เนื้อเพลง This Kiss คำอ่านไทย Faith Hill

I don’t want another heartbreak
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท แอะนัธเออะ ฮาร์ทเบรก)
I don’t need another turn to cry
(ไอ ด้อนท์ นีด แอะนัธเออะ เทิน ทู คไร)
I don’t want to learn the hard way
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เลิน เดอะ ฮาด เว)
Baby, hello, oh, no, goodbye
(เบบิ , เฮ็ลโล , โอ , โน , กู๊ดบาย)
But you got me like a rocket
(บัท ยู ก็อท มี ไลค เก รอคเค็ท)
Shooting straight across the sky
(ชูดดิง ซทเรท อัครอซ เดอะ ซไค)

* It’s the way you love me
(* อิทซ เดอะ เว ยู ลัฝ มี)
It’s a feeling like this
(อิทซ ซา ฟีลอิง ไลค ดีซ)
It’s centrifugal motion
(อิทซ เซ็นทรีฟิวโก โมฌัน)
It’s perpetual bliss
(อิทซ เพอะเพชอวล บลิซ)

It’s that pivotal moment
(อิทซ แดท พิเวทอล โมเม็นท)
It’s impossible
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
This kiss, this kiss [Unstoppable]
(ดีซ คิซ , ดีซ คิซ [ อันสตอพปาเบิล ])
This kiss, this kiss
(ดีซ คิซ , ดีซ คิซ)

Cinderella said to Snow White
(ซินเดอร์เลลล่า เซ็ด ทู ซโน ฮไวท)
How does love get so off course
(เฮา โด ลัฝ เก็ท โซ ออฟฟ โคซ)
All I wanted was a white knight
(ออล ไอ ว็อนท วอส ซา ฮไวท ไนท)
With a good heart, soft touch, fast horse
(วิฑ อะ เกิด ฮาท , ซ็อฟท ทั๊ช , ฟัซท ฮอซ)
Ride me off into the sunset
(ไรด มี ออฟฟ อีนทุ เดอะ ซันเซส)
Baby, I’m forever yours
(เบบิ , แอม เฟาะเรฝเออะ ยุร)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

It’s that pivotal moment
(อิทซ แดท พิเวทอล โมเม็นท)
It’s unthinkable
(อิทซ อันติงเคอเบิล)
This kiss, this kiss [Unsinkable]
(ดีซ คิซ , ดีซ คิซ [ อันซิงเคอเบิล ])
This kiss, this kiss
(ดีซ คิซ , ดีซ คิซ)

You can kiss me in the moonlight
(ยู แค็น คิซ มี อิน เดอะ มูนไลท์)
On the rooftop under the sky
(ออน เดอะ รูฟทอบ อันเดอะ เดอะ ซไค)
You can kiss me with the windows open
(ยู แค็น คิซ มี วิฑ เดอะ วีนโด โอเพ็น)
While the rain comes pouring inside
(ฮไวล เดอะ เรน คัม ช อีนไซด)
Kiss me in sweet slow motion
(คิซ มี อิน สวี้ท ซโล โมฌัน)
Let’s let every thing slide
(เล็ท เล็ท เอฝริ ธิง ซไลด)
You got me floating, you got me flying
(ยู ก็อท มี ฟโลทอิง , ยู ก็อท มี ฟไลอิง)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

It’s that pivotal moment
(อิทซ แดท พิเวทอล โมเม็นท)
It’s subliminal
(อิทซ ซับลีมินโนว)
This kiss, this kiss [It’s Criminal]
(ดีซ คิซ , ดีซ คิซ [ อิทซ ครีมอิแน็ล ])
This kiss, this kiss
(ดีซ คิซ , ดีซ คิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Kiss คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น