เนื้อเพลง Square Dance คำอ่านไทย Eminem

[Intro:]
([ อินโทร : ])
People!! It feels so good to be back
(พี๊เพิ่ล ! ! อิท ฟีล โซ เกิด ทู บี แบ็ค)
Ladies and gentleman introducing the new and improved you know who
(เลดิส แซน เจนเทิลแมนอินเทอร์ดิวซิง เดอะ นยู แอ็นด อิมพรูฝ ยู โน ฮู)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Never been the type to bend or budge
(เนฝเออะ บีน เดอะ ไทพ ทู เบ็นด ออ บัจ)
The wrong b*tton to push
(เดอะ ร็อง บี *tton ทู พุฌ)
No friend of Bush
(โน ฟเร็นด อ็อฝ บุฌ)
I’m the centerpiece your the Maltese
(แอม เดอะ เซ็นเทอร์พิท ยุร เดอะ มอลทิส)
I am a pittbull off his leash
(ไอ แอ็ม มา พิทบู ออฟฟ ฮิส ลีฌ)
All this peace talk can cease
(ออล ดีซ พีซ ทอค แค็น ซีซ)
All these people I had to leave in limbo
(ออล ฑิส พี๊เพิ่ล ไอ แฮ็ด ทู ลีฝ อิน ลีมโบ)
I’m back now
(แอม แบ็ค เนา)
I’ve come to release this info
(แอฝ คัม ทู รีลีซ ดีซ อินโฟ)
I’ll be brief and let me just keep sh*t simple.
(อิล บี บรีฟ แอ็นด เล็ท มี จัซท คีพ ฌะ *ที ซิ๊มเพิ่ล)
Can a b*tch don’t want no beef with Slim
(แค็น อะ บี *tch ด้อนท์ ว็อนท โน บีฟ วิฑ ซลิม)
Noooo
(นู)
Not even on my radar
(น็อท อีเฝ็น ออน มาย เรดา)
So won’t you please jump off my d*ck
(โซ ว็อนท ยู พลีส จัมพ ออฟฟ มาย d*ck)
Lay off and stay off
(เล ออฟฟ แอ็นด ซเท ออฟฟ)
And follow me as I put these crayons to chaos from seance to seance
(แอ็นด ฟอลโล มี แอ็ส ซาย พัท ฑิส คเรอ็อน ทู เคอ็อซ ฟร็อม เซะอางซ ทู เซะอางซ)
Aw a aw ch a aw
(อาว อะ อาว ชา อะ อาว)

