เนื้อเพลง It’s Been Awhile คำอ่านไทย Staind

It’s been a while, since I could
(อิทซ บีน อะ ฮไวล , ซินซ ไอ เคิด)
Hold my head up high
(โฮลด มาย เฮ็ด อัพ ไฮ)
And it’s been a while since I first saw you
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เฟิซท ซอ ยู)
And it’s been a while since I could stand
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เคิด ซแท็นด)
On my own two feet again
(ออน มาย โอน ทู ฟีท อะเกน)
And it’s been a while since I could call you
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เคิด คอล ยู)

And everything I can remember
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ แค็น ริเมมเบอะ)
As f*cked up as it all may seem
(แอ็ส เอฟ *cked อัพ แอ็ส ซิท ออล เม ซีม)
The consequences that I’ve rendered
(เดอะ คอนซิคเว็นซ แดท แอฝ เรนเดอะ)
I’ve strech myself beyond my means
(แอฝ สแตก ไมเซลฟ บิยอนด มาย มีน)

And it’s been a while since I could say
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เคิด เซ)
That I wasn’t addicted
(แดท ไอ วอสซึ้น แอดดีคท)
And it’s been a while since I could say
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เคิด เซ)
I love myself as well
(ไอ ลัฝ ไมเซลฟ แอ็ส เว็ล)
And it’s been a while since I’ve gone and f*cked things up
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ แอฝ กอน แอ็นด เอฟ *cked ธิง อัพ)
Just like I always do
(จัซท ไลค ไก ออลเว ดู)
And it’s been a while
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล)
But all that sh*t seems to disappear
(บัท ดอร์ แดท ฌะ *ที ซีม ทู ดิแซ็พเพีย)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

And everything I can’t remember
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ แค็นท ริเมมเบอะ)
As f*cked up as it all may seem
(แอ็ส เอฟ *cked อัพ แอ็ส ซิท ออล เม ซีม)
The consequences that I’ve rendered
(เดอะ คอนซิคเว็นซ แดท แอฝ เรนเดอะ)
I’m gonna f*ck things up again
(แอม กอนนะ เอฟ *ck ธิง อัพ อะเกน)

Why must I feel this way
(ฮไว มัซท ไอ ฟีล ดีซ เว)
Just make this go away
(จัซท เมค ดีซ โก อะเว)
Just one more peaceful day
(จัซท วัน โม พีซฟุล เด)

And it’s been a while since I could
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เคิด)
Look at myself straight
(ลุค แกท ไมเซลฟ ซทเรท)
And it’s been awhile since I said I’m sorry
(แอ็นด อิทซ บีน อะฮไวล ซินซ ไอ เซ็ด แอม ซอริ)
And it’s been awhile since I’ve seen the way
(แอ็นด อิทซ บีน อะฮไวล ซินซ แอฝ ซีน เดอะ เว)
The candles light your face
(เดอะ แค๊นเดิ้ล ไลท ยุร เฟซ)
And it’s been a while
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล)
But I can still remember
(บัท ไอ แค็น ซทิล ริเมมเบอะ)
Just the way you taste
(จัซท เดอะ เว ยู เทซท)

And everything I can remember
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ แค็น ริเมมเบอะ)
As f*cked up as it all may seem to be
(แอ็ส เอฟ *cked อัพ แอ็ส ซิท ออล เม ซีม ทู บี)
I know it’s me
(ไอ โน อิทซ มี)
I cannot blame this on my father
(ไอ แคนน็อท บเลม ดีซ ออน มาย ฟาเฑอะ)
He did the best he could for me
(ฮี ดิด เดอะ เบ็ซท ฮี เคิด ฟอ มี)

And it’s been a while since I could
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เคิด)
Hold my head up high
(โฮลด มาย เฮ็ด อัพ ไฮ)
And It’s been a while since I said I’m sorry…
(แอ็นด อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ ไอ เซ็ด แอม ซอริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Been Awhile คำอ่านไทย Staind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น