เนื้อเพลง Don’t Mess With My Man คำอ่านไทย Nivea feat Jagged Edge

[Spoken]
([ ซโพเค็น ])
Uh, I like it baby [yeah]
(อา , ไอ ไลค อิท เบบิ [ เย่ ])
Uh, one time for the club [ye-eah]
(อา , วัน ไทม ฟอ เดอะ คลับ [ ยี อี่ ])
Two time for my thugs, uh-huh
(ทู ไทม ฟอ มาย ธัก , อา ฮู)
Three times for my ladies, c’mon, c’mon, c’mon [ooh, oh]
(ธรี ไทม ฟอ มาย เลดิส , ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน [ อู้ , โอ ])
Uh, Nivea y’all… JE y’all… [oooh]
(อา , เนฝวีอา ยอล จี ยอล [ อู้ ])
Uh-uh, JE y’all
(อา อา , จี ยอล)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
It was hard to find a brotha that was down for me
(อิท วอส ฮาด ทู ไฟนด อะ บอตดา แดท วอส เดาน ฟอ มี)
So I’m tellin everybody let him be
(โซ แอม เทลลิน เอวี่บอดี้ เล็ท ฮิม บี)
Cause he’s mine and I can’t take no pigeons tryna take my baby
(คอส อีส ไมน แอ็นด ดาย แค็นท เทค โน พีจอัน ทายนา เทค มาย เบบิ)
So I thought I had to let you know
(โซ ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ยู โน)
Find someone that you can call your own
(ไฟนด ซัมวัน แดท ยู แค็น คอล ยุร โอน)
Cause now you’re walkin in danger zone
(คอส เนา ยัวร์ วอคกิน อิน เดนเจอะ โสน)
And if I touche you I’ll be wrong
(แอ็นด อิฟ ฟาย ทูช ยู อิล บี ร็อง)

If you mess with my man, I’ma be the one to break it to ya
(อิฟ ยู เมซ วิฑ มาย แม็น , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Got my girls, got my man, so find yourand leave mine alone
(ก็อท มาย เกิล , ก็อท มาย แม็น , โซ ไฟนด ยัวรานทฺ ลีฝ ไมน อะโลน)
Don’t mess with my man, I’ma be the one to break it to ya
(ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย แม็น , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Here’s a little advive for you, find your own man
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล แอดวาย ฟอ ยู , ไฟนด ยุร โอน แม็น)

[JE]
([ จี ])
It was hard to find a girl that’s really down for me
(อิท วอส ฮาด ทู ไฟนด อะ เกิล แด๊ท ริแอ็ลลิ เดาน ฟอ มี)
Seems like a lot of n*ggas tryin me
(ซีม ไลค เก ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas ทายอิน มี)
Cause they tryin take my baby, oh what the hell
(คอส เฑ ทายอิน เทค มาย เบบิ , โอ ฮว็อท เดอะ เฮ็ล)
So now you really better check yourself
(โซ เนา ยู ริแอ็ลลิ เบทเทอะ เช็ค ยุรเซลฟ)
Messin with my girl is bad for your health
(เมซซิน วิฑ มาย เกิล อีส แบ็ด ฟอ ยุร เฮ็ลธ)
So you know you will be dealt with
(โซ ยู โน ยู วิล บี เด็ลท วิฑ)
Better find your own girl
(เบทเทอะ ไฟนด ยุร โอน เกิล)

If you mess with my girl, I’ma be the one to break it to ya
(อิฟ ยู เมซ วิฑ มาย เกิล , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Got my n*ggas, got my girl, so find your own and leave mine alone
(ก็อท มาย เอ็น *ggas , ก็อท มาย เกิล , โซ ไฟนด ยุร โอน แอ็นด ลีฝ ไมน อะโลน)
Don’t mess with my girl, I’ma be the one to break it to ya
(ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย เกิล , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Here’s a little advice for you, find your own girl
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล แอ็ดไฝซ ฟอ ยู , ไฟนด ยุร โอน เกิล)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Girl I’m warning you, if you want my man
(เกิล แอม วอนิง ยู , อิฟ ยู ว็อนท มาย แม็น)
You should keep your hands to yourself, now-now
(ยู เชิด คีพ ยุร แฮ็นด ทู ยุรเซลฟ , เนา เนา)

