(ไอ)
just can’t stop loving you
(จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
And if I stop…
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซท็อพ)
Then tell me just what will I do
(เด็น เท็ล มี จัซท ฮว็อท วิล ไอ ดู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
Cause I just can’t stop loving you
(คอส ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
At night when the stars shine
(แอ็ท ไนท ฮเว็น เดอะ ซทา ไฌน)
I pray in you I’ll find
(ไอ พเร อิน ยู อิล ไฟนด)
A love so true…
(อะ ลัฝ โซ ทรู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
When morning awakes me
(ฮเว็น มอนิง อะเวค มี)
Will you come and take me
(วิล ยู คัม แอ็นด เทค มี)
I’ll wait for you
(อิล เวท ฟอ ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
You know how I feel
(ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
I won’t stop until
(ไอ ว็อนท ซท็อพ อันทีล)
I hear your voice saying
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ เซอิง)
” I do ”
(” ไอ ดู “)

[Siedah]
([ ซีดา ])
” I do ”
(” ไอ ดู “)
This thing can’t go wrong
(ดีซ ธิง แค็นท โก ร็อง)

[Michael]
([ ไมเล ])
This feeling’s so strong
(ดีซ ฟีลอิง โซ ซทร็อง)

[Sieda
([ ซีดา)
h]
(เฮส ])
Well, my life ain’t worth living
(เว็ล , มาย ไลฟ เอน เวิธ ลีฝอิง)

[Both]
([ โบธ ])
If I can’t be you
(อิฟ ฟาย แค็นท บี ยู)
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
And if I stop…
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซท็อพ)
Then tell me, just what will I do
(เด็น เท็ล มี , จัซท ฮว็อท วิล ไอ ดู)

[Michael]
([ ไมเล ])
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
We can change all the world tomorrow
(วี แค็น เชนจ ออล เดอะ เวิลด ทุมอโร)

[MIchael]
([ ไมเล ])
We can sing songs of yesterday
(วี แค็น ซิง ซ็อง อ็อฝ เยซเทอะดิ)

[Siedah]
([ ซีดา ])
I can say, hey… farewell to sorrow
(ไอ แค็น เซ , เฮ แฟเวล ทู ซอโร)

[Michael]
([ ไมเล ])
This is my life and I,
(ดีซ ซิส มาย ไลฟ แอ็นด ดาย ,)

[Both]
([ โบธ ])
Want to see you for always
(ว็อนท ทู ซี ยู ฟอ ออลเว)
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
No, baby
(โน , เบบิ)

[Michael]
([ ไมเล ])
Oh!
(โอ !)

[Both]
([ โบธ ])
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
If I can’t stop!
(อิฟ ฟาย แค็นท ซท็อพ !)

[Both]
([ โบธ ])
And if I stop…
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซท็อพ)

[Siedah]
([ ซีดา ])
No
(โน)

[Michael]
([ ไมเล ])
Oh! Oh! Oh… Oh…
(โอ ! โอ ! โอ โอ)

[Siedah]
([ ซีดา ])
What will I do? Uh… Ooh…
(ฮว็อท วิล ไอ ดู อา อู้)
[Then tell me, just what will I do]
([ เด็น เท็ล มี , จัซท ฮว็อท วิล ไอ ดู ])

[Both]
([ โบธ ])
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
Hee! Hee! Hee! Know I do girl!
(ฮี ! ฮี ! ฮี ! โน ไอ ดู เกิล !)

[Both]
([ โบธ ])
I just can’t stop loving you
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
You know I do
(ยู โน ไอ ดู)
And if I stop…
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซท็อพ)

[Both]
([ โบธ ])
Then tell me, just what will I do
(เด็น เท็ล มี , จัซท ฮว็อท วิล ไอ ดู)
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จัซท แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น