เนื้อเพลง I Want What I Want คำอ่านไทย Tata Young

Tears, money, honey on my bread
(เทีย , มันอิ , ฮันอิ ออน มาย บเร็ด)
Sugar on my pillow, songs in my head
(ฌูกเออะ ออน มาย พีลโล , ซ็อง ซิน มาย เฮ็ด)
Head to the church, I love to repent
(เฮ็ด ทู เดอะ เชิช , ไอ ลัฝ ทู ริเพนท)
Say what I mean when it’s not what I meant
(เซ ฮว็อท ไอ มีน ฮเว็น อิทซ น็อท ฮว็อท ไอ เม็นท)

I want to lay in bed on Monday
(ไอ ว็อนท ทู เล อิน เบ็ด ออน มันดิ)
Wearing a diamond-studded hat
(เวียริง อะ ไดมันด ซทัดดิด แฮ็ท)
Live a good life, a full life, do it all again
(ไลฝ อะ เกิด ไลฟ , อะ ฟูล ไลฟ , ดู อิท ดอร์ อะเกน)
Love will never-ever lose a thousand men
(ลัฝ วิล เนฝเออะ เอฝเออะ ลูส อะ เธาแส็น เม็น)

Chorus
(โครัซ)
I want what I want, I want it now
(ไอ ว็อนท ฮว็อท ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท ดิธ เนา)
I feel what I feel, don’t bring me down
(ไอ ฟีล ฮว็อท ไอ ฟีล , ด้อนท์ บริง มี เดาน)
I know what I know, I don’t know how
(ไอ โน ฮว็อท ไอ โน , ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
But I want what I want, and I want it now
(บัท ไอ ว็อนท ฮว็อท ไอ ว็อนท , แอ็นด ดาย ว็อนท ดิธ เนา)

I want to lead, follow, wallow in the mud
(ไอ ว็อนท ทู เล็ด , ฟอลโล , วอลโล อิน เดอะ มัด)
Do it for my daddy, do it for God
(ดู อิท ฟอ มาย แดดดิ , ดู อิท ฟอ ก็อด)
God knows I’m a getting it wrong
(ก็อด โน แอม มา เกดดดิ้ง อิท ร็อง)
But who the hell cares when you’re getting it on
(บัท ฮู เดอะ เฮ็ล แค ฮเว็น ยัวร์ เกดดดิ้ง อิท ออน)

I want something to believe in
(ไอ ว็อนท ซัมติง ทู บิลีฝ อิน)
When it all comes crashing down
(ฮเว็น หนิด ออล คัม แคร๊ชชิง เดาน)
Re-make the world no pain, no violence
(รี เมค เดอะ เวิลด โน เพน , โน ไฝโอะเล็นซ)
Turn up the volume till there’s total silence
(เทิน อัพ เดอะ ฝอลยุม ทิล แดร์ โทแท็ล ไซเล็นซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

So take me to an angel who has seen it all before
(โซ เทค มี ทู แอน เอนเจล ฮู แฮ็ส ซีน หนิด ออล บิโฟ)
Cause tonight I need an angel to come walking through my door
(คอส ทุไนท ไอ นีด แอน เอนเจล ทู คัม วอคกิง ธรู มาย โด)

Do it for my daddy, do it for God
(ดู อิท ฟอ มาย แดดดิ , ดู อิท ฟอ ก็อด)
God knows I’m getting it wrong, but who the hell cares
(ก็อด โน แอม เกดดดิ้ง อิท ร็อง , บัท ฮู เดอะ เฮ็ล แค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want What I Want คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น