เนื้อเพลง Breakdown คำอ่านไทย Jack Johnson

I hope this old train breaks down
(ไอ โฮพ ดีซ โอลด ทเรน บเรค เดาน)
then I could take a walk around
(เด็น นาย เคิด เทค เก วอค อะเรานด)
and, see what there is to see
(แอ็นด , ซี ฮว็อท แดร์ อีส ทู ซี)
and time is just a melody
(แอ็นด ไทม อีส จัซท ดา เมลโอะดิ)
all the people in the street
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซทรีท)
walk as fast as their feet can take them
(วอค แอ็ส ฟัซท แอ็ส แด ฟีท แค็น เทค เฑ็ม)
I just roam through town
(ไอ จัซท โรม ธรู ทาวน์)
And though my windows got a view
(แอ็นด โธ มาย วีนโด ก็อท ดา ฝยู)
The frame im looking through
(เดอะ ฟเรม แอม ลุคอิง ธรู)
seems to have no concern for me now
(ซีม ทู แฮ็ฝ โน ค็อนเซิน ฟอ มี เนา)
so for now
(โซ ฟอ เนา)

I need this here
(ไอ นีด ดีซ เฮียร)
old train to breakdown
(โอลด ทเรน ทู เบรคดาว)
oh please just
(โอ พลีส จัซท)
let me please breakdown
(เล็ท มี พลีส เบรคดาว)

This engine screams out loud
(ดีซ เอนจิน ซครีม เอ้า เลาด)
Sayin the beat gunna crawl westbound
(เซย์อิน เดอะ บีท กันนา ครอล เวสบันทฺ)
so I dont even make a sound
(โซ ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น เมค เก เซานด)
cause its gunna sting me when I leave this town
(คอส อิทซ กันนา ซทิง มี ฮเว็น นาย ลีฝ ดีซ ทาวน์)
All the people in the street
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซทรีท)
that i’ll never get to meet
(แดท อิล เนฝเออะ เก็ท ทู มีท)
if these dont bend somehow
(อิฟ ฑิส ด้อนท์ เบ็นด ซัมฮาว)
and I got no time
(แอ็นด ดาย ก็อท โน ไทม)
that I got to get to
(แดท ไอ ก็อท ทู เก็ท ทู)
where I dont need to be
(ฮแว ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี)
So I
(โซ ไอ)

I need this here
(ไอ นีด ดีซ เฮียร)
old train to breakdown
(โอลด ทเรน ทู เบรคดาว)
oh please just
(โอ พลีส จัซท)
let me please breakdown
(เล็ท มี พลีส เบรคดาว)
I need this here
(ไอ นีด ดีซ เฮียร)
old train to breakdown
(โอลด ทเรน ทู เบรคดาว)
oh please just
(โอ พลีส จัซท)
let me please breakdown
(เล็ท มี พลีส เบรคดาว)
I wanna break on down
(ไอ วอนนา บเรค ออน เดาน)
but I cant stop now
(บัท ไอ แค็นท ซท็อพ เนา)
let me break on down
(เล็ท มี บเรค ออน เดาน)

But you cant stop nothing
(บัท ยู แค็นท ซท็อพ นัธอิง)
if you got no control
(อิฟ ยู ก็อท โน ค็อนทโรล)
of the thoughts in your mind
(อ็อฝ เดอะ ธอท ซิน ยุร ไมนด)
that you kept in, you know
(แดท ยู เค็พท อิน , ยู โน)
you dont know nothing
(ยู ด้อนท์ โน นัธอิง)
but you dont need to know
(บัท ยู ด้อนท์ นีด ทู โน)
the wisdoms in the trees
(เดอะ วีสดัม ซิน เดอะ ทรี)
not the glass windows
(น็อท เดอะ กลัซ วีนโด)
You cant stop wishing
(ยู แค็นท ซท็อพ วิชชิ้ง)
If you dont let go
(อิฟ ยู ด้อนท์ เล็ท โก)
But things that you find
(บัท ธิง แดท ยู ไฟนด)
and you lose, and you know
(แอ็นด ยู ลูส , แอ็นด ยู โน)
you keep on rolling
(ยู คีพ ออน โรลลิง)
put the moment on hold
(พัท เดอะ โมเม็นท ออน โฮลด)
the frames too bright
(เดอะ ฟเรม ทู ไบร๊ท)
so put the blinds down low
(โซ พัท เดอะ บไลนด เดาน โล)

I need this here
(ไอ นีด ดีซ เฮียร)
old train to breakdown
(โอลด ทเรน ทู เบรคดาว)
oh please just
(โอ พลีส จัซท)
let me please breakdown
(เล็ท มี พลีส เบรคดาว)
I need this here
(ไอ นีด ดีซ เฮียร)
old train to breakdown
(โอลด ทเรน ทู เบรคดาว)
oh please just
(โอ พลีส จัซท)
let me please breakdown
(เล็ท มี พลีส เบรคดาว)
I wanna break on down
(ไอ วอนนา บเรค ออน เดาน)
but I cant stop now
(บัท ไอ แค็นท ซท็อพ เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breakdown คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น