เนื้อเพลง Don’t Stop Me Now (Mercury) คำอ่านไทย Queen

Tonight I’m gonna have myself a real good time
(ทุไนท แอม กอนนะ แฮ็ฝ ไมเซลฟ อะ ริแอ็ล เกิด ไทม)
I feel alive and the world it’s turning inside out Yeah!
(ไอ ฟีล อะไลฝ แอ็นด เดอะ เวิลด อิทซ เทินนิง อีนไซด เอ้า เย่ !)
I’m floating around in ecstasy
(แอม ฟโลทอิง อะเรานด อิน เอคซทะซิ)
So don’t stop me now don’t stop me
(โซ ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา ด้อนท์ ซท็อพ มี)
Cause I’m having a good time having a good time
(คอส แอม แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม)

I’m a shooting star leaping through the skies
(แอม มา ชูดดิง ซทา ลีฟปิง ธรู เดอะ สกาย)
Like a tiger defying the laws of gravity
(ไลค เก ไทเกอะ ดีฟฟายอิงค์ เดอะ ลอ อ็อฝ กเรฝอิทิ)
I’m a racing car passing by like Lady Godiva
(แอม มา เรสซิ่ง คา พาซซิง ไบ ไลค เลดิ เกิดดายวา)
I’m gonna go go go
(แอม กอนนะ โก โก โก)
There’s no stopping me
(แดร์ โน ซทอพพิง มี)

I’m burning through the skies Yeah!
(แอม เบรินนิง ธรู เดอะ สกาย เย่ !)
Two hundred degrees
(ทู ฮันดเร็ด ดิกรี)
That’s why they call me Mister Fahrenheit
(แด๊ท ฮไว เฑ คอล มี มีซเทอะ ฟาเรนไฮ)
I’m trav’ling at the speed of light
(แอม แทฝลิง แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ ไลท)
I wanna make a supersonic man of you
(ไอ วอนนา เมค เก ซยูเพอะซอนอิค แม็น อ็อฝ ยู)

Don’t stop me now I’m having such a good time
(ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา แอม แฮฝวิ่ง ซัช อะ เกิด ไทม)
I’m having a ball don’t stop me now
(แอม แฮฝวิ่ง อะ บอล ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา)
If you wanna have a good time just give me a call
(อิฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม จัซท กิฝ มี อะ คอล)
Don’t stop me now [‘Cause I’m having a good time]
(ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา [ คอส แอม แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม ])
Don’t stop me now [Yes I’m having a good time]
(ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา [ เย็ซ แอม แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม ])
I don’t want to stop at all
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ซท็อพ แอ็ท ดอร์)

I’m a rocket ship on my way to Mars
(แอม มา รอคเค็ท ฌิพ ออน มาย เว ทู มา)
On a collision course
(ออน อะ ค็อลลีฉอัน โคซ)
I am a satellite I’m out of control
(ไอ แอ็ม มา แซทเอะไลท แอม เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
I am a sex machine ready to reload
(ไอ แอ็ม มา เซ็คซ มะฌีน เรดอิ ทู รีโลด)
Like an atom bomb about to
(ไลค แอน แอทอัม บ็อม อะเบาท ทู)
Oh oh oh oh oh explode
(โอ โอ โอ โอ โอ เอ็คซพโลด)

I’m burning through the skies Yeah!
(แอม เบรินนิง ธรู เดอะ สกาย เย่ !)
Two hundred degrees
(ทู ฮันดเร็ด ดิกรี)
That’s why they call me Mister Fahrenheit
(แด๊ท ฮไว เฑ คอล มี มีซเทอะ ฟาเรนไฮ)
I’m trav’ling at the speed of light
(แอม แทฝลิง แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ ไลท)
I wanna make a supersonic woman out of you
(ไอ วอนนา เมค เก ซยูเพอะซอนอิค วูมเอิน เอ้า อ็อฝ ยู)

Don’t stop me don’t stop me don’t stop me
(ด้อนท์ ซท็อพ มี ด้อนท์ ซท็อพ มี ด้อนท์ ซท็อพ มี)
Hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ !)
Don’t stop me don’t stop me
(ด้อนท์ ซท็อพ มี ด้อนท์ ซท็อพ มี)
Ooh ooh ooh [I like it]
(อู้ อู้ อู้ [ ไอ ไลค อิท ])
Don’t stop me have a good time good time
(ด้อนท์ ซท็อพ มี แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม เกิด ไทม)
Don’t stop me don’t stop me
(ด้อนท์ ซท็อพ มี ด้อนท์ ซท็อพ มี)
Ooh ooh Alright
(อู้ อู้ ออลไร๊ท)
I’m burning through the skies Yeah!
(แอม เบรินนิง ธรู เดอะ สกาย เย่ !)
Two hundred degrees
(ทู ฮันดเร็ด ดิกรี)
That’s why they call me Mister Fahrenheit
(แด๊ท ฮไว เฑ คอล มี มีซเทอะ ฟาเรนไฮ)
I’m trav’ling at the speed of light
(แอม แทฝลิง แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ ไลท)
I wanna make a supersonic woman of you
(ไอ วอนนา เมค เก ซยูเพอะซอนอิค วูมเอิน อ็อฝ ยู)

Don’t stop me now I’m having such a good time
(ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา แอม แฮฝวิ่ง ซัช อะ เกิด ไทม)
I’m having a ball don’t stop me now
(แอม แฮฝวิ่ง อะ บอล ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา)
If you wanna have a good time
(อิฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม)
Just give me a call
(จัซท กิฝ มี อะ คอล)
Don’t stop me now [‘Cause I’m having a good time]
(ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา [ คอส แอม แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม ])
Don’t stop me now [Yes I’m having a good time]
(ด้อนท์ ซท็อพ มี เนา [ เย็ซ แอม แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม ])
I don’t wanna stop at all
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซท็อพ แอ็ท ดอร์)

La la la la laaaa
(ลา ลา ลา ลา laaaa)
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
La la laa laa laa laaa
(ลา ลา laa laa laa ลา)
La la laa la la la la la laaa hey!!
(ลา ลา laa ลา ลา ลา ลา ลา ลา เฮ ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stop Me Now (Mercury) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น