เนื้อเพลง I’m Glad คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Baby when I think about
(เบบิ ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท)
The day that we first met [the day that we first met]
(เดอะ เด แดท วี เฟิซท เม็ท [ เดอะ เด แดท วี เฟิซท เม็ท ])
Wasn’t lookin for what I found
(วอสซึ้น ลุคกิน ฟอ ฮว็อท ไอ เฟานด)
But I found you
(บัท ไอ เฟานด ยู)
And I’m bound to find happiness in being around you
(แอ็นด แอม เบานด ทู ไฟนด แฮพพิเน็ซ ซิน บีอิง อะเรานด ยู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m glad when I’m makin love to you
(แอม กแล็ด ฮเว็น แอม เมกิน ลัฝ ทู ยู)
I’m glad for the way you make me feel
(แอม กแล็ด ฟอ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
I love it cause you seem to blow my mind every time
(ไอ ลัฝ อิท คอส ยู ซีม ทู บโล มาย ไมนด เอฝริ ไทม)
I’m glad when you walk you hold my hand
(แอม กแล็ด ฮเว็น ยู วอค ยู โฮลด มาย แฮ็นด)
I’m happy that you know how to be a man
(แอม แฮพพิ แดท ยู โน เฮา ทู บี อะ แม็น)
I’m glad that you came into my life
(แอม กแล็ด แดท ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ)
I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด)

I dig the way that you get down
(ไอ ดิก เดอะ เว แดท ยู เก็ท เดาน)
[you get down for ’bout]
([ ยู เก็ท เดาน ฟอ เบาท ])
And you still know how to hold me
(แอ็นด ยู ซทิล โน เฮา ทู โฮลด มี)
[and you still know how to hold me]
([ แอ็นด ยู ซทิล โน เฮา ทู โฮลด มี ])
Perfect blend, masculine [can’t get enough now]
(เพ๊อร์เฟ็คท บเล็นด , แมซคิวลิน [ แค็นท เก็ท อินัฟ เนา ])
I think I’m in love, damn finally
(ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ , แด็ม ไฟแน็ลลิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m glad when I’m makin love to you
(แอม กแล็ด ฮเว็น แอม เมกิน ลัฝ ทู ยู)
I’m glad for the way you make me feel
(แอม กแล็ด ฟอ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
I love it cause you seem to blow my mind every time
(ไอ ลัฝ อิท คอส ยู ซีม ทู บโล มาย ไมนด เอฝริ ไทม)
I’m glad when you walk you hold my hand
(แอม กแล็ด ฮเว็น ยู วอค ยู โฮลด มาย แฮ็นด)
I’m happy that you know how to be a man
(แอม แฮพพิ แดท ยู โน เฮา ทู บี อะ แม็น)
I’m glad that you came into my life
(แอม กแล็ด แดท ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ)
I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
I’m glad that you turned out to be
(แอม กแล็ด แดท ยู เทิน เอ้า ทู บี)
That certain someone special
(แดท เซอทิน ซัมวัน ซเพฌแอ็ล)
who makes this life worth living
(ฮู เมค ดีซ ไลฟ เวิธ ลีฝอิง)
I’m glad you’re here just loving
(แอม กแล็ด ยัวร์ เฮียร จัซท ลัฝอิง)
So say that you won’t leave
(โซ เซ แดท ยู ว็อนท ลีฝ)
Cause since the day you came
(คอส ซินซ เดอะ เด ยู เคม)
I’ve been glad
(แอฝ บีน กแล็ด)

[Instrumental break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

I’m glad when I’m makin love to you
(แอม กแล็ด ฮเว็น แอม เมกิน ลัฝ ทู ยู)
I’m glad for the way you make me feel
(แอม กแล็ด ฟอ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
I love it cause you seem to blow my mind every time
(ไอ ลัฝ อิท คอส ยู ซีม ทู บโล มาย ไมนด เอฝริ ไทม)
I’m glad when you walk you hold my hand
(แอม กแล็ด ฮเว็น ยู วอค ยู โฮลด มาย แฮ็นด)
I’m happy that you know how to be a man
(แอม แฮพพิ แดท ยู โน เฮา ทู บี อะ แม็น)
I’m glad that you came into my life
(แอม กแล็ด แดท ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ)
I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Glad คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น