[Chorus X2:]
([ โครัซ X2 : ])
Yall Cmon now
(ยอล ซีมอน เนา)
Let’s all get on down
(เล็ท ซอร์ เก็ท ออน เดาน)
Let’s do si do now
(เล็ท ดู si ดู เนา)
We gon have a good ol time
(วี ก็อน แฮ็ฝ อะ เกิด ol ไทม)
Dont be scared cus there aint nuttin to worry bout
(ด้อนท์ บี ซคา ครัสแดร์ เอน นัทดินทู เวอริ เบาท)
Let your hair down
(เล็ท ยุร แฮ เดาน)
And square dance with me
(แอ็นด ซคแว ดานซ วิฑ มี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Let your hair down to the track
(เล็ท ยุร แฮ เดาน ทู เดอะ ทแรค)
Yeah kick on back
(เย่ คิด ออน แบ็ค)
Boo
(บู)
The boogies monster of rap
(เดอะ บูกี มอนซเทอะ อ็อฝ แร็พ)
Yeah the man’s back
(เย่ เดอะ แม็น แบ็ค)
With a plan to ambush this Bush administration
(วิฑ อะ แพล็น ทู แอมบุฌ ดีซ บุฌ แอดมินนิสเตเชิน)
Mush the Senates face in and push this generation
(มัฌ เดอะ เซนอิท เฟซ อิน แอ็นด พุฌ ดีซ เจเนอะเรฌัน)
Of kids to stand and fight for the right to say something you might not like
(อ็อฝ คิด ทู ซแท็นด แอ็นด ไฟท ฟอ เดอะ ไรท ทู เซ ซัมติง ยู ไมท น็อท ไลค)
This white hot light
(ดีซ ฮไวท ฮ็อท ไลท)
That im under
(แดท แอม อันเดอะ)
No wonder
(โน วันเดอะ)
I look so sunburnt
(ไอ ลุค โซ ซันเบิน)
Oh no
(โอ โน)
I wont leave no stone unturned
(ไอ ว็อนท ลีฝ โน ซโทน อันเทินด)
Oh no i won’t leave
(โอ โน ไอ ว็อนท ลีฝ)
Wont go nowhere
(ว็อนท โก โนแวร์)
Do si do
(ดู si ดู)
Oh yo ho hello there
(โอ โย โฮ เฮ็ลโล แดร์)
Oh yeah don’t think I won’t go there
(โอ เย่ ด้อนท์ ธิงค ไอ ว็อนท โก แดร์)
Go to the Beirut and do a show there
(โก ทู เดอะ เบรูต แอ็นด ดู อะ โฌ แดร์)
Yea you laugh till your mutha f*ckin ass gets drafted
(เย ยู ลาฟ ทิล ยุร มาตดา เอฟ *ckin อาซ เก็ท ดรัฟท)
While you’re at band camp thinkin the crap can’t happen
(ฮไวล ยัวร์ แอ็ท แบ็นด แค็มพ ติ้งกิน เดอะ แครพ แค็นท แฮพเพ็น)
Till you f*ck around
(ทิล ยู เอฟ *ck อะเรานด)
Get an anthrax napkin
(เก็ท แอน แอนแธรค แนพคิน)
Inside a package wrapped in saran Wrap wrapping
(อีนไซด อะ แพคคิจ แร็พท อิน เซรัน แร็พ แรพพิง)
Open the plastic and then you stand back gasping
(โอเพ็น เดอะ พแลซทิค แอ็นด เด็น ยู ซแท็นด แบ็ค กาซพิง)
F*ckin’ assassins hijackin’ Amtracks crashin
(เอฟ *ckin แอ็ซแซซซิน ไฮจักคิง เอมแทคสฺ แคลชชิน)
All this terror America demands action
(ออล ดีซ เทเรอะ อะเมริคะ ดิมานด แอคฌัน)
Next thing you know you’ve got Uncle Sams ass askin
(เน็คซท ธิง ยู โน ยู๊ฟ ก็อท อั๊งเคิ่ล แซม อาซ แอสกิน)
To join the army or what you’ll do for there Navy
(ทู จอยน ดิ อามิ ออ ฮว็อท โยว ดู ฟอ แดร์ เนฝิ)
You just a baby
(ยู จัซท ดา เบบิ)
Gettin’ recruited at eighteen
(เกดดิน ริครูท แอ็ท เอทีน)
You’re on a plane now
(ยัวร์ ออน อะ พเลน เนา)
Eatin their food and their baked beans
(อีดิน แด ฟูด แอ็นด แด บากคฺ บีน)
I’m 28
(แอม 28)
They gon take you fore they take me
(เฑ ก็อน เทค ยู โฟ เฑ เทค มี)
Crazy insane or insane crazy
(คเรสิ อินเซน ออ อินเซน คเรสิ)
When i say Hussien you say Shady
(ฮเว็น นาย เซ ฮัสซีเอน ยู เซ เฌดอิ)
My views aint changed still Inhumane
(มาย ฝยู เอน เชนจ ซทิล อินฮิวเมน)
Wait
(เวท)
Arraigned two days late
(แอะเรน ทู เด เลท)
The date’s today
(เดอะ เดท ทุเด)
Hang me
(แฮ็ง มี)