[JE]
([ จี ])
And playa I’m warning you, if you want my girl
(แอ็นด พอลเย แอม วอนิง ยู , อิฟ ยู ว็อนท มาย เกิล)
I suggest that you look but don’t touch, now-now
(ไอ ซะเจซท แดท ยู ลุค บัท ด้อนท์ ทั๊ช , เนา เนา)

[N] It was hard to find a brotha that was down for me, don’t mess with my man
([ เอ็น ] อิท วอส ฮาด ทู ไฟนด อะ บอตดา แดท วอส เดาน ฟอ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย แม็น)
[JE]It’s hard to find a girl that’s really down for me, don’t mess with my girl
([ จี ] อิทซ ฮาด ทู ไฟนด อะ เกิล แด๊ท ริแอ็ลลิ เดาน ฟอ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย เกิล)

[Nivea] Hard to find a britha thatwas down for me, don’t mess with my man
([ เนฝวีอา ] ฮาด ทู ไฟนด อะ ไบท์ตา แททวอส เดาน ฟอ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย แม็น)
[JE] So hard to find a girl that was down for me, don’t mess with my girl
([ จี ] โซ ฮาด ทู ไฟนด อะ เกิล แดท วอส เดาน ฟอ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย เกิล)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
If you mess with my man, I’ma be the one to break it to ya
(อิฟ ยู เมซ วิฑ มาย แม็น , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Got my girls, got my man, so find your own and leave mine alone
(ก็อท มาย เกิล , ก็อท มาย แม็น , โซ ไฟนด ยุร โอน แอ็นด ลีฝ ไมน อะโลน)
Don’t mess with my man, I’ma be the one to break it to ya
(ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย แม็น , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Here’s a little advice for you, find your own man
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล แอ็ดไฝซ ฟอ ยู , ไฟนด ยุร โอน แม็น)

[JE]
([ จี ])
If you mess with my girl, I’ma be the one to break it to ya
(อิฟ ยู เมซ วิฑ มาย เกิล , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Got my n*ggas, got my girl, so find your own and leave mine alone
(ก็อท มาย เอ็น *ggas , ก็อท มาย เกิล , โซ ไฟนด ยุร โอน แอ็นด ลีฝ ไมน อะโลน)
Don’t mess with my girl, I’ma be the on to break it to ya
(ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย เกิล , แอมอา บี ดิ ออน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Here’s a little advice for you, find your own girl
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล แอ็ดไฝซ ฟอ ยู , ไฟนด ยุร โอน เกิล)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
If you mess with my man, I’ma be the one to break it to ya
(อิฟ ยู เมซ วิฑ มาย แม็น , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Got my girls, got my man, so find your own and leave mine alone
(ก็อท มาย เกิล , ก็อท มาย แม็น , โซ ไฟนด ยุร โอน แอ็นด ลีฝ ไมน อะโลน)
Don’t mess with my man, I’ma be the one to break it to ya
(ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย แม็น , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Here’s a liitle advice for you, find your own man
(เฮียร ซา ไลไอเดิล แอ็ดไฝซ ฟอ ยู , ไฟนด ยุร โอน แม็น)

[JE]
([ จี ])
If you mess with my girl, I’ma be the one to break it to ya
(อิฟ ยู เมซ วิฑ มาย เกิล , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Got my n*ggas, got my girl, so find your own and leave mine alone
(ก็อท มาย เอ็น *ggas , ก็อท มาย เกิล , โซ ไฟนด ยุร โอน แอ็นด ลีฝ ไมน อะโลน)
Don’t mess with my girl, I’ma be the one to break it to ya
(ด้อนท์ เมซ วิฑ มาย เกิล , แอมอา บี ดิ วัน ทู บเรค อิท ทู ยา)
Here’s a little advice for you, find your own girl
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล แอ็ดไฝซ ฟอ ยู , ไฟนด ยุร โอน เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Mess With My Man คำอ่านไทย Nivea feat Jagged Edge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น