เนื้อเพลง Open Your Heart คำอ่านไทย Westlife

I Didn T Mean Yo Let You Down
(ไอ ดินอฺ ที มีน โย เล็ท ยู เดาน)
You Have To Belive It
(ยู แฮ็ฝ ทู บิวลีฝ อิท)
I Don T Know What Went
(ไอ ด็อน ที โน ฮว็อท เว็นท)
Through My Mind
(ธรู มาย ไมนด)
But Now I Can See
(บัท เนา ไอ แค็น ซี)

That I Waited Too Long
(แดท ไอ เวท ทู ล็อง)
To Tell You How Much It Matters
(ทู เท็ล ยู เฮา มัช อิท แมทเทอะ)
Just To Be Right Here With You
(จัซท ทู บี ไรท เฮียร วิฑ ยู)
But I Couldn T Think Of Anything Better
(บัท ไอ คูดอึน ที ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง เบทเทอะ)
I Should Have Told You So
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู โซ)

Baby Open Your Heart
(เบบิ โอเพ็น ยุร ฮาท)
Won T You Give Me A Second Chance
(ว็อน ที ยู กิฝ มี อะ เซคอันด ชานซ)
And I Ll Be Here Forever
(แอ็นด ดาย Ll บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
Open Your Heart
(โอเพ็น ยุร ฮาท)
Let Me Show You How Much I Care
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา มัช ไอ แค)
And I Will Make You Understand
(แอ็นด ดาย วิล เมค ยู อันเดิซแทนด)
If You Open Your Heart
(อิฟ ยู โอเพ็น ยุร ฮาท)
To Love Me Once Again
(ทู ลัฝ มี วันซ อะเกน)

I Ll Try To Make It Up To You
(ไอ Ll ทไร ทู เมค อิท อัพ ทู ยู)
I Want You To Know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
Baby I Swear That I Ll Be True
(เบบิ ไอ ซแว แดท ไอ Ll บี ทรู)
And Never Let Go
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท โก)
If I Waited Too Long
(อิฟ ฟาย เวท ทู ล็อง)
To Tell You How Much It Matters
(ทู เท็ล ยู เฮา มัช อิท แมทเทอะ)
Just To Be Right Here With You
(จัซท ทู บี ไรท เฮียร วิฑ ยู)
But I Couldn T Think Of Anything Better
(บัท ไอ คูดอึน ที ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง เบทเทอะ)
I Should Have Told You So
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู โซ)

Baby Open Your Heart
(เบบิ โอเพ็น ยุร ฮาท)
Won T You Give Me A Second Chance
(ว็อน ที ยู กิฝ มี อะ เซคอันด ชานซ)
And I Ll Be Here Forever
(แอ็นด ดาย Ll บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
Open Your Heart
(โอเพ็น ยุร ฮาท)
Let Me Show You How Much I Care
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา มัช ไอ แค)
And I Will Make You Understand
(แอ็นด ดาย วิล เมค ยู อันเดิซแทนด)
If You Open Your Heart
(อิฟ ยู โอเพ็น ยุร ฮาท)
To Love Me Once Again
(ทู ลัฝ มี วันซ อะเกน)

We Could Relive This Pain And Sorrow
(วี เคิด รีลีฝ ดีซ เพน แอ็นด ซอโร)
But We Better Do It In Time
(บัท วี เบทเทอะ ดู อิท อิน ไทม)
Start Over Here And Save Tomorrow
(ซทาท โอเฝอะ เฮียร แอ็นด เซฝ ทุมอโร)
I Wanna Make You Mine
(ไอ วอนนา เมค ยู ไมน)

Open Your Heart With A Chance
(โอเพ็น ยุร ฮาท วิฑ อะ ชานซ)
And I Ll Be Here Forever
(แอ็นด ดาย Ll บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
Open Your Heart And I Ll Care
(โอเพ็น ยุร ฮาท แอ็นด ดาย Ll แค)
And I Will Make You Understand
(แอ็นด ดาย วิล เมค ยู อันเดิซแทนด)
Oh Baby
(โอ เบบิ)
If You Open Your Heart
(อิฟ ยู โอเพ็น ยุร ฮาท)
To Love Me Once Again
(ทู ลัฝ มี วันซ อะเกน)

Baby Open Your Heart
(เบบิ โอเพ็น ยุร ฮาท)
Won T You Give Me A Second Chance
(ว็อน ที ยู กิฝ มี อะ เซคอันด ชานซ)
And I Ll Be Here Forever
(แอ็นด ดาย Ll บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
Open Your Heart
(โอเพ็น ยุร ฮาท)
Let Me Show You How Much I Care
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา มัช ไอ แค)
And I Will Make You Understand
(แอ็นด ดาย วิล เมค ยู อันเดิซแทนด)
If You Open Your Heart
(อิฟ ยู โอเพ็น ยุร ฮาท)
To Love Me Once Again
(ทู ลัฝ มี วันซ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Open Your Heart คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น