เนื้อเพลง Burning Love คำอ่านไทย Elvis Presley

Lord Almighty,
(ลอด ออลไมทิ ,)
I feel my temperature rising
(ไอ ฟีล มาย เทมเพอะระเชอะ ไรสอิง)
Higher higher
(ไฮเออะ ไฮเออะ)
It’s burning through to my soul
(อิทซ เบรินนิง ธรู ทู มาย โซล)

Girl, girl, girl
(เกิล , เกิล , เกิล)
You gonna set me on fire
(ยู กอนนะ เซ็ท มี ออน ไฟร)
My brain is flaming
(มาย บเรน อีส ฟเลมอิง)
I don’t know which way to go
(ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู โก)

Your kisses lift me higher
(ยุร คีสเซซ ลิฟท มี ไฮเออะ)
Like the sweet song of a choir
(ไลค เดอะ สวี้ท ซ็อง อ็อฝ อะ คไวร)
You light my morning sky
(ยู ไลท มาย มอนิง ซไค)
With burning love
(วิฑ เบรินนิง ลัฝ)

Ooh, ooh, ooh,
(อู้ , อู้ , อู้ ,)
I feel my temperature rising
(ไอ ฟีล มาย เทมเพอะระเชอะ ไรสอิง)
Help me, I’m flaming
(เฮ็ลพ มี , แอม ฟเลมอิง)
I must be a hundred and nine
(ไอ มัซท บี อะ ฮันดเร็ด แอ็นด ไนน)
Burning, burning, burning
(เบรินนิง , เบรินนิง , เบรินนิง)
And nothing can cool me
(แอ็นด นัธอิง แค็น คูล มี)
I just might turn into smoke
(ไอ จัซท ไมท เทิน อีนทุ ซโมค)
But I feel fine
(บัท ไอ ฟีล ไฟน)

Cause your kisses lift me higher
(คอส ยุร คีสเซซ ลิฟท มี ไฮเออะ)
Like a sweet song of a choir
(ไลค เก สวี้ท ซ็อง อ็อฝ อะ คไวร)
And you light my morning sky
(แอ็นด ยู ไลท มาย มอนิง ซไค)
With burning love
(วิฑ เบรินนิง ลัฝ)

It’s coming closer
(อิทซ คัมอิง โคลเซอร์)
The flames are reaching my body
(เดอะ ฟเลม แซร์ รีชชิง มาย บอดอิ)
Please won’t you help me
(พลีส ว็อนท ยู เฮ็ลพ มี)
I feel like I’m slipping away
(ไอ ฟีล ไลค แอม สลิพปิง อะเว)
It’s hard to breath
(อิทซ ฮาด ทู บเร็ธ)
And my chest is a-heating
(แอ็นด มาย เช็ซท อีส ซา ฮีดิง)

Lord Almighty,
(ลอด ออลไมทิ ,)
I’m burning a hole where I lay
(แอม เบรินนิง อะ โฮล ฮแว ไอ เล)
Cause your kisses lift me higher
(คอส ยุร คีสเซซ ลิฟท มี ไฮเออะ)
Like the sweet song of a choir
(ไลค เดอะ สวี้ท ซ็อง อ็อฝ อะ คไวร)
You light my morning sky
(ยู ไลท มาย มอนิง ซไค)
With burning love
(วิฑ เบรินนิง ลัฝ)
With burning love
(วิฑ เบรินนิง ลัฝ)
Ah, ah, burning love
(อา , อา , เบรินนิง ลัฝ)
I’m just a hunk, a hunk of burning love
(แอม จัซท ดา ฮังค , อะ ฮังค อ็อฝ เบรินนิง ลัฝ)
Just a hunk, a hunk of burning love
(จัซท ดา ฮังค , อะ ฮังค อ็อฝ เบรินนิง ลัฝ)
Just a hunk, a hunk of burning love
(จัซท ดา ฮังค , อะ ฮังค อ็อฝ เบรินนิง ลัฝ)
Just a hunk, a hunk of burning love
(จัซท ดา ฮังค , อะ ฮังค อ็อฝ เบรินนิง ลัฝ)
Just a hunk, a hunk of burning love
(จัซท ดา ฮังค , อะ ฮังค อ็อฝ เบรินนิง ลัฝ)
Just a hunk, a hunk of burning love
(จัซท ดา ฮังค , อะ ฮังค อ็อฝ เบรินนิง ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burning Love คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น