[Chorus X2:]
([ โครัซ X2 : ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Nothin moves me more than a groove the soothes me
(นอทติน มูฝ มี โม แฑ็น อะ กรูฝ เดอะ ซูฑ มี)
Nothin soothes me more than a groove
(นอทติน ซูฑ มี โม แฑ็น อะ กรูฝ)
that boosts me
(แดท บูซท มี)
Nothin boosts me more
(นอทติน บูซท มี โม)
Or suits me beautifully
(ออ ซยูท มี บยูทิฟุลิ)
There’s nothin you can do to me
(แดร์ นอทติน ยู แค็น ดู ทู มี)
Stab me
(ซแท็บ มี)
Shoot me
(ฌูท มี)
Physcotic
(ฟีลิกโคดิก)
Hypnotic product I got the antibotic
(ฮิพนอทอิค พรอดอัคท ไอ ก็อท ดิ เอนทายบอดิก)
Aint nobody hotter and so on and yada yada
(เอน โนบอดี้ ฮอทเดอ แอ็นด โซ ออน แอ็นด yada yada)
God i talk alot of hem de lay la la la
(ก็อด ดาย ทอค อล๊อต อ็อฝ เฮ็ม ดี เล ลา ลา ลา)
oochie walla um da dah da dah da but you gotta gotta
(อูฉี่ วาลละ อึม ดา dah ดา dah ดา บัท ยู กอททะ กอททะ)
Keep movin’
(คีพ มูฝวิน)
There’s more music to make
(แดร์ โม มยูสิค ทู เมค)
Keep makin’ new sh*t
(คีพ เมกิน นยู ฌะ *ที)
Produce hits to break
(พรอดยูซ ฮิท ทู บเรค)
the monotony
(เดอะ โมะนอทโอะนิ)
What’s gotten into me
(ฮว็อท กอททน อีนทุ มี)
Drugs rock and Hennessey
(ดรัก ร็อค แอ็นด เฮนเนสซี)
Thug like Im Pac on my enemies
(ธัก ไลค แอม แพค ออน มาย อียีมีสฺ)
On your knees
(ออน ยุร นี)
Got you under siege
(ก็อท ยู อันเดอะ ซิจ)
Somebody you would give a lung to be
(ซัมบอดี้ ยู เวิด กิฝ อะ ลัง ทู บี)
hun ga ry
(ฮัน ga ry)
Like a f*ckin younger me
(ไลค เก เอฟ *ckin ยังเกอะ มี)
F*ck the fee
(เอฟ *ck เดอะ ฟี)
I can get you jumped for free
(ไอ แค็น เก็ท ยู จัมพ ฟอ ฟรี)
Yah buddy
(ยา บัดดิ)
Laugh it’s funny
(ลาฟ อิทซ ฟันนิ)
I have the money to have you killed by somebody who has nothing
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ มันอิ ทู แฮ็ฝ ยู คิล ไบ ซัมบอดี้ ฮู แฮ็ส นัธอิง)
I’m past bluffing
(แอม พาซท บัฟฟิง)
Pass the K Y
(เพซ เดอะ เค วาย)
Let’s get ready for some intense
(เล็ท เก็ท เรดอิ ฟอ ซัม อินเทนซ)
serious ass f*cking
(ซีเรียซ อาซ เอฟ *ckings)

[Chorus X2]
([ โครัซ X2 ])

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
Dr. Dre. wants to square with me,
(เดทเออะ ดรี ว็อนท ทู ซคแว วิฑ มี ,)
Nasty Nas wants to square dance with me
(นาซทิ นาส ว็อนท ทู ซคแว ดานซ วิฑ มี)
X to the Z wants to square dance with me
(เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี ว็อนท ทู ซคแว ดานซ วิฑ มี)
Busta Rhymes wants to square dance with me
(บัสตร้า ไรม ว็อนท ทู ซคแว ดานซ วิฑ มี)
Can a b*tch wont square dance with me
(แค็น อะ บี *tch ว็อนท ซคแว ดานซ วิฑ มี)
Fan a b*tch wont square dance with me
(แฟน อะ บี *tch ว็อนท ซคแว ดานซ วิฑ มี)
Canada bis dont want no parts of me
(แคนอะดะ บิซ ด้อนท์ ว็อนท โน พาท อ็อฝ มี)
Dirty Dozen wants to square dance with you YEE HAW!!!
(เดอทิ ดออเซน ว็อนท ทู ซคแว ดานซ วิฑ ยู ยี ฮอ ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Square Dance คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น