เนื้อเพลง Wanted คำอ่านไทย Hunter Hayes

You know I’d fall apart without you
(ยู โน อาย ฟอล อะพาท วิเฑาท ยู)
I don’t know how you do what you do
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ยู ดู ฮว็อท ยู ดู)
Cause everything that don’t make sense about me
(คอส เอ๊วี่ติง แดท ด้อนท์ เมค เซ็นซ อะเบาท มี)
Makes sense when I’m with you
(เมค เซ็นซ ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
Like everything that’s green, girl I need you
(ไลค เอ๊วี่ติง แด๊ท กรีน , เกิล ไอ นีด ยู)
But it’s more than one and one makes two
(บัท อิทซ โม แฑ็น วัน แอ็นด วัน เมค ทู)
Put aside the math and the logic of it
(พัท อะไซด เดอะ แมตซฺ แอ็นด เดอะ ลอจอิค อ็อฝ อิท)
You gotta know you want it too
(ยู กอททะ โน ยู ว็อนท ดิธ ทู)
Cause I wanna wrap you up
(คอส ไอ วอนนา แร็พ ยู อัพ)
Wanna kiss your lips
(วอนนา คิซ ยุร ลิพ)
I wanna make you feel wanted
(ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล ว็อนท)
And I wanna call you mine
(แอ็นด ดาย วอนนา คอล ยู ไมน)
Wanna hold you hand forever
(วอนนา โฮลด ยู แฮ็นด เฟาะเรฝเออะ)
Never let you forget it
(เนฝเออะ เล็ท ยู เฟาะเกท ดิธ)
Yeah, I wanna make you feel wanted
(เย่ , ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล ว็อนท)
Anyone can tell you you’re pretty
(เอนอิวัน แค็น เท็ล ยู ยัวร์ พรีททิ)
[Yeah]
([ เย่ ])
You get that all the time, I know you do
(ยู เก็ท แดท ดอร์ เดอะ ไทม , ไอ โน ยู ดู)
But your beauty’s deeper than the makeup
(บัท ยุร บยูทิ ดิพเพอแฑ็น เดอะ เมคกั๊พ)
And I wanna show you what I see tonight
(แอ็นด ดาย วอนนา โฌ ยู ฮว็อท ไอ ซี ทุไนท)
When I wrap you up
(ฮเว็น นาย แร็พ ยู อัพ)

When I kiss your lips
(ฮเว็น นาย คิซ ยุร ลิพ)
I wanna make you feel wanted
(ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล ว็อนท)
And I wanna call you mine
(แอ็นด ดาย วอนนา คอล ยู ไมน)
Wanna hold you hand forever
(วอนนา โฮลด ยู แฮ็นด เฟาะเรฝเออะ)
Never let you forget it
(เนฝเออะ เล็ท ยู เฟาะเกท ดิธ)
Cause baby I wanna make you feel wanted
(คอส เบบิ ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล ว็อนท)
As good as you make me feel
(แอ็ส เกิด แอ็ส ยู เมค มี ฟีล)
I wanna make you feel better
(ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล เบทเทอะ)
Better than your fairy tales
(เบทเทอะ แฑ็น ยุร แฟริ เทล)
Better than your best dreams
(เบทเทอะ แฑ็น ยุร เบ็ซท ดรีม)
You’re more than everything I need
(ยัวร์ โม แฑ็น เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
You’re all I ever wanted
(ยัวร์ ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
All I ever wanted
(ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
And I just wanna wrap you up
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา แร็พ ยู อัพ)
Wanna kiss your lips
(วอนนา คิซ ยุร ลิพ)
I wanna make you feel wanted
(ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล ว็อนท)
And I wanna call you mine
(แอ็นด ดาย วอนนา คอล ยู ไมน)
Wanna hold you hand forever
(วอนนา โฮลด ยู แฮ็นด เฟาะเรฝเออะ)
Never let you forget it
(เนฝเออะ เล็ท ยู เฟาะเกท ดิธ)
Yeah, I wanna make you feel wanted
(เย่ , ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล ว็อนท)
Yeah, baby I wanna make you feel –
(เย่ , เบบิ ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล)
Wanted
(ว็อนท)
Cause you’ll always be wanted
(คอส โยว ออลเว บี ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanted คำอ่านไทย Hunter Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น