เนื้อเพลง Kissed From a Rose คำอ่านไทย Seal

There used to be a graying time all alone on the sea
(แดร์ ยูซ ทู บี อะ เกย์อิง ไทม ออล อะโลน ออน เดอะ ซี)
You became the light on the dark side of me
(ยู บิเคม เดอะ ไลท ออน เดอะ ดาค ไซด อ็อฝ มี)
Love remain a drug gets me high, that’s how I feel
(ลัฝ ริเมน อะ ดรัก เก็ท มี ไฮ , แด๊ท เฮา ไอ ฟีล)

Did you know that when it snows my eyes become enlarged
(ดิด ยู โน แดท ฮเว็น หนิด ซโน มาย ไอ บิคัม เอ็นลาจ)
And the light that you shine can be see
(แอ็นด เดอะ ไลท แดท ยู ไฌน แค็น บี ซี)
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey
(เบบิ , ไอ ค็อมแพ ยู ทู อะ คิซ ฟร็อม มา โรส ออน เดอะ กเร)
The more I get of you, stranger it feels, yeah
(เดอะ โม ไอ เก็ท อ็อฝ ยู , ซทเรนเจอะ อิท ฟีล , เย่)
Now that your rose is is in bloom, a light hits the gloom on the grey
(เนา แดท ยุร โรส อีส ซิส ซิน บลูม , อะ ไลท ฮิท เดอะ กลูม ออน เดอะ กเร)

There is so much a man can tell you, so much he can say
(แดร์ อีส โซ มัช อะ แม็น แค็น เท็ล ยู , โซ มัช ฮี แค็น เซ)
You remain my power, my pleasure, my pain, baby
(ยู ริเมน มาย เพาเออะ , มาย พเลฉเออะ , มาย เพน , เบบิ)
To me you’re like a growing addiction that I can’t deny
(ทู มี ยัวร์ ไลค เก กโรอิง แอ็ดดีคณัน แดท ไอ แค็นท ดิไน)
Won’t you tell me is that healthy, babe?
(ว็อนท ยู เท็ล มี อีส แดท เฮลธิ , เบบ)

But did you know that when it snows, my eyes become enlarged
(บัท ดิด ยู โน แดท ฮเว็น หนิด ซโน , มาย ไอ บิคัม เอ็นลาจ)
And the light that you shine can be seen
(แอ็นด เดอะ ไลท แดท ยู ไฌน แค็น บี ซีน)
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey
(เบบิ , ไอ ค็อมแพ ยู ทู อะ คิซ ฟร็อม มา โรส ออน เดอะ กเร)
The more I get of you, the stranger it feels, yeah
(เดอะ โม ไอ เก็ท อ็อฝ ยู , เดอะ ซทเรนเจอะ อิท ฟีล , เย่)
Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grey
(เนา แดท ยุร โรส อีส ซิน บลูม , อะ ไลท ฮิท เดอะ กลูม ออน เดอะ กเร)

I’ve been kissed by a rose on the grey, I’ve been kissed by a rose
(แอฝ บีน คิซ ไบ อะ โรส ออน เดอะ กเร , แอฝ บีน คิซ ไบ อะ โรส)
I’ve been kissed by a rise on the grey [If I should fall…]
(แอฝ บีน คิซ ไบ อะ ไรส ออน เดอะ กเร [ อิฟ ฟาย เชิด ฟอล ])

There is so much a man can tell you, so much he can say
(แดร์ อีส โซ มัช อะ แม็น แค็น เท็ล ยู , โซ มัช ฮี แค็น เซ)
You remain my power, my pleasure, my pain
(ยู ริเมน มาย เพาเออะ , มาย พเลฉเออะ , มาย เพน)
To me you’re like a growing addiction that I can’t deny
(ทู มี ยัวร์ ไลค เก กโรอิง แอ็ดดีคณัน แดท ไอ แค็นท ดิไน)
Won’t you tell me is that healthy, babe
(ว็อนท ยู เท็ล มี อีส แดท เฮลธิ , เบบ)

But did you know, that when it snows, my eyes become enlarged
(บัท ดิด ยู โน , แดท ฮเว็น หนิด ซโน , มาย ไอ บิคัม เอ็นลาจ)
And the light that you shine can be seen
(แอ็นด เดอะ ไลท แดท ยู ไฌน แค็น บี ซีน)
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey
(เบบิ , ไอ ค็อมแพ ยู ทู อะ คิซ ฟร็อม มา โรส ออน เดอะ กเร)
The more I get of you, the stranger it feels, yeah
(เดอะ โม ไอ เก็ท อ็อฝ ยู , เดอะ ซทเรนเจอะ อิท ฟีล , เย่)
Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grey
(เนา แดท ยุร โรส อีส ซิน บลูม , อะ ไลท ฮิท เดอะ กลูม ออน เดอะ กเร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kissed From a Rose คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น