เนื้อเพลง Meant To Live คำอ่านไทย Switchfoot

Fumbling his confidence and wondering
(ฟรัมบิง ฮิส คอนฟิเด็นซ แอ็นด วันเดอะริง)
why this world has passed him by.
(ฮไว ดีซ เวิลด แฮ็ส พาซ ฮิม ไบ)
Hoping that he’s bent for more
(โฮพปิง แดท อีส เบ็นท ฟอ โม)
than arguments and failed attempts to fly.
(แฑ็น อากิวเม็นท แซน เฟล แอ็ทเทมท ทู ฟไล)

We were meant to live for so much more
(วี เวอ เม็นท ทู ไลฝ ฟอ โซ มัช โม)
Have we lost ourselves?
(แฮ็ฝ วี ล็อซท เอารเซลฝส)
Somewhere we live inside.
(ซัมแวร์ วี ไลฝ อีนไซด)

Dreaming about providence and
(ดรีมมิง อะเบาท พรอฝอิเด็นซ แอ็นด)
whether mice and men have sencond tries.
(ฮเวทเออะ ไมซ แอ็นด เม็น แฮ็ฝ เซ็นคอน ทรายส์)
Maybe we’ve been living with our eyes half open,
(เมบี หวีบ บีน ลีฝอิง วิฑ เอ๊า ไอ ฮาล์ฟ โอเพ็น ,)
maybe we’re bent and broken.
(เมบี เวีย เบ็นท แอ็นด บโรเค็น)

We want more than this world’s got to offer
(วี ว็อนท โม แฑ็น ดีซ เวิลด ก็อท ทู ออฟเฟอะ)
We want more than the wars of our fathers
(วี ว็อนท โม แฑ็น เดอะ วอ อ็อฝ เอ๊า ฟาเฑอะ)
And everything inside screams for second life.
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีนไซด ซครีม ฟอ เซคอันด ไลฟ)
We were meant to live.
(วี เวอ เม็นท ทู ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Meant To Live คำอ่านไทย Switchfoot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น