เนื้อเพลง Feeling This คำอ่านไทย Blink 182

{Get ready for action!}
({ เก็ท เรดอิ ฟอ แอคฌัน ! })
I got no regret right now [I’m feeling this]
(ไอ ก็อท โน ริกเรท ไรท เนา [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
The air is so cold and low [I’m feeling this]
(ดิ แอ อีส โซ โคลด แอ็นด โล [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Let me go in her room [I’m feeling this]
(เล็ท มี โก อิน เฮอ รุม [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
I love all the things you do [I’m feeling this] {I wanna take off her clothes [I’m feeling this]}
(ไอ ลัฝ ออล เดอะ ธิง ยู ดู [ แอม ฟีลอิง ดีซ ] { ไอ วอนนา เทค ออฟฟ เฮอ คโลฑ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ] })
Show me the way to bed [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ เว ทู เบ็ด [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Show me the way you move [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ เว ยู มูฝ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
F*ck it, it’s such a blur [I’m feeling this]
(เอฟ *ck อิท , อิทซ ซัช อะ บเลอ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
I love all the things you do [I’m feeling this]
(ไอ ลัฝ ออล เดอะ ธิง ยู ดู [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Fate fell short this time
(เฟท เฟ็ล ฌอท ดีซ ไทม)
Your smile fades in the summer
(ยุร ซไมล เฝด ซิน เดอะ ซัมเมอะ)
Place your hand in mine
(พเลซ ยุร แฮ็นด อิน ไมน)
I’ll leave when I wanna
(อิล ลีฝ ฮเว็น นาย วอนนา)

Where do we go from here
(ฮแว ดู วี โก ฟร็อม เฮียร)
Turn all the lights down now
(เทิน ออล เดอะ ไลท เดาน เนา)
Smiling from ear to ear [I’m feeling this]
(ซไมลอิง ฟร็อม เอีย ทู เอีย [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Our breathing has got too loud [I’m feeling this]
(เอ๊า บรีสดิง แฮ็ส ก็อท ทู เลาด [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Show me the bedroom floor [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ เบดรูม ฟโล [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Show me the bathroom mirror [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ บาทรูม มีเรอะ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
We’re taking this way too slow [I’m feeling this]
(เวอ เทคอิง ดีซ เว ทู ซโล [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Take me away from here [I’m feeling this]
(เทค มี อะเว ฟร็อม เฮียร [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

This place was never the same again
(ดีซ พเลซ วอส เนฝเออะ เดอะ เซม อะเกน)
After you came and went
(อาฟเทอะ ยู เคม แอ็นด เว็นท)
How can you say you meant anything different
(เฮา แค็น ยู เซ ยู เม็นท เอนอิธิง ดีฟเฟอะเร็นท)
To anyone standing alone
(ทู เอนอิวัน ซแทนดิง อะโลน)
On the street with a cigarette
(ออน เดอะ ซทรีท วิฑ อะ ซิกะเรท)
On the first night we met
(ออน เดอะ เฟิซท ไนท วี เม็ท)

Look to the past
(ลุค ทู เดอะ พาซท)
And remember her smile
(แอ็นด ริเมมเบอะ เฮอ ซไมล)
And maybe tonight
(แอ็นด เมบี ทุไนท)
I can breathe for awhile
(ไอ แค็น บรีฑ ฟอ อะฮไวล)
I’m not in this scene
(แอม น็อท อิน ดีซ ซีน)
I think I’m fallin’ asleep
(ไอ ธิงค แอม แฟลลิน อัซลีพ)
But then all that it means is
(บัท เด็น ออล แดท ดิธ มีน ซิส)
I’ll always be dreaming of you
(อิล ออลเว บี ดรีมมิง อ็อฝ ยู)

[Chorus x5]
([ โครัซ x5 ])
[During Last Choruses In The Background:]
([ ดยูริง ลาซท โคเรสเซซ ซิน เดอะ แบ็คกราว : ])
[Are we alone, do you feel it?
([ อาร์ วี อะโลน , ดู ยู ฟีล อิท)
So lost and disillusioned]
(โซ ล็อซท แอ็นด ดิซิลยูฉัน ])

[in {} are lyrics from another version]
([ อิน { } อาร์ ลีริค ฟร็อม แอะนัธเออะ เฝอฉัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feeling This คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น