เนื้อเพลง Because I Wanna คำอ่านไทย The Hives

Do what I want cause I can and if I don’t
(ดู ฮว็อท ไอ ว็อนท คอส ไอ แค็น แอ็นด อิฟ ฟาย ด้อนท์)
because I wanna be ignored by the stiff and the bored
(บิคอส ไอ วอนนา บี อิกนอร์ ไบ เดอะ ซทิฟ แอ็นด เดอะ โบ)
because I’m gonna.
(บิคอส แอม กอนนะ)
Spit and retrieve cause I give and receive
(ซพิท แอ็นด ริทรีฝ คอส ไอ กิฝ แอ็นด รีซีฝ)
because I wanna gonna get through your head what the mystery man said
(บิคอส ไอ วอนนา กอนนะ เก็ท ธรู ยุร เฮ็ด ฮว็อท เดอะ มีซเทอะริ แม็น เซ็ด)
because I’m gonna.
(บิคอส แอม กอนนะ)
Hate to say I told you so.
(เฮท ทู เซ ไอ โทลด ยู โซ)
I do believe I told you so.
(ไอ ดู บิลีฝ ไอ โทลด ยู โซ)
Now it’s all out and you knew cause I wanted to.
(เนา อิทซ ซอร์ เอ้า แอ็นด ยู นยู คอส ไอ ว็อนท ทู)
Turn my back on the rot that’s been planning the plot – because I’m gonna.
(เทิน มาย แบ็ค ออน เดอะ ร็อท แด๊ท บีน แพลนนิง เดอะ พล็อท บิคอส แอม กอนนะ)
No need for me to wait – because I wanna.
(โน นีด ฟอ มี ทู เวท บิคอส ไอ วอนนา)
No need two, three and too late – because I’m gonna.
(โน นีด ทู , ธรี แอ็นด ทู เลท บิคอส แอม กอนนะ)
Hate to say I told you so.
(เฮท ทู เซ ไอ โทลด ยู โซ)
I do believe I told you so.
(ไอ ดู บิลีฝ ไอ โทลด ยู โซ)
Do what I please gonna spread the disease
(ดู ฮว็อท ไอ พลีส กอนนะ ซพเร็ด เดอะ ดิสีส)
because I wanna gonna call all the shots for the ” No ” s and the ” Not ” s
(บิคอส ไอ วอนนา กอนนะ คอล ออล เดอะ ฌ็อท ฟอ เดอะ ” โน ” เอส แซน เดอะ ” น็อท ” เอส)
because I wanna.
(บิคอส ไอ วอนนา)
Ask me once I’ll answer twice cause what I know I’ll tell
(อาซค มี วันซ อิล อานเซอะ ทไวซ คอส ฮว็อท ไอ โน อิล เท็ล)
because I wanna.
(บิคอส ไอ วอนนา)
Sound device and lots of ice I’ll spell my name out loud
(เซานด ดิไฝซ แอ็นด ล็อท อ็อฝ ไอซ อิล ซเพ็ล มาย เนม เอ้า เลาด)
because I wanna, oh yeah?
(บิคอส ไอ วอนนา , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because I Wanna คำอ่านไทย The Hives

